NaveAsana Integration

Nave + Asana

Analyseer werk in uitvoering, meet doorloop- en cyclustijden, doe op gegevens gebaseerde voorspellingen en evalueer workflowefficiëntie.

Wat is Nave?

We hebben de analytische Kanban-grafieken, de industriestandaard, verbeterd om teams te helpen hun prestaties te verhogen, knelpunten in een oogopslag te ontdekken en hun workflowefficiëntie te optimaliseren.

Maak naadloos duidelijke dashboards van uw Asana-projecten. Analyseer uw gegevens in realtime zodat het werk sneller en beter wordt uitgevoerd. Met onze verbeterde analyses kan uw Kanban-team haar volledige potentieel bereiken.

Met Nave kunt u:

 • De prestaties van uw workflow analyseren
 • Doorloop- en cyclustijden analyseren
 • Knelpunten identificeren zodra ze optreden
 • Op waarschijnlijkheid gebaseerde en gegevensgestuurde schattingen maken
 • Productiviteitspatronen opsporen;
 • Uw percentage dagelijks afgeleverd werk berekenen
 • De productiviteit van uw team meten en
 • De tijd die aan het werk wordt besteed monitoren.

Onze (huidige) visualisatietools:

 • Cumulatief flowdiagram
 • Scatterplot cyclustijd
 • Histogram cyclustijd
 • Verouderingsgrafiek
 • Doorvoergrafiek
 • Doorvoerhistogram

Ontvang Nave + Asana

 1. Log in met Asana
 2. Selecteer een Asana-project
 3. Breng Asana-secties in kaart
 4. Maak een dashboard

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de Nave-Asana-integratie gaat u naar https://getnave.com/dashboard-for-asana

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt