OneLoginAsana Integration

OneLogin + Asana

Zabezpiecz i kontroluj dostęp do Asany dzięki łącznikowi OneLogin Active Directory oraz portalowi administracyjnemu do automatycznej aprowizacji i anulowania aprowizacji użytkowników.

Czym jest OneLogin?

OneLogin to platforma do zarządzania tożsamością, zapewniająca bezpieczne, skalowalne i inteligentne rozwiązania, które łączą użytkowników i technologie. Dzięki OneLogin, klienci mogą połączyć ze sobą wszystkie swoje aplikacje, wykryć potencjalne zagrożenia i szybko na nie reagować.

Dlaczego warto korzystać z integracji OneLogin + Asana?

Integracja OneLogin + Asana umożliwia:

  • Pojedyncze logowanie (SSO): OneLogin loguje użytkowników do Asany przez SAML 2.0, eliminując konieczność zarządzania hasłami przez użytkowników oraz ryzyko phishingu.
  • Integrację z Active Directory i LDAP w czasie rzeczywistym: niewymagający konfigurowania łącznik OneLogin dla Active Directory, LDAP lub Google można zainstalować w kilka minut, bez konieczności restartowania serwera ani wprowadzania zmian w zaporze.
  • Aprowizację i anulowanie aprowizacji użytkowników: automatycznie twórz, aktualizuj i usuwaj użytkowników z Asany w czasie rzeczywistym, na podstawie zmian w grupach bezpieczeństwa i atrybutach użytkowników w katalogu firmowym lub w OneLogin Cloud Directory.
  • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: dodaj dodatkową warstwę ochrony dzięki bezpłatnej aplikacji OTP OneLogin na smartfony lub skorzystaj ze wstępnie zintegrowanych rozwiązań firm zewnętrznych.
  • Raportowanie i analityka: przeglądaj istotne dane na temat bezpieczeństwa oraz użytkowania aplikacji.

Jak połączyć OneLogin z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Załóż darmowe konto OneLogin, aby rozpocząć.
  2. Odwiedź stronę OneLogin dla Asany, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować łącznik dla Asany.

Więcej informacji oraz pomoc

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta OneLogin.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz