InVisionAsana Integration

InVision + Asana

Połącz przepływy pracy związanie z projektowaniem i programowaniem dzięki integracji Asana + Invision.

Czym jest InVision?

InVision to platforma do projektowania produktów cyfrowych związanych z poprawą doświadczeń klientów. InVision zapewnia narzędzia do projektowania oraz zasoby edukacyjne, z którymi zespoły mogą zrealizować każdy krok procesu projektowania produktów, od pomysłu, aż po wdrożenie.

Dlaczego warto korzystać z integracji InVision + Asana?

Dzisiaj, ponad siedem milionów osób korzysta z InVision, aby tworzyć powtarzalne i jednolite przepływy pracy.

Projektowanie i rozwój projektów to nie linia produkcyjna w fabryce. Jest to płynny proces, który wymaga dzielenia się informacjami zwrotnymi, zatwierdzeń, testów oraz wielokrotnych poprawek. Dlatego też, tak ważny jest pełen kontekst projektu i dostęp do najnowszej wersji w czasie rzeczywistym.

Osadzając prototyp Invision lub „Freehand”, naszą wirtualną tablicę, w projektach Asany, cały zespół może łatwo uzyskać podgląd i dostęp do najnowszych projektów i tablic Freehand.

Jak połączyć InVision z Asaną

Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Otwórz plik InVision i skopiuj adres URL.
  2. W Asanie, otwórz projekt, w którym chcesz osadzić plik InVision.
  3. Przejdź do zakładki „Przegląd”.
  4. W sekcji „Kluczowe zasoby”, kliknij „Utwórz brief projektu” (jeśli masz już gotowy brief projektu, kliknij w dowolnym miejscu jego tytuł).
  5. Po otwarciu briefu projektu, kliknij „Edytuj” w prawym górnym rogu.
  6. Kliknij miejsce w briefie projektu, w którym chcesz osadzić plik.
  7. Wklej adres URL pliku InVision; jego podgląd zostanie rozwinięty poniżej.
  8. Alternatywnie, możesz kliknąć ikonę „+”, znajdującą się po lewej stronie wiersza, na którym się znajdujesz i wybrać „Wstaw media”.
  9. Wklej adres URL w polu i kliknij link „Osadź link”.

Więcej informacji oraz pomoc

Więcej na temat używania integracji InVision + Asana dowiesz się z [Przewodnika InVision].(https://www.google.com/url?q=https://support.invisionapp.com/hc/en-us&sa=D&source=editors&ust=1628030945271000&usg=AOvVaw2qd8MqrdHgNCKrnQLmy6iO)

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Asany.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze, a jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś..

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz