Werkruimtes begrijpen

Asana-accounts zijn gratis en gebonden aan individuele gebruikers. Asana-accounts verlenen toegang tot gedeelde werkruimtes en organisaties om samen te werken met andere Asana-gebruikers.

Met een enkel Asana-account kun je meerdere werkruimtes en organisaties aanmaken of er lid van worden om samen te werken met verschillende groepen van Asana-gebruikers. Deze werkruimtes en organisaties waartoe je behoort zijn hun eigen afzonderlijke entiteiten, elk met hun eigen unieke verzameling mensen, projecten, en taken.

Omdat iedere werkruimte en organisatie aparte entiteiten zijn, kunnen je collega's de andere werkruimten of organisaties niet zien waar je bij hoort. Je kunt ook niet zien tot welke andere werkruimtes en organisaties je collega's behoren. Meer informatie over de privacy tussen deze ruimtes kan je hier vinden.

accountdiagram

Meer informatie over de toestemming-instellingen van je projecten en taken in al je werkruimtes en organisaties vind je hier.  

Wat is een werkruimte?

Een werkruimte is een verzameling mensen die samenwerken aan projecten en taken. Werkruimtes kunnen door elke groep mensen gebruikt worden en vereisen geen gedeeld bedrijfs-e-maildomein, zoals organisaties dat wel vereisen.

Mensen die een Asana-account aanmaken met een persoonlijk e-mailadres (bv. @gmail.com of @yahoo.com) beginnen met een werkruimte.

werkruimte-diagram

Als je een bedrijfse-maildomein hebt, overweeg dan het gebruik van een organisatie als alternatief.

Mensen in je werkruimte

Er zijn twee soorten mensen in een werkruimte: leden en leden met beperkte toegang. Werkruimteleden hebben volledige toegang tot je werkruimte, terwijl leden met beperkte toegang beperkt zijn tot de projecten, taken en gesprekken die expliciet met hen gedeeld worden.

Werkruimteleden

Werkruimteleden hebben volledige toegang tot alle openbare projecten en gesprekken in je werkruimte.

Alle werkruimteleden kunnen:

 • De werkruimte hernoemen
 • De werkruimte upgraden naar een betalend abonnement
 • De factureringsbeheerder worden van een betalende werkruimte
 • Mensen uitnodigen of verwijderen uit de werkruimte
 • Mensen omzetten naar leden of leden met beperkte toegang

Leden met beperkte toegang

Leden met beperkte toegang zijn mensen die minder informatie kunnen zien in je werkruimte. Leden met beperkte toegang zien alleen projecten die je met hen deelt. Je kan aannemers, klanten of andere derde partijen uitnodigen als leden met beperkte toegang en hen toegang geven tot alles in je werkruimte.

Leden met beperkte toegang kunnen niet:

 • De werkruimte hernoemen
 • De werkruimte upgraden naar een betalend abonnement
 • De factureringsbeheerder worden van een betalende werkruimte
 • Mensen uitnodigen als volwaardige werkruimteleden
 • Mensen verwijderen
 • Mensen omzetten naar leden of leden met beperkte toegang

Leden met beperkte toegang kunnen:

 • Nieuwe projecten en taken maken
 • De projecten en taken bewerken die met hen gedeeld worden
 • Andere leden met beperkte toegang uitnodigen
 • Berichten opstellen

Er zijn geen gasten in werkruimtes.

Leden en leden met beperkte toegang identificeren

Leden identificeren

Vanuit het tabblad Leden in je linker zijbalk kun je:

 1. Een overzicht van de lidmaatschapsstatus bekijken
 2. Leden met beperkte toegang selecteren
 3. Verwijderen selecteren om leden te verwijderen
 4. Leden uitnodigen deel te nemen

Werkruimteleden kunnen ook ieder lid omzetten naar een lid met beperkte toegang, of vice versa, vanuit dit scherm.

Een werkruimte maken

Een werkruimte maken om met andere mensen samen te werken in Asana.

een werkruimte maken

Een nieuwe werkruimte maken:

 1. Klik op je profielfoto en selecteer Mijn instellingen... uit het vervolgkeuzemenu
 2. Klik op het tabblad Account
 3. Selecteer Nieuwe werkruimte maken

Een enkele Asana-account kan lid worden van meerdere werkruimtes en er meerdere maken. Maak werkruimtes voor verschillende groepen mensen waar je mee wilt samenwerken.

Zet je bestaande werkruimte om in een organisatie

Als je meerdere teams moet maken of voor verschillende afdelingen werkt, kan je een van je bestaande werkruimtes omzetten in een organisatie. Kom hier meer te weten over de verschillen tussen werkruimtes en organisaties.

Je moet eerst je bedrijfse-mailadres aan je Asana-account toevoegen voordat je een werkruimte kunt omzetten in een organisatie.

omzetten in een organisatie stap 1

De beheerdersconsole van je werkruimte openen:

 1. Klik op je profielpictogram
 2. Klik op Beheerdersconsole

omzetten in een organisatie stap 2

Vanaf de beheerdersconsole:

 1. Ga naar het tabblad Instellingen
 2. Klik op Omzetten in organisatie

omzetten in organisatie stap 3

Vanaf het tabblad Omzetten in Organisatie:

 1. Selecteer je bedrijfse-mailadres
 2. Verifieer de gebruiksvoorwaarden

Als dit e-maildomein nog niet wordt gebruikt met een andere organisatie, zal je gevraagd worden om op de knop Omzetten te klikken.

Problemen bij het omzetten van je werkruimte?

Als je tegen moeilijkheden aanloopt bij het omzetten van je bestaande werkruimtes in een organisatie, en je geen bericht ziet dat je e-maildomein al in gebruik is, kun je contact opnemen met het ondersteuningsteam van Asana en de volgende informatie vermelden:

 • De naam van je organisatie of de grootste/meest actieve werkruimte van je bedrijf
 • Uw e-maildomein

Wij helpen je dan om je grootste werkruimte om te zetten in een nieuwe organisatie.

Kopieer deze tekst om het proces te versnellen:

Primaire organisatie/werkruimte:
E-maildomein:

Als je een gedeeld e-maildomein van een universiteit hebt, (bijv. 'college.edu'), is er een apart subdomein vereist (bijv. 'staff.college.edu') om een organisatie te maken.

Beheerdersconsole voor de werkruimte

Open het menu van de beheerdersconsole om:

 • De naam van de werkruimte te bewerken
 • Mensen en uitnodigingen te beheren
 • De facturering te beheren, van toepassing op diegenen die hebben geüpgraded naar een betalende werkruimte

Alleen leden van de werkruimte hebben toegang tot de beheerdersconsole. Leden met beperkte toegang hebben geen toegang.

Beheerdersconsole

Vanuit de beheerdersconsole heb je toegang tot de volgende tabbladen: Leden, Facturering, Instellingen, Apps en Middelen:

Leden

werkruimte

Vanaf het tabblad leden kan je:

 1. Een lijst bekijken met leden en leden met beperkte toegang in je werkruimte
 2. Elk lid omzetten tot een lid met beperkte toegang of vice versa
 3. Elk lid of lid met beperkte toegang uit je werkruimte verwijderen
 4. Nieuwe mensen uitnodigen tot je werkruimte

Instellingen

instellingen

Vanaf het tabblad Instellingen kun je:

 1. De naam van je werkruimte wijzigen
 2. Je werkruimte omzetten in een organisatie

Een werkruimte uitschakelen

Omdat werkruimtes gedeelde ruimtes zijn, worden de projecten en taken in de werkruimte niet verwijderd als je de werkruimte verlaat.

Als je je werkruimte niet meer nodig hebt, kan je deze uitschakelen door:

 • Alle taken verwijderen
 • Alle projecten verwijderen
 • Alle andere leden verwijderen

Zodra alles is verwijderd en je het enige overgebleven lid bent, kun je zelf de werkruimte verlaten.

Alleen degenen die uitgenodigd zijn, hebben toegang tot een werkruimte. Als alle leden verwijderd zijn, is de werkruimte niet meer toegankelijk.

Het is niet mogelijk om werkruimtes te archiveren.

Deelnemen aan een bestaande werkruimte

Om deel te nemen aan een werkruimte moet je aanvragen om door een lid uitgenodigd te worden.

Een werkruimte verlaten

Je kan een werkruimte verlaten als je niet langer actief samenwerkt met de werkruimteleden

Zodra je weggaat, heb je niet langer toegang tot projecten of taken in de werkruimte en de werkruimte verschijnt niet langer wanneer je op je profielfoto klikt, maar de werkruimte blijft wel bestaan.

werkruimte verlaten

Een werkruimte verlaten

 1. Klik op je profielfoto
 2. Klik op Meer
 3. Selecteer Verwijder mij uit deze werkruimte

Werkruimteleden en leden met beperkte toegang beheren

Als werkruimtelid kun je de beheerdersconsole gebruiken om:

 • Andere leden en leden met beperkte toegang uit te nodigen
 • Uitnodigingen annuleren
 • Leden om te zetten in leden met beperkte toegang, of vice versa
 • Leden en leden met beperkte toegang te verwijderen

toegang ledenlijst van de werkruimte

Toegang krijgen tot het tabblad leden via de beheerdersconsole

 1. Klik op je profielfoto en selecteer Beheerdersconsole in het vervolgkeuzemenu
 2. Navigeer naar het tabblad Leden

Hier zie je ook het aantal werkruimteleden en leden met beperkte toegang in je werkruimte, bovenaan in het menu. Upgrade je werkruimte om meer mensen toe te voegen als je je limiet bereikt hebt.

Leden of leden met beperkte toegang omzetten

Je kan elk lid omzetten in een lid met beperkte toegang om hun toegang te beperken, of elk lid met beperkte toegang omzetten in een lid om hen toegang te geven tot alle openbare projecten in je werkruimte.

gastlid omzetten

Een lid omzetten in een lid met beperkte toegang, of vice versa:

 1. Navigeer naar het tabblad Leden in de beheerdersconsole.
 2. Klik op het driepunten-pictogram rechts van de naam van de persoon en klik op Lid (of Lid met beperkte toegang) om te schakelen tussen de twee.

Mensen uitnodigen

Mensen uitnodigen via het tabblad leden van je beheerdersconsole

Je kunt mensen uitnodigen voor je werkruimte via het tabblad leden van je beheerdersconsole

mensen uitnodigen voor een team

Uitnodigen vanuit de beheerdersconsole:

 1. Navigeer naar het tabblad Leden
 2. Klik op de knop Leden uitnodigen
 3. Voer het e-mailadres van de persoon in
 4. Je kunt een project kiezen in het vervolgkeuzemenu
 5. Klik op de knop Versturen

Je kunt een werkruimtegebruiker wijzigen in een lid met beperkte toegang door te klikken op het driepunten-pictogram naast hun naam in het tabblad Leden van de beheerdersconsole.

Mensen uitnodigen vanuit een project

Je kunt ook mensen uitnodigen vanuit een project.

uitnodigen vanuit project

Uitnodigen vanuit een project:

 1. Selecteer het project waarvoor je iemand wilt uitnodigen uit de zijbalk of zoekbalk
 2. Klik op het pictogram Leden om een venster Project delen te openen
 3. Nodig gebruikers uit door de e-mail of naam van projectleden toe te voegen

Je krijgt een waarschuwing wanneer je iemand uitnodigt voor het project die nog geen deel uitmaakt van je werkruimte.

Uitnodigingen annuleren

uitnodiging werkruimte annuleren

Een uitnodiging annuleren vanuit de beheerdersconsole:

 1. Navigeer naar het tabblad Leden in de beheerdersconsole
 2. Zoek de gebruiker wiens uitnodiging je wilt annuleren
 3. Klik op het driepunten-pictogram
 4. Je ziet nu een optie Uitnodiging annuleren, klik hierop om de uitnodiging te annuleren

De persoon wiens uitnodiging je annuleert, zal nog wel de e-mail met de uitnodiging ontvangen hebben, maar het volgen van de link zal hen niet langer naar je werkruimte of project leiden. In plaats hiervan krijgen ze een foutmelding "Sorry, je hebt geen toegang" te zien.

Leden en leden met beperkte toegang verwijderen

Je kunt leden of leden met beperkte toegang verwijderen uit je werkruimte als je niet wilt dat ze nog langer toegang hebben tot de projecten en taken van de werkruimte.

verwijderen uit werkruimte

Mensen verwijderen uit je werkruimte:

 1. Klik in het tabblad Leden op het driepunten-pictogram naast de naam van het lid
 2. Klik op Verwijderen

Wanneer iemand werd verwijderd uit je werkruimte, blijven de taken, berichten, bijlagen en reacties die deze persoon maakte intact, maar de taken die eerder aan hen toegewezen waren, zullen nu niet langer toegewezen zijn.

Om ervoor te zorgen dat er geen taken verloren gaan, is het een goed idee om naar de mijn taken van de persoon te gaan en hun taken opnieuw toe te wijzen voordat je ze verwijdert.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.