arrow-left iconPrzeglądaj aplikacjeInVisionAsana Integration

InVision + Asana

Połącz przepływy pracy związanie z projektowaniem i programowaniem dzięki integracji Asana + Invision.

Zainstaluj Asana dla InVision
Partner platformyStrategicznaPremier

Kategorie

Zainstaluj Asana dla InVision

Czym jest InVision?

InVision to transformacyjna platforma do każdego rodzaju współpracy. Jej czołowym produktem jest Freehand, czyli kanwa do współpracy, która sprawia, że działania są bardziej połączone, kreatywne, inkluzywne i przynoszą większe korzyści. InVision to miejsce, w którym różne zespoły spotykają się, organizują działania, przeprowadzają burze mózgów i popychają pracę do przodu.

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Dlaczego warto korzystać z integracji InVision + Asana?

Projektowanie i rozwój produktów to nie linia produkcyjna w fabryce. Jest to płynny proces, który wymaga dzielenia się informacjami zwrotnymi, zatwierdzeń, testów oraz wielokrotnych poprawek. Dlatego też, tak ważny jest pełen kontekst projektu i dostęp do najnowszej wersji w czasie rzeczywistym.

Dodatek Asany do Freehand pozwala połączyć elastyczne planowanie projektów z nieograniczoną kanwą Freehand. Przeprowadzaj inkluzywne i oparte na współpracy sesje planowania i zarządzaj projektami w zespołach ds. marki, projektowania, operacji, wydarzeń czy marketingu.

Freehand można także płynnie zintegrować z Asaną, umożliwiając maksymalną optymalizację zarządzania czasem i ograniczając przełączanie się pomiędzy zadaniami. Współpracuj ze swoim zespołem w aplikacji Freehand, a następnie osadź Freehand w briefie swojego projektu w Asanie, aby udostępnić zespołowi wszystkie informacje kontekstowe i dostęp do najnowszych danych.

tekst alternatywny

Jak połączyć InVision z Asaną

Osadzaj Freehand w briefie projektu Asany, importuj zadania oraz kamienie milowe do Freehand i twórz zadania w Asanie bezpośrednio z karteczek samoprzylepnych i kart kanwy Freehand.

Osadzanie Freehand w zadaniach w Asanie:

 1. Otwórz plik InVision i skopiuj adres URL.
 2. W Asanie, otwórz projekt, w którym chcesz osadzić plik InVision.
 3. Przejdź do zakładki „Przegląd”.
 4. W sekcji „Kluczowe zasoby”, kliknij „Utwórz brief projektu” (jeśli masz już gotowy brief projektu, kliknij w dowolnym miejscu jego tytuł).
 5. Po otwarciu briefu projektu, kliknij „Edytuj” w prawym górnym rogu.
 6. Kliknij miejsce w briefie projektu, w którym chcesz osadzić plik.
 7. Wklej adres URL pliku InVision; jego podgląd zostanie rozwinięty poniżej.
 8. Alternatywnie, możesz kliknąć ikonę „+”, znajdującą się po lewej stronie wiersza, na którym się znajdujesz i wybrać „Inne media”.
 9. Wklej adres URL w polu i kliknij link „Osadź link”.

Importowanie zadań i kamieni milowych z Asany do Freehand:

 1. Zaloguj się do InVision i otwórz Freehand.
 2. Na pasku narzędzi u dołu kliknij „More •••” (Więcej) i wybierz Asanę. Pojawi się okienko Asany.
 3. Kliknij „Autoryzuj”. Pojawi się nowe okno.
 4. Zaloguj się do Asany.
 5. Kliknij „Zezwól”.

Teraz wybierz swój obszar roboczy i projekt w Asanie.

 1. Kliknij opcję „Obszar roboczy” i wybierz swój obszar. Jeśli zawiera on wiele projektów, ładowanie dodatku może zająć kilka sekund.
 2. Kliknij „Projekt” i wybierz żądany projekt.
 3. Kliknij „Kontynuuj”. Wszystkie zadania z wybranego projektu pojawią się w okienku Asany.

Tworzenie zadań w Asanie z karteczek samoprzylepnych i kart z Freehand

Aby utworzyć nowe zadanie w Asanie z karteczek samoprzylepnych lub kart we Freehand:

 1. Kliknij wybraną karteczkę samoprzylepną lub kartę. Ponad nią pokaże się menu kontekstowe.
 2. Kliknij „More •••” i wybierz „Convert to Asana” (Przekształć na Asanę). Pojawi się okienko Asany.
 3. Przejrzyj wybrany obszar roboczy i projekt. Jeśli chcesz zmienić któreś z nich, zrób to teraz.
 4. Kliknij „Resource type” (Rodzaj zasobu) i wybierz odpowiednią opcję.
 5. Kliknij „Continue” (Kontynuuj).
 6. W razie potrzeby wypełnij pola osoba odpowiedzialna, data rozpoczęcia i data wykonania.
 7. Kliknij „Create Work Item” (Utwórz nowy element).
 8. Karteczka samoprzylepna lub karta jest teraz kartą w Asanie. Każda zmiana zadania w Asanie zostanie odzwierciedlona w karcie Freehand w czasie rzeczywistym.

Aby otworzyć zadanie w Asanie, kliknij logo Asany znajdujące się u dołu po prawej stronie karty.

Zmiana obszaru roboczego lub projektu

Przy otwarciu dodatku Asany domyślnie pokazuje on ostatnio wybrany obszar roboczy i projekt. Możesz je zmienić w dowolnym momencie.

Aby zmienić obszar roboczy lub projekt:

 1. W okienku dodatku Asany, kliknij pole „Change” (Zmień) znajdujące się obok nazwy bieżącego projektu.
 2. Wybierz nowy obszar roboczy i projekt.
 3. Kliknij „Continue” (Kontynuuj).

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji InVision + Asana zapoznaj sie z przewodnikiem Invision.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta InVision.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś..

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz