BildAsana Integration

Bild + Asana

Sneller en met meer vertrouwen ontwerpen beoordelen.

Platformpartner

Opgenomen in

Bild installeren

Wat is Bild?

Ontwerpbeoordelingen verlopen vaak traag door losgekoppelde en achterhaalde tools. E-mails worden gemist, screenshots vertellen niet het volledige verhaal, presentaties/spreadsheets zijn moeilijk te beheren, en er zijn te veel vergaderingen. Bild helpt om van ingewikkelde ontwerpbeoordelingen een snel, gestroomlijnd proces te maken door middel van een hardwarespecifieke set functies.

Installeer Bild

Asana met Bild integreren

Klik in een Bild project en open de projectinstellingen en selecteer Asana in de lijst van integratie-opties. Volg de instructies op het scherm om Asana met Bild te verbinden en de toegang te autoriseren. Selecteer het Asana project waarmee u wilt verbinden. Zodra u het snelle installatieproces hebt voltooid, worden in Bild gemaakte feedbackitems gesynchroniseerd met het "Te doen" takenbord van Asana. Updates van de titel, beschrijving en opmerkingen op Asana worden ook terug naar Bild gesynchroniseerd.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de integratie tussen Bild en Asana gaat u naar de ondersteuningspagina of stuurt u een e-mail naar hun team via contact@getbild.com

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt