JupiterOne Secure Cloud InsightsAsana Integration

JupiterOne Secure Cloud Insights + Asana

JupiterOne is een CAASM-platform dat Asana-gegevens kan opnemen en scannen op kwetsbaarheden of andere beveiligingsproblemen.

Wat is JupiterOne?

 • Bekijk Asana-werkruimten, -teams, -gebruikers, -projecten en -projectlidmaatschappen in de JupiterOne-grafiek.
 • Stel Asana-gebruikers in als werknemers in je JupiterOne-account.
 • Hou zicht op wijzigingen van Asana-gebruikers met JupiterOne-meldingen.

Ontvang JupiterOne + Asana

 • Navigeer naar https://apps.us.securecloudinsights.cisco.com/integrations/asana
 • Klik op de knop 'Add Configuration'
 • Voer een Accountnaam en Beschrijving in en selecteer de gewenste peilingsinterval.
 • Klik op de knop 'Create Configuration'.
 • Er zal een voltooiingsdialoogvenster verschijnen. Klik op 'Ok' om het te sluiten.
 • Zodra dit afgesloten is, zal er een nieuw dialoogvenster verschijnen waarin je gevraagd wordt om het authenticatieproces te starten. Klik op 'Begin Authorization'.
 • Het systeem zal naar de Asana-goedkeuringspagina navigeren voor onze integratieapplicatie. Selecteer dat je je goedkeuring geeft.
 • Het systeem zal terug naar de Asana-integratie in JupiterOne navigeren. De gebruiker kan nu handmatig de integratie uitvoeren of wachten tot deze automatisch gepland wordt, gebaseerd op de geselecteerde peilingsinterval.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de JupiteOne + Asana-integratie, ga je naar de ondersteuningspagina of stuur je een e-mail naar hun team via support@jupiterone.com

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt