Zet het oplichterssyndroom om in zelfvertrouwen: 15 tips voor managers en medewerkers

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
8 januari 2024
13 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Zie sjabloon

Overzicht

Of u nu zelf met het oplichterssyndroom te maken hebt of het oplichterssyndroom in uw team probeert te voorkomen, wij zijn er om u te helpen. In dit artikel vertellen we u wat oplichterssyndroom is, en hoe u het kunt overwinnen, zowel vanuit het perspectief van een medewerker als van de manager. En u hoort van Asana werknemers die ook met het oplichterssyndroom te maken hebben gehad, en hoe zij die gevoelens te boven zijn gekomen.

Niemand wil zich op het werk een bedrieger voelen. Maar de waarheid is dat het oplichterssyndroom (bedriegerssyndroom) echt bestaat. Als u ooit het gevoel hebt gehad dat u er niet bij hoort of dat u uw baan niet verdient, weet dan dat u niet de enige bent. 

Wat is het oplichterssyndroom?

Het oplichterssyndroom is een gevoel van zelftwijfel in verband met prestaties op het werk. U kunt zich een bedrieger voelen omdat u vindt dat u uw baan niet verdient. Vaak geeft het oplichterssyndroom u het gevoel dat u uw collega's beduvelt door ze te laten denken dat u goed bent in uw werk. 

Andere symptomen zijn:

 • Het gevoel dat u alleen door geluk geraakt bent waar u nu bent, in plaats van door uw vaardigheden of bekwaamheden. 

 • Uw eigenwaarde baseren op uw perceptie van uw eigen capaciteiten.

 • Het gevoel dat u een perfectionist moet zijn om toereikend werk af te leveren. 

 • Uw eigen welzijn opofferen om meer werk gedaan te krijgen.

 • U alleen voelen, of de behoefte om u af te zonderen, zodat niemand uw "geheim" te weten komt. 

 • Afnemende geestelijke gezondheid ten gevolge van overwerk en burn-out.

 • Het gevoel dat iemand er op een gegeven moment "achter zal komen" dat u niet zo competent bent als u lijkt - vooral als er geen bewijs is dat dit wel het geval is.

Als een van deze gevoelens herkenbaar zijn, dan bent u niet de enige. Uit ons onderzoek blijkt zelfs dat bijna twee derde (62%) van de kenniswerkers wereldwijd last heeft van het oplichterssyndroom. 

Alle soorten mensen hebben last van het oplichterssyndroom. Het oplichterssyndroom is ook niet uniek voor nieuwelingen. Werknemers in hogere functies hebben zelfs 1meer kans dan gemiddeld1om het oplichterssyndroom te ervaren.

Kenmerken van het oplichterssyndroom

Iedereen ervaart het oplichterssyndroom anders, maar gemeenschappelijke kenmerken zijn onder meer:

 • Zelftwijfel

 • Onvermogen om uw vaardigheden en bekwaamheid realistisch in te schatten

 • Externe factoren zoals geluk toeschrijven aan uw succes

 • Angst dat u niet goed genoeg bent

 • Onbewust uw eigen succes saboteren

 • Afzijdig houden van teamleden

 • Perfectionisme

 • Overwerk en burn-out

 • Onmogelijk hoge eisen aan uzelf stellen

 • Laag gevoel van eigenwaarde

 • Intense angst om te falen

 • Verminderd zelfvertrouwen

Lees: voelt u zich overwerkt? Strategieën voor personen en teams om het evenwicht terug te vinden

De geschiedenis van het oplichterssyndroom

Het oplichterssyndroom, of het impostorfenomeen zoals het oorspronkelijk genoemd werd, werd voor het eerst geïntroduceerd door Dr. Pauline R. Clance en Dr. Suzanne A. Imes in hun boek, The Impostor Phenomenon in High-Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention. In het boek, dat in 1978 verscheen, werden 150 hoogpresterende vrouwen geïnterviewd die formeel erkend waren voor professionele uitmuntendheid. Toch geloofden veel van deze vrouwen dat hun succes te danken was aan geluk, of dat hun prestaties overdreven waren. 

Deze bedriegergevoelens komen niet alleen voor bij vrouwen uit de jaren '70 - ze komen ook nu nog voor bij alle soorten hooggeplaatste personen en professionals.

In 1985 ging Dr. Pauline Rose Clance met haar onderzoek naar het oplichterssyndroom een stap verder en publiceerde de eerste schaal om het oplichterssyndroom te meten, de Clance impostor phenomenon scale (CIP). De schaal meet het oplichterssyndroom aan de hand van zes dimensies: 

 1. De oplichterscyclus

 2. De behoefte om speciaal of de beste te zijn

 3. Kenmerken van superman of supervrouw

 4. Faalangst

 5. Ontkenning van bekwaamheid of afwijzen van lof 

 6. Angst en schuldgevoel over succes

Wat is de bedriegerscyclus?

De bedriegerscyclus beschrijft het circulaire karakter van bedrieger-gevoelens. Hij begint wanneer een taak wordt toegewezen. Op dat ogenblik ervaart het individu met het oplichterssyndroom angst en zelftwijfel. Deze gevoelens leiden tot ofwel uitstelgedrag ofwel perfectionisme. 

Oplichterssyndroom tijdens de pandemie

De ongekende en unieke pandemische situatie in 2020 veroorzaakte ook een stijging van het oplichterssyndroom. Het is zelfs zo dat 47% van de kenniswerkers wereldwijd melding maakte dat het oplichterssyndroom in 2020 toenam. Het is natuurlijk om ons geïsoleerd te voelen wanneer we thuis of verspreid werken.

quotation mark
Omdat er minder mogelijkheden zijn om contacten te leggen en successen te vieren, versterkt werken op afstand het oplichterssyndroom. Organisaties moeten ervoor zorgen dat werk in afgelegen omgevingen nog dagelijks wordt erkend en geprezen, en dat nieuwe medewerkers kunnen rekenen op ondersteunende structuren om vertrouwen te wekken.”
Dr. Sahar Yousef, Cognitief neurowetenschapper, UC Berkeley

U bent niet alleen

Het is heel moeilijk om met het oplichterssyndroom om te gaan. Wanneer u zich een oplichter voelt, is het moeilijk om die gevoelens aan andere mensen te vertellen. Als manager wilt u uw team steunen, maar het is moeilijk om het oplichterssyndroom op te merken en aan te pakken. 

Ongeacht uw situatie of uw precieze gevoelens, u bent niet alleen. Als u een liefhebber bent van statistieken, bedenk dan dat 62% van de werknemers wereldwijd het oplichterssyndroom voelt. Maar als u dat niet bent, is het vaak nuttiger om te horen van anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Wij vroegen mensen in Asana om hun ervaringen met het oplichterssyndroom te delen. Dit is wat zij te zeggen hadden:

“Het oplichterssyndroom komt veel meer voor dan de meeste mensen beseffen, en het komt op alle niveaus voor. Het wordt erger in de hogere rangen en met meer verantwoordelijkheid. Daarom zijn strategieën om het te onderkennen en aan te pakken zo belangrijk..” – Andrew

“Ik weet dat er een stem is die je iets anders vertelt, maar luister naar mij: waar je heen gaat is belangrijker dan waar je vandaan komt.” –Rishika

“Iedereen die u in uw vakgebied hoog acht, wist ooit absoluut niets van het onderwerp af. U zult verbaasd zijn te horen dat de mensen over het algemeen meelevender zijn en meer open staan om te helpen en vragen te beantwoorden dan u misschien zou verwachten.” –John

“Het oplichterssyndroom voelt sterker aan wanneer je niet in staat bent om een collega op de schouder te tikken voor onmiddellijke samenwerking, maar vergeet niet: je werkt in de functie die je uitoefent omdat het team in je gelooft.” –Asana-teamlid

“Je unieke persoonlijke en beroepservaringen maken je perspectief anders en waardevol! Als je dit perspectief deelt - zelfs als je zenuwachtig bent - helpt dat ons om samen tot een beter antwoord te komen.” –Erica

“Geef jezelf toestemming om een groeimindset te hebben. Zeg eens "ik-weet-het-nog-niet". Zo herinner je jezelf er voortdurend aan dat het niet het einde van de wereld is als je iets niet weet. Je hebt nog altijd de kans om het uit te zoeken.” –Leah

"Probeer jezelf niet met anderen te vergelijken. Iedereen leeft een ander verhaal en misschien zie je niet altijd waar dit bij anderen begonnen is. In plaats van je ontoereikend te voelen, probeer te leren van mensen die meer ervaring hebben." –Robert

"Carrièregroei is moeilijk en beangstigend. Het beste uit jezelf halen en nieuwe uitdagingen aangaan kan soms voor heel wat zelftwijfel zorgen. Je staat er niet alleen voor! Praat met een collega of manager die je vertrouwt om te zien of hij/zij de steun, begeleiding of bevestiging kan geven die je nodig hebt om wat zelfvertrouwen te krijgen. Herinner jezelf eraan dat je soms zelf je hardste criticus bent." –Asana-teamlid

"Het heeft me vele jaren gekost om te beseffen dat ieder mens onzekerheid en zelftwijfel voelt, zelfs de meest oudere en ervaren leiders. Soms is het ok om het gevoel te hebben dat je niet weet wat je doet, de meesten van ons voelen het ook! Wees open en eerlijk tegen je manager over je gevoelens. Zo kan hij je helpen om je in situaties te brengen waarin je aan jezelf kunt bewijzen dat je hier wel degelijk thuishoort!" –Jessica

"Ik hoorde onlangs een geweldig citaat dat me erg inspireerde: 'we vergelijken onze innerlijk bekritiseerde versie van onszelf met de naar buiten geportretteerde versie van ieder ander.'" - Dave

"Het is niet erg als je niet weet wie je "beste" of "ware" zelf is. Het leven is een ontdekkingstocht. Het is zo belangrijk om jezelf genade te schenken, zodat je kunt leren en je kunt aanpassen, in plaats van je een nabootser te voelen." – Rose

Lees: Hoe de teammoraal de prestaties van de werknemers beïnvloedt

9 tips om met het oplichterssyndroom om te gaan

Als u persoonlijk met het oplichterssyndroom worstelt, zijn er een heleboel maatregelen die u kunt nemen om die gevoelens te verminderen. Het belangrijkste is dat u moet onthouden dat u niet alleen bent - en dat deze gevoelens niet abnormaal zijn. Wanneer u succes wilt hebben, is het normaal dat u het gevoel hebt dat u het niet goed genoeg doet. Na verloop van tijd kunnen die gevoelens omslaan in het oplichterssyndroom. 

Maar met tijd en hard werken kunt u het oplichterssyndroom overwinnen. Hier leest u hoe:

1. Focus op de feiten

Het oplichterssyndroom geeft u het gevoel dat u niet goed bent in uw werk. Maar vaak berusten die gevoelens op angst - niet op de werkelijkheid. De beste manier om het oplichterssyndroom te bestrijden is door uw gevoelens van de feiten te scheiden. 

De Conscious Leadership Group noemt dit "feiten tegenover verhalen". Feiten zijn waarneembare waarheden - dingen die een videocamera registreert. Verhalen zijn hoe u die feiten interpreteert. 

U kunt uw hersenen er niet van weerhouden verhalen te scheppen, maar u kunt zich wel op de feiten concentreren. De volgende keer dat u in een situatie bent waarin u zich een bedrieger voelt, denk dan aan de feiten tegenover de verhalen van de situatie. Als u zich bijvoorbeeld slecht voelde nadat u iets gezegd had in een teamvergadering, concentreer u dan op wat uw teamleden werkelijk gezegd hebben. 

quotation mark
Bestrijd het oplichterssyndroom met feiten. Neem de tijd om regelmatig over uw gevoelens en de feiten na te denken. Op die manier kunt u uitvoerbare stappen bepalen om los te laten wat u niet in de hand hebt.”
Asana-teamlid

2. Erkennen, valideren, dan loslaten

Het feit dat uw interpretaties van een gebeurtenis verhalen zijn (in plaats van feiten), betekent niet dat uw gevoelens minder geldig zijn. Het oplichterssyndroom bestrijden betekent niet dat u uw emoties moet negeren. De beste manier om dit gevoel te bestrijden is door te erkennen dat u zich slecht voelt, bevestigen dat dit ok is, en die gevoelens dan te laten gaan als ze niet op de werkelijkheid gebaseerd zijn.

quotation mark
Ik gebruik een eenvoudig kader om te erkennen, te valideren, en verder te gaan. Het opmerken, benoemen en erkennen van het oplichterssyndroom geeft u weer controle over uw gevoelens. Het helpt me het gevoel te controleren of te valideren. Ik vraag mezelf af: "Is er hier echt iets om aan te werken, of is het gewoon zelftwijfel? Meestal helpt deze stap mij te verzekeren dat, hoewel mijn gevoel echt is, het alleen maar in mijn eigen hoofd zit. Tenslotte ga ik verder. Dat betekent niet dat ik het negeer - het betekent alleen dat ik verder kan gaan met mijn dag en mijn doelen kan bereiken, gevoelens en al.”
Andrew

3. Deel hoe u zich voelt

Het oplichterssyndroom is een zeer isolerend gevoel. Maar zoals we hierboven hebben gezegd, komen deze gevoelens op de werkplek echt vaak voor. Bijna twee derde (62%) van de kenniswerkers wereldwijd heeft wel eens last gehad van het oplichterssyndroom. Probeer daarom de volgende keer dat u zich zo voelt, die gevoelens ook met iemand anders te delen. 

Er zijn twee voordelen aan het delen van hoe u zich voelt:

 1. In plaats van de emoties te internaliseren, moet u ze erkennen en verder gaan. Wanneer u uw gevoelens van het oplichterssyndroom geheim houdt, worden ze groter en moeilijker om mee om te gaan. Deze gevoelens met iemand anders delen is een goede manier om ze te herkennen op de weg naar het overwinnen van het oplichterssyndroom.

 2. Misschien vindt u iemand die ook het oplichterssyndroom heeft meegemaakt. Helaas is het oplichterssyndroom een veel voorkomend verschijnsel op de werkplek. Misschien merkt u dat de persoon die u in vertrouwen neemt in het verleden ook het oplichterssyndroom heeft gevoeld. Dit helpt u het gevoel te krijgen dat u niet zo alleen bent in de manier waarop u zich voelt. 

quotation mark
Toen ik voor het eerst bij Asana kwam, ging ik van een team van 50 naar een team van meer dan 1000 mensen. Ik was er zeker van dat ik overweldigd zou worden. Maar al mijn onzekerheden, zelftwijfels en gemaskeer smolten weg toen ik met mijn team deelde hoe ik me voelde. Ze deden allemaal hun uiterste best om mij te steunen. Ze deelden verhalen over hun eigen reis. Ze staken me een hart onder de riem en moedigden me aan.”
Rose

4. Zoek naar bewijzen

Als het niet helpt uw gevoelens te erkennen of te delen, probeer dan uw gevoelens te bestrijden met bewijzen. Vaak is het oplichterssyndroom niet op feiten gebaseerd - concentreer u dus op de feiten om deze gevoelens te bestrijden. 

Als u vaak het gevoel hebt dat u uw werk niet op tijd afkrijgt, ga dan eens terug naar uw meest recente projecten. Bekijk het werk dat u gedaan hebt, om te zien of deze gevoelens op feiten gebaseerd zijn. Zo ja, dan hebt u iets concreets gevonden waaraan u kunt werken en dat u kunt verbeteren. Zo niet, gebruik dan deze feiten telkens wanneer dat stemmetje in uw hersenen u vertelt dat u niet goed genoeg bent. 

Als u geen gemakkelijke manier hebt om uw werk te bekijken, probeer dan een werkbeheertool te gebruiken, zoals Asana. Deze tools helpen u uw werk te organiseren, terug te kijken op vroegere projecten, en u voor te bereiden op succes bij eventuele toekomstige initiatieven. 

quotation mark
In geval van twijfel probeer ik te bewijzen waarom ik uniek, getalenteerd en gekwalificeerd ben. Zo nodig put ik uit vroegere ervaringen of feedback die anderen met mij gedeeld hebben. Wanneer ik het gevoel heb dat anderen denken dat ik ongeschikt of onbekwaam ben, kan ik zo die gedachten vergelijken met concrete bewijzen. En als er bewijzen zijn, bedenk ik manieren die ik zelf in de hand heb om die situatie te verbeteren.”
Asana-teamlid

5. Herformuleer uw gedachten

Er zit veel kracht in onze gedachten. De manier waarop we de wereld benaderen heeft de macht om onze werkelijkheid vorm te geven - zowel in positieve als in negatieve zin. 

Als u vaak last hebt van een negatieve interne stem, begin dan uw mentale stem in de gaten te houden en waar mogelijk aan te passen. Deze techniek zal niet onmiddellijk resultaat hebben, maar na verloop van tijd helpt hij u om situaties positiever te benaderen. 

De volgende keer dat u een fout maakt, kunt u bijvoorbeeld denken: "Dat was niet mijn beste werk, maar ik zal het de volgende keer beter doen" in plaats van: "Dat was vreselijk." Door uw mentale taal te veranderen, traint u uw hersenen om meer steun te geven. 

quotation mark
Eén ding dat veel geholpen heeft is mijn taalgebruik te veranderen. In plaats van passieve, hulpvaardige taal te gebruiken, zoals "ik hielp", "ik steunde" en "ik coördineerde", gebruik ik krachtiger, zelfverzekerder taal, zoals "ik leidde" of "ik werkte samen".”
Katherine

6. Zoek een mentor

Om het oplichterssyndroom te bestrijden, probeert u actief uw harde en zachte vaardigheden te verbeteren. Op die manier kunt u, telkens als dat stemmetje in uw hoofd fluistert dat u ergens niet goed genoeg in bent, terugfluisteren dat u bezig bent beter te worden. 

Een goede manier om dat te doen is door een mentor te zoeken. Zoek iemand in uw bedrijf of uw vakgebied die u praktisch advies en steun kan geven. Dat kan een hogere leidinggevende zijn, of een leidinggevende in een ander bedrijf waar u naar opkijkt.

quotation mark
Zoek iemand in uw vakgebied die u respecteert en plaats uzelf in een positie om van hem te leren. Als u de persoon vertrouwt, deel dan uw gevoelens van het oplichterssyndroom met hem. Toen ik mijn gevoelens met mijn mentor deelde, was hij verbaasd dat ik me zo voelde, wat een grote boost was voor mijn zelfvertrouwen.”
John
Lees: Het verschil tussen harde vaardigheden en zachte vaardigheden: voorbeelden van 14 Asana-teamleden

7. Leer van uw teamleden

Een veel voorkomend symptoom van het oplichterssyndroom is uzelf vergelijken met uw collega's en denken dat u slechter bent in uw werk dan zij. En hoewel het verleidelijk is om uzelf te vergelijken, kunt u veel doen om deze gevoelens te herkaderen. 

De volgende keer dat u de verleiding voelt om uzelf met uw collega's te vergelijken, probeer dan een stapje achteruit te zetten en in plaats daarvan te zien wat u van hen kunt leren. Het is waar dat er in uw team mensen zijn die in sommige dingen beter zijn dan u. Dat maakt u niet minder waard - maar het schept wel een mogelijkheid voor u om van hen te leren. Zo hebt u ook bepaalde talenten en vaardigheden die u met uw collega's kunt delen om hen te helpen in hun rol te slagen. 

quotation mark
In plaats van me ontoereikend te voelen wanneer ik iets groots zie dat iemand anders gedaan heeft, kies ik ervoor om het op te slaan. Ik probeer het goede werk van anderen te erkennen als een hulpmiddel om mijn werk beter te maken, in plaats van iets waarmee ik mezelf moet meten. Soms heb je gewoon een blauwdruk nodig om echt werk van hoge kwaliteit te produceren. Bovendien hebben anderen vaak ook stukken van hun werk van iemand anders gekregen!”
Robert

8. Anticipeer op het oplichterssyndroom om de gevolgen ervan te beperken

Na verloop van tijd zult u misschien merken dat u altijd last krijgt van het oplichterssyndroom als er iets bijzonders gebeurt. Als dat het geval is, bereidt u dan van tevoren op die situatie voor, zodat u de gevolgen kunt bestrijden. 

Stel bijvoorbeeld dat u vaak het oplichterssyndroom krijgt bij het invullen van uw zelfevaluatie tijdens de prestatiecyclus van uw team. Als u zich ongemakkelijk voelt bij dat niveau van reflectie, probeer dan in uw samenwerkingssoftware een lijst bij te houden van dingen die u in de loop van het kwartaal of jaar bereikt hebt. Op die manier hebt u, wanneer de evaluatiecyclus komt, uw zelfevaluatie al geschreven, zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken. 

quotation mark
Aanvaard de angst, maar laat het niet de overhand krijgen. Ik erken dat ik bang ben om te praten tijdens een vergadering. Maar wanneer ik beslis om niet te spreken, ga ik mijn bedoelingen na. Is het omdat ik niets toe te voegen heb, of is het omdat ik bang ben gezichtsverlies te lijden? Als het het laatste is, dan omhels ik dat ik bang zal zijn terwijl ik sommige dingen doe, in plaats van te wachten op de dag dat ik onbevreesd ben.”
Rishika

9. Vier uw eigen succes

Soms is de beste manier om het oplichterssyndroom te bestrijden, het recht in de ogen te kijken. De volgende keer dat u het gevoel hebt dat u iets goed gedaan hebt, vier het dan! Als u dat prettig vindt, kunt u uw prestatie met uw team delen. Maar als dat nu te veel van het goede is, deel het dan met iemand buiten het werk, zoals een vriend of een familielid. 

U hoeft dit ook niet alleen te doen als u goed werk levert. Probeer eens een lijst te maken van de kwaliteiten en vaardigheden die u bezit. Die kunnen specifiek zijn voor uw rol, zoals een goede verkoper. Het kan ook meer algemeen gaan over wie u bent, zoals altijd klaar staan voor uw teamleden. Bewaar deze lijst, samen met extra feedback die u in de loop van de tijd van uw manager en collega's hebt gekregen, en bekijk ze wanneer u een opkikker nodig hebt.

quotation mark
Ik hou een selectie bij van feedback die ik van iedereen in mijn team heb gekregen. Dat kan gaan van een klein Slack-berichtje tot een uitgebreidere prestatiebeoordeling. Op slechte dagen ga ik hier graag even kijken om mezelf eraan te herinneren dat het één slechte dag is in een verder goede tot geweldige carrière. Op goede dagen ga ik naar dit gedeelte om de eerlijke feedback te bekijken die mij in de loop van mijn leven gevormd heeft.”
Rishika

6 stappen voor managers om het oplichterssyndroom te voorkomen

Als u een team leidt, wilt u uw team steunen en de kans op het oplichterssyndroom verkleinen. Een groot deel daarvan gebeurt tijdens de onboarding, om ervoor te zorgen dat uw nieuwkomers zich vanaf de eerste dag op hun plaats voelen. Maar er zijn ook technieken die u op elk moment kunt toepassen om uw team te steunen. Laten we eens een kijkje nemen.

Lees: De gids van de manager om burn-outs in uw team te voorkomen

1. Stel in een vroeg stadium duidelijke verwachtingen op

U kunt - en moet - het oplichterssyndroom vanaf de eerste dag bestrijden. Leg duidelijk uit wat de verwachtingen van de functie zijn, wat de maatstaven voor succes en controlepunten voor vooruitgang zijn. Dit is de beste manier om uw directe ondergeschikten een duidelijk idee te geven van hoe zij het doen. 

Stel op de eerste dag verwachtingen voor uw teamleden voor hun eerste 30, 60 en 90 dagen in het team. Dit moeten kortetermijndoelen zijn die ze kunnen verwezenlijken terwijl ze zich inwerken en meer over uw bedrijf te weten komen. Als de nieuwe medewerker eenmaal wat meer ingeburgerd is, stelt u samen met hem of haar sleutelprestatie-indicatoren, of KPI's, voor de langere termijn vast. Let erop dat hun doelen altijd meetbaar en tijdgebonden zijn. Gebruik daarvoor zo nodig een methode, zoals het SMART-doelenacroniem

quotation mark
Mijn manager heeft mijn gevoelens gevalideerd, de nadruk gelegd op mijn sterke punten en mij geholpen met uitvoerbare stappen om vooruitgang te boeken op mijn gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.”
Asana-teamlid
Lees: Betere SMART-doelen schrijven met deze tips en voorbeelden

2. Bied onmiddellijk mogelijkheden tot verbinding

Leg niet alleen vanaf de eerste dag de weg naar succes uit, maar zorg er ook voor dat nieuwe teamleden ruimschoots de gelegenheid krijgen om met andere teamleden in contact te komen. 

Een van de beste manieren om dit te doen is door uw nieuwe teamlid al vroeg een mentor aan te wijzen. De mentor moet een collega in een aangrenzend team zijn, zodat ze iemand hebben om mee te praten die niet hun manager is.

Zorg er ook voor dat nieuwe teamleden op de hoogte zijn van alle werknemersgemeenschappen die uw organisatie aanbiedt. Middelen zoals Employee Resource Groups (ERG's) of zelfs bloeiende Slack-gemeenschappen van gelijkgestemden helpen hen mensen te vinden met wie ze zich kunnen identificeren. U kunt hen ook in contact brengen met mensen die dezelfde overeenkomsten met hen hebben, zoals een oudergroep als ze kinderen hebben of een groep hondenliefhebbers als ze een hond hebben. 

3. Verduidelijk de communicatienormen

Het kan intimiderend zijn voor nieuwe werknemers als ze niet weten waar ze vragen kunnen stellen of met wie ze moeten praten. Dit geldt vooral voor teamleden die op afstand worden aangenomen. Zonder een duidelijk idee van de communicatienormen van het team en het bedrijf, kunnen teamleden het moeilijk hebben om die eerste communicatiehindernis te nemen. 

Dit is moeilijk op te merken als manager, omdat u zo vertrouwd bent met de communicatienormen van uw team. Zorg er dus vroeg voor dat u met uw teamleden aan tafel gaat zitten en alle vragen beantwoordt die ze hebben. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u het volgende behandelt:

 • Welke tool te gebruiken en wanneer

 • Naar wie ze moeten gaan als ze vragen hebben

 • Teamafspraken voor dingen als vragen stellen tijdens vergaderingen

Een communicatieplan vermindert het giswerk en verlaagt de drempel voor een gemakkelijkere communicatie.

quotation mark
In het verleden heeft mijn manager mij aangemoedigd om vóór een grote vergadering inhoud te delen met de belanghebbenden. Dat helpt mij om in een vroeg stadium feedback te krijgen of vragen te stellen, zodat ik me tijdens de vergadering niet "voor het blok gezet" of onzeker voel.”
Erica
Lees: 12 tips voor effectieve communicatie op de werkplek

4. Check regelmatig in

Het oplichterssyndroom komt niet alleen voor aan het begin van de periode van een teamlid bij u. Door de bovenstaande maatregelen te nemen, helpt u het oplichtersssyndroom al in het begin te voorkomen. Maar zorg er wel voor dat u voortdurend bij uw teamlid nagaat hoe het met hem of haar gaat. 

Overweeg een "roos en doorn" of stoplicht-controle in te voeren tijdens uw 1:1 vergaderingen. Door het teamlid de gelegenheid te geven te vertellen hoe het met hem/haar gaat - en op zijn beurt eerlijk te zijn over hoe het met u gaat - zet u de deur open voor gesprekken over emoties. 

quotation mark
Ik heb in de eerste zes maanden veel druk op mezelf gelegd om te presteren. Mijn manager hielp me in te zien dat niemand anders die druk op mij uitoefende, en hoe ik die druk kon laten varen. Zij gaf mij ook een flinke hoeveelheid positieve feedback, die mij hielp mijn groei in te zien.”
Robert

5. Deel feedback vroeg en vaak

Als u bang bent dat een teamlid last heeft van het oplichterssyndroom, kan het een uitdaging zijn om feedback te geven, omdat u het gevoel kunt hebben dat u zijn angst aanwakkert. Maar feedback - zowel positieve als constructieve feedback, helpt teamleden een beter idee te krijgen van hoe ze het doen. 

Vaak is het oplichterssyndroom niet gebaseerd op de realiteit van de situatie van een teamlid. Door regelmatig feedback te geven in uw interacties, helpt u het teamlid te begrijpen hoe hij het eigenlijk doet. 

quotation mark
Mijn manager doet zijn best om in realtime microfeedback te geven, meestal via Slack. Dat is meestal niet meer dan een zin over wat er goed ging en misschien een zin of twee over wat er beter had gekund. Dit niveau van microfeedback neemt mijn behoefte weg om mijn eigen "verhalen" te bouwen over hoe ik het doe. In plaats van verhalen te bouwen, heb ik een basis van waarheid, gebaseerd op de microfeedback van mijn manager.”
Rishika
Lees: Opbouwende kritiek geven en aanvaarden

6. Ondersteun hun interesse in loopbaangroei

Soms sluipt het oplichterssyndroom binnen omdat teamleden vinden dat ze niet goed genoeg zijn in wat ze doen. De beste manier om dit als manager te bestrijden is zich bezig te houden met de loopbaaninteresses van uw teamleden en hun loopbaanontwikkeling te steunen.

Als een teamlid bijvoorbeeld geïnteresseerd is in leiding geven, bied hem dan een rol aan als mentor van een nieuw personeelslid of neem in de zomer de verantwoordelijkheid voor het project van een nieuwe stagiair. Als u uw teamleden laat zien dat u in hen gelooft en in hun loopbaanontwikkeling investeert, versterkt u dat ze goed zijn in wat ze doet.

quotation mark
Vorige managers hebben mij gevraagd om opleidingen te geven in mijn vakgebied. Mezelf het onderwerp horen uitleggen aan anderen hielp me beseffen dat ik niet alleen waardig en gekwalificeerd was, maar dat ik al in een positie was om anderen te verheffen.”
John

Oplichterssyndroom? Nooit van gehoord

Het oplichterssyndroom kan een overweldigend, isolerend gevoel geven. Maar als u zich zo voelt, bent u niet alleen. De volgende keer dat u het oplichterssyndroom voelt of dit bij een teamgenoot opmerkt, probeer dan de bovenstaande 15 strategieën om deze gevoelens te overwinnen. 

Voor meer tips over hoe u een actieve, betrokken luisteraar kunt zijn, leest u ons artikel over hoe u actief luisteren kunt oefenen.

Gerelateerde bronnen

Artikel

110+ beste vragen om het ijs te breken voor teambuilding