Aha!Asana Integration

Aha! + Asana

Automatycznie synchronizuj rekordy z Aha! z zadaniami w Asanie, aby Twój zespół mógł być na bieżąco.

Partner platformy

Kategorie

Pobierz Aha!

Czym jest Aha?

Aha! to narzędzie do tworzenia map drogowych produktów.

Dlaczego warto połączyć Aha! z Asaną?

Zaimportuj swój produkt oraz plany wydania z Aha! do Asany, aby współpracować z zespołami międzyfunkcyjnymi. Dzięki tej integracji możesz:

  • Skonfigurować mapowanie rekordów dla inicjatyw, wydań, głównych funkcji, funkcji i wymagań w Aha! oraz łączyć je z zadaniami w Asanie.
  • Mapować pola domyślne lub niestandardowe w Aha! do podobnych pól w Asanie i określić kierunek, w którym mają być przesyłane aktualizacje (np. z Aha! lub z Asany).
  • Automatycznie wysyłać zmiany z Aha! lub przeglądać i zatwierdzać je przed wysłaniem.
  • Importować rekordy bezpośrednio z Aha! do Asany, jeśli chcesz przesłać określone informacje o produkcie.

Jak zaimportować rekordy z Aha! do Asany

Musisz być właścicielem produktu w Aha! oraz mieć konto w Asanie z dostępem do tworzenia / edycji rekordów w projekcie w Asanie, który chcesz zintegrować:

  1. Utwórz integrację w Aha!
  2. Dokonaj uwierzytelnienia za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do Asany.
  3. Wybierz obszar roboczy/organizację i projekt w Asanie, z którym chcesz się połączyć.
  4. Mapuj rekordy w Aha! do rekordów w Asanie.
  5. Po skonfigurowaniu integracji, możesz zaimportować backlog produktu do Asany za pomocą funkcji importowania.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę pomocy Aha.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz