BEGÄR EN VIDEODEMO

Se Asana-mål i praktiken

Koppla företagets mål till arbetet som krävs för att uppnå dem på ett och samma ställe.

Fyll i formuläret nedan för att se demon om mål.

Med Asana har ledare en central informationskälla för att planera, spåra och nå företagets mål på samma plattform där team utför arbetet. Titta på demon för att ta reda på hur du kan:

  • Definiera och nå strategiska mål

  • Koppla mål och OKR:er till det underliggande arbetet

  • Låta teamen ta del av målinriktade prioriteringar

  • Få insyn i målförlopp i realtid

Älskad av miljoner användare i de största organisationerna runtom i världen.

amazon logo
philips logo
accenture logo
japan-airlines logo
kohls logo
paypal logo