AlbatoAsana Integration

Albato + Asana

Połącz Asanę z ponad 400 aplikacjami

Czym jest Albato?

Albato to usługa do automatyzacji, która umożliwia nawiązanie połączenia z innymi aplikacjami i API w celu wdrożenia niezawodnych, skalowalnych procesów. Dzięki integracji Asana + Albato możesz połączyć Asanę z ponad 400 aplikacjami.

Połącz Albato z Asaną

Aby połączyć Asanę i Albato:

  1. Załóż konto w Albato.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie z Asaną.
  3. Po nawiązaniu połączenia, utwórz scenariusz automatyzacji danego pakietu w Albato.
  4. Wybierz aplikację, z której chcesz przesyłać dane. Wskaż, jakie wydarzenie będzie wyzwalaczem dla tej automatyzacji.
  5. Wybierz aplikację, z której chcesz otrzymywać dane i wskaż, jaka akcja ma zostać wykonana po wyzwoleniu tej automatyzacji.
  6. Przetestuj swój pakiet.
  7. Gotowe!

Dowiedz się więcej tutaj.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Albato + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Albato pod adresem s.golosov@albato.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz