NetCrunchAsana Integration

NetCrunch + Asana

Bewaak uw IT-infrastructuur en stuur NetCrunch-waarschuwingen rechtstreeks naar uw Asana-projecten.

Wat is NetCrunch?

Bewaak elk apparaat in uw IT-infrastructuur, van schakelaars tot servers, printers, temperatuursensoren en camera's met NetCrunch. NetCrunch levert volledige prestatie- en statusinformatie over het IT-ecosysteem door middel van uitgebreide agentless monitoring, flexibele netwerkvisualisatie, waarschuwingen en op beleid gebaseerde configuratie van de bewaking.

Stuur geselecteerde NetCrunch-waarschuwingen rechtstreeks naar uw Asana-project zodat u uw netwerksysteem, internet en de gezondheid van uw toepassingen rechtstreeks kunt bewaken waar uw team werkt.

Ontvang NetCrunch + Asana

  1. Open NetCrunch en ga naar Monitoring > Integration Profiles (Bewaking > Integratieprofielen).
  2. Voer uw persoonlijk toegangstoken van Asana in.
  3. Stuur NetCrunch-waarschuwingen naar specifieke Asana-projecten.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de NetCrunch-Asana-integratie gaat u naar de ondersteuningspagina of stuurt u een e-mail naar hun team via support@adremsoft.com

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt