adam.aiAsana Integration

adam.ai + Asana

Inteligentna platforma do zarządzania treścią spotkań dla nowoczesnych firm

Czym jest adam.ai?

adam.ai to inteligentna platforma do zarządzania treścią spotkań dla nowoczesnych firm. Dzięki integracji Asana + adam.ai możesz wysyłać działania wynikające ze spotkań bezpośrednio z adam.ai do swoich projektów w Asanie, a zostaną one automatycznie zsynchronizowane w obu platformach.

Połącz adam.ai z Asaną

  1. Przejdź do „Account settings” (Ustawienia konta) > „Apps” (Aplikacje).
  2. Odszukaj kartę „Asana” i kliknij „Install” (Zainstaluj).
  3. Zezwól adam.ai na dostęp do Twojego konta w Asanie.
  4. Asana została pomyślnie zainstalowana.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji adam.ai + Asana, odwiedź ten link lub skontaktuj się z zespołem adam.ai pod adresem support@adam.ai.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz