AirbyteAsana Integration

Airbyte + Asana

Airbyte to nowoczesny mechanizm integracji danych typu open source, który pomaga skonsolidować dane w hurtowniach danych, jeziorach i bazach danych.

Dlaczego warto korzystać z integracji Airbyte + Asana?

Airbyte pozwala użytkownikom Asany zarządzać danymi i konsolidować je w jednym jeziorze danych w celu generowania globalnych raportów lub integrować je z różnymi miejscami przechowywania danych, takich jak hurtownie danych w chmurze i bazy danych bądź lokalna pamięć masowa, do wykorzystania w analizach opartych na sztucznej inteligencji.

Synchronizacja danych z jednej bazy z danymi z innej to złożony proces. W rezultacie należy opracować bardzo długie cykle synchronizacji, których ukończenie może zająć miesiące i często jest kosztowne w utrzymaniu. Airbyte pozwala przezwyciężyć szereg ograniczeń.

Jak połączyć Airbyte z Asaną

  1. Zaloguj się do Asany.
  2. Przejdź do strony https://cloud.airbyte.io i zaloguj się.
  3. Kliknij „Sources” (Źródła) i wybierz Asanę z menu rozwijanego. Kliknij „Authenticate” (Uwierzytelnij), a następnie „Setup source” (Konfiguruj źródło).
  4. Dodaj miejsce docelowe – wybierz miejsce docelowe i wprowadź parametry.
  5. Skonfiguruj miejsce docelowe.
  6. Wybierz częstotliwość, żądane synchronizacje i skonfiguruj połączenie.
  7. Uruchom synchronizację.
  8. Przejdź do miejsca docelowego. Sprawdź wszystkie dane zsynchronizowane w miejscu docelowym.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z integracji Airbyte + Asana, odwiedź stronę pomocy Airbyte i skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz