Adaptive ShieldAsana Integration

Adaptive Shield + Asana

Adaptive Shield pomoże Ci kontrolować konfiguracje SaaS i bezpieczeństwo.

Czym jest Adaptive Shield?

Adaptive Shield umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa szybkie wykrycie i naprawę słabych stron konfiguracji w środowisku SaaS, zapewniając równocześnie zgodność ze standardami firmowymi i branżowymi.

Dzięki Adaptive Shield możesz:

 • Proaktywnie wykrywać i naprawiać słabe strony rozwiązań technologicznych, dzięki ciągłemu monitorowaniu wszystkich aplikacji SaaS, wykrywaniu błędów w konfiguracji oraz możliwych zagrożeń.
 • Uprościć proces naprawy błędów, dzięki dostępowi do wszystkich informacji kontekstowych dotyczących zagrożeń i planu naprawczego, aby śledzić postępy, weryfikować oraz monitorować redukcję ryzyka.
 • Błyskawicznie wykryć zmiany w konfiguracji i zapobiec pojawieniu się usterek zanim zmienią się one w poważne błędy.

Dodatek Adaptive Shield + Asana zapewnia dostęp do następujących komponentów:

 • Account Dashboard (Pulpit nawigacyjny konta): przegląd statusu Twojego konta, włącznie z ogólnymi statystykami, statusem integracji i powiadomieniami.
 • Landscape (Panorama): w jednym miejscu zobacz wszystkie rodzaje aplikacji monitorowane za pomocą Twojego konta wraz z ich statusem.
 • Security Checks (Kontrola bezpieczeństwa): podstawowa jednostka na Twoim koncie obejmująca ustawienie lub konfigurację dotyczącą bezpieczeństwa w każdej z monitorowanych aplikacji.

Połącz Adaptive Shield z Asaną

Integracja platformy Adaptive Shield z Asaną jest możliwa poprzez publiczne API platformy Adaptive Shield przy użyciu OAuth.

Aby połączyć Adaptive Shield z Asaną:

 1. Zaloguj się do interfejsu Adaptive Shield.
 2. Na pasku bocznym kliknij w „Integrations” (Integracje).
 3. Kliknij przycisk „Add new integration” (Dodaj nową integrację).
 4. Wybierz Asanę.
 5. Wypełnij informacje dotyczące aliasu podając opisową nazwę integracji.
 6. Wypełnij informacje dotyczące API uwierzytelniając przy użyciu OAuth. Kliknij przycisk OAuth, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
 7. Kliknij „Finish” (Zakończ).
 8. Zacznij analizować status SaaS w swojej organizacji.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Adaptive Shield + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Adaptive Shield pod adresem integrations@adaptive-shield.com.

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz