OneLoginAsana Integration

OneLogin + Asana

OneLogin ułatwia zabezpieczanie i kontrolowanie dostępu do Asany dzięki integracji w czasie rzeczywistym z Active Directory, bezpiecznemu logowaniu jednokrotnemu (SSO) przez SAML 2.0 oraz zautomatyzowanej aprowizacji i anulowaniu aprowizacji użytkowników.

O OneLogin

OneLogin obejmuje następujące funkcje:

  • Pojedyncze logowanie (SSO): OneLogin loguje użytkowników do Asany przez SAML 2.0, eliminując konieczność zarządzania hasłami przez użytkowników oraz ryzyko phishingu.

  • Integracja z Active Directory i LDAP w czasie rzeczywistym: niewymajający konfigurowania łącznik OneLogin dla Active Directory, LDAP lub Google można zainstalować w kilka minut, bez konieczności restartowania serwera ani zmian w zaporze.

  • Aprowizacja i anulowanie aprowizacji użytkowników: automatycznie twórz, aktualizuj i usuwaj użytkowników z Asany w czasie rzeczywistym, na podstawie zmian w grupach bezpieczeństwa i atrybutach użytkowników w katalogu firmowym lub w OneLogin Cloud Directory .

  • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: dodaj dodatkową warstwę ochrony dzięki bezpłatnej aplikacji OTP OneLogin na smartfony lub skorzystaj ze wstępnie zintegrowanych rozwiązań firm zewnętrznych.

  • Raportowanie i analityka: przeglądaj istotne dane na temat bezpieczeństwa oraz użytkowania aplikacji.

Połącz OneLogin z Asaną

  1. Załóż darmowe konto OneLogin, aby rozpocząć.
  2. Odwiedź centrum pomocy OneLogin, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować łącznik dla Asany.

Opinie oraz pomoc

Gdzie mogę uzyskać pomoc? Odwiedź stronę pomocy OneLogin.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz