Fancy HandsAsana Integration

Fancy Hands + Asana

Wijs rechtstreeks vanuit Asana taken toe aan Fancy Hands-assistenten.

Platformpartner

Opgenomen in

Ontvang Fancy Hands

Over Fancy Hands

Fancy Hands is een team assistenten dat klaar staat om voor u te werken. U hoeft zich alleen maar te registreren voor het lidmaatschap en aanvragen in te dienen via de website van Fancy Hands, via mobiele apps, e-mail of Asana.

Ontvang Fancy Hands + Asana

  1. Registreer u voor een Fancy Hands-account
  2. Deel een relevant Asana-project of relevante Asana-taak met asana@fancyhands.com. Volg Asana's instructies voor het delen van taken en projecten met gasttoestemmingen.
  3. Wijs rechtstreeks vanuit Asana taken toe aan Fancy Hands (asana@fancyhands.com)
  4. Een Fancy Hands-assistent zal uw taken uitvoeren.

Feedback & ondersteuning

Ondersteuning Fancy Hands

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt