MiroAsana Integration

Miro + Asana

Połącz Miro z Asaną, aby wizualizować zadania na interaktywnej tablicy i osadzać dynamiczne tablice w swoich projektach.

Czy jest Miro?

Miro to interaktywna platforma do tworzenia tablic online, która umożliwia rozproszonym zespołom efektywną współpracę. Idealnie nadaje się do burzy mózgów i tworzenia map myśli, ułatwiając pracę w zespołach Agile, przeprowadzanie przeglądów projektów oraz sprintów, a także stanowiąc centralne miejsce do współpracy nad projektami wizualnymi. Miro, który ma ponad 12 mln użytkowników, cieszy się zaufaniem największych światowych firm o różnej wielkości, w tym 95% firm z listy Fortune 100 na rok 2020.

Dlaczego warto połączyć Miro z Asaną?

Miro jest idealnym uzupełnieniem dla Asany, stanowiąc przestrzeń do uchwycenia wszystkich pomysłów zespołu tworzonych podczas burzy mózgów, wizualizowania i współpracy nad zadaniami i zapewniania kontekstu potrzebnego do wykonania pracy.

Przeprowadzając burze mózgów, sesje planowania lub tworząc mapy ścieżek klientów, możesz osadzać swoje zadania z Asany na tablicy, aby o nich dyskutować oraz priorytetyzować i łączyć je z innymi elementami na tablicy w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu spotkania, możesz osadzić swoją dynamiczną tablicę w Asanie, gdzie możesz udostępnić ją interesariuszom, a także ją edytować i dodawać do niej informacje zwrotne. Dzięki płynnemu połączeniu tych dwóch aplikacji, każdy może śledzić projekt na bieżąco i z łatwością go wizualizować, od pomysłu, po uruchomienie.

Kluczowe funkcje:

Osadzaj tablice Miro w briefach projektów w Asanie

 • Osadzaj tablice Miro w Asanie z możliwością określenia uprawnień do ich przeglądania, komentowania lub edycji.
 • Dodawaj do nich komentarze, tekst, kształty lub używaj narzędzia rysowania, aby dodawać informacje zwrotne.
 • Z łatwością powiększaj i pomniejszaj widok, aby zobaczyć tyle informacji na tablicy, ile chcesz.

Osadzaj zadania z Asany na tablicach Miro (wymagany jest plan Miro Team lub wyższy)

 • Osadzaj zadania z Asany w tablicach Miro, ze szczegółami takimi, jak Tytuł, Opis, Data, Status i Osoba odpowiedzialna.
 • Wyszukaj zadania, które chcesz zaimportować bezpośrednio z Miro, używając filtrów w Asanie lub po nazwie zadania.
 • Automatyczna synchronizacja: wszystkie zmiany wprowadzone w zadaniach w Asanie są automatyczne wyświetlane na kartach Asany w Miro.

Połącz Miro z Asaną

Aby osadzić tablice Miro w briefach projektów w Asanie wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz tablicę Miro, którą chcesz osadzić. Kliknij przycisk udostępniania w prawym górnym rogu.
 2. W oknie dialogowym, które pojawi się na ekranie, kliknij opcję „Copy Board Link ” (Kopiuj link do tablicy).
 3. W Asanie, otwórz projekt, w którym chcesz osadzić tablicę.
 4. Przejdź do zakładki „Przegląd”.
 5. W sekcji „Kluczowe zasoby”, kliknij „Utwórz brief projektu”. Jeśli masz już gotowy brief projektu, kliknij w dowolnym miejscu jego tytuł.
 6. Po otwarciu briefu, kliknij „Edytuj” w prawym górnym rogu.
 7. Kliknij miejsce w briefie, w którym chcesz osadzić tablicę.
 8. Wklej adres URL; podgląd tablicy rozwinie się tuż pod nim. Kliknij podgląd, aby załadować tablicę.
 9. Alternatywnie, kliknij ikonę „+” po lewej stronie wiersza, na którym się znajdujesz i wybrać „Wstaw media”. Wklej adres URL do tablicy w polu i kliknij „Osadź link”.

Aby osadzić zadania z Asany w Miro (wymagany jest plan Miro Team lub wyższy), wykonaj następujące kroki:

 1. Zainstaluj aplikację Asana z Miro Marketplace.
 2. Wybierz zespół, w którym chcesz zainstalować karty Asany.
 3. Autoryzuj połączenie między Asaną a Miro w ustawieniach Zespołu Miro.
 4. Po zainstalowaniu aplikacji na poziomie zespołu, każdy użytkownik, który zechce zaimportować zadania z Asany, będzie musiał autoryzować Miro, aby uzyskać do nich dostęp.
 5. Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć artykule w naszej bazie wiedzy.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Miro + Asana, odwiedź przewodnik Miro lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz