AhoyTeamAsana Integration

AhoyTeam + Asana

AhoyTeam pomaga organizacjom rozproszonym oszczędzać cenny czas i zwiększać ich wydajność, dzięki nowatorskiemu podejściu do zarządzania przepływami pracy.

Czym jest AhoyTeam?

Dzięki zaawansowanym funkcjom AhoyTeam, zespoły mogą:

  • Automatyzować ręczne zadania i czynności
  • Przypisywać przepływy pracy członkom zespołu
  • Otrzymywać powiadomienia za pomocą aplikacji Slack, Microsoft Teams lub wiadomości e-mail

AhoyTeam oferuje również wgląd w dane analityczne na temat przepływów pracy, umożliwiając ich modyfikowanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Dzięki integracji Asana + AhoyTeam możesz wyzwalać akcje AhoyTeam w oparciu o zadania, podzadania, projekty i więcej w Asanie. Możesz również tworzyć i aktualizować zadania, przypisywać pliki i więcej w Asanie na podstawie akcji AhoyTeam.

Połącz AhoyTeam z Asaną

Utwórz konto AhoyTeam, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Przejdź do sekcji „Integracje” i wybierz Asanę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć proces integracji. Po ukończeniu konfiguracji integracji Asana + AhoyTeam, możesz przystąpić do konfiguracji wyzwalaczy z menu tworzenia wyzwalaczy. Aby dowiedzieć się, jak stworzyć swój pierwszy wyzwalacz, obejrzyj samouczek AhoyTeam.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji AhoyTeam + Asana, skontaktuj się z zespołem AhoyTeam pod adresem support@ahoyteam.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz