PMPeopleAsana Integration

PMPeople + Asana

Projectportfolio-beheertool om mensen te helpen samenwerken aan professioneel projectmanagement

Wat is PMPeople?

PMPeople staat voor mensen die samenwerken aan projectbeheer. PMPeople is het hulpmiddel voor professionele samenwerking in projectmanagement. Organisaties hebben er behoefte aan dat hun projecten winstgevend zijn, dat hun strategie op elkaar is afgestemd, en dat hun werk een toegevoegde waarde heeft. Topmanagers hebben geen tijd om elke projectcrisis te beheren, projectbeheer moet professioneel aangepakt worden. PMPeople helpt uw team om de projectvolwassenheid van uw organisatie naar een hoger niveau te tillen, op een vlotte manier, zonder organisatorische processen te veranderen of bureaucratie toe te voegen.

PMPeople is bedoeld om professioneel projectbeheer van alle soorten projecten te verenigen:

1) Ontworpen door en voor professionele projectbeheerders, volgens professionele projectbeheernormen. 2) Online productiviteitsbeheer om het aantal vergaderingen, documenten en werkstromen te verminderen door middel van verdeelde samenwerking tussen 11 gespecialiseerde rollen: 6 rollen op het gebied van vraagbeheer en 5 rollen op het gebied van aanbodbeheer. 3) Freemium-product bruikbaar via web en mobiele applicatie. Met PMPeople hebt u toegang tot onbeperkte tijd en onbeperkte gebruikers, alleen beheerders betalen.

Ontvang PMPeople + Asana

Om een PMPeople projectwerkpakket aan een Asana-project te koppelen:

  1. Open een project in PMPeople
  2. Ga naar Initiatie > Projectgegevens > Verbinden
  3. Onder 'Taakbeheertool-link voor dit project,' klikt u op het Asana-pictogram
  4. Klik op 'Asana machtigen'
  5. Kies het PMPeople-werkpakket 
  6. Selecteer het Asana-organisatieteam of -werkruimte
  7. Selecteer het Asana project dat u wilt verbinden
  8. Klik op 'Verbinden'.

PMPeople verbonden projectwerkpakketten-taken kunnen vanuit Asana geüpload worden. Er worden geen gegevens in Asana bijgewerkt. De integratie is maar in één richting: van Asana naar PMPeople.

Meer informatie en ondersteuning

Om meer te weten te komen over het gebruik van de Asana-integratie van PMPeople, stuurt u een e-mail naar hun team op support@pmpeople.org

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt