arrow-left iconDoor apps browsenPolymailAsana Integration

Polymail + Asana

Maak rechtstreeks vanuit e-mails in Polymail Asana-taken.

Platformpartner

Opgenomen in

Wat is Polymail?

De Asana-integratie van Polymail overbrugt de kloof tussen uw inbox en de taken en projecten van uw team. Met de Asana-integratie van Polymail kunt u rechtstreeks vanuit e-mails in Polymail Asana-taken maken. Een link naar het e-mailgesprek wordt opgeslagen in de Asana-taak, zodat iedereen in uw team er voor context naar kan verwijzen.

Polymail zorgt er ook voor dat context uit Asana in uw inbox terechtkomt. Zo wordt het gemakkelijk om te herkennen welke taken gekoppeld zijn aan uw e-mailgesprekken.

Zo verbindt u Polymail en Asana

  1. Als u nog geen Polymail-account hebt, moet u zich eerst registreren. Ga vervolgens naar uw integratie-instellingen in Polymail.
  2. Klik op de knop Install (installeren) om uw Asana-account met Polymail te verbinden.
  3. Klik op de knop 'Share' (delen) terwijl u een e-mailgesprek weergeeft.
  4. Kies de optie 'New Asana Task' (nieuwe Asana-taak).
  5. Vul een taaknaam en de verantwoordelijke, het project, de vervaldatum of de beschrijving in om de taak te maken.

Feedback en ondersteuning

Voor feedback en ondersteuning kunt u contact opnemen met Polymail-ondersteuning.

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt