MynnovationAsana Integration

Mynnovation + Asana

Zbieraj wizualne informacje zwrotne ze swojej strony internetowej bezpośrednio w Twoim projekcie w Asanie

Czym jest Mynnovation?

Mynnovation mierzy innowacyjność na różnych etapach. Dzięki tej integracji możesz korzystać z Asany, aby śledzić swoje projekty na każdym etapie. Eksportuj zadania z Mynnovation do odpowiednich projektów w Asanie i otrzymuj powiadomienia dotyczące ukończenia zadania – nie musisz przełączać się pomiędzy aplikacjami, aby aktualizować postęp projektów.

Połącz Mynnovation z Asaną

Aby połączyć Mynnovation z Asaną:

  1. Przejdź do strony „Profile” (Profil).
  2. Kliknij zakładkę „Integrations” (Integracje).
  3. Wybierz „Asana” i kliknij „Connect” (Połącz).

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Mynnovation + Asana, odwiedź stronę Pomocy

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz