Adaptive ShieldAsana Integration

Adaptive Shield + Asana

Adaptive Shield helpt u uw SaaS-configuratie en beveiliging te controleren.

Wat is Adaptive Shield?

Met Adaptive Shield kunnen beveiligingsteams zwakke punten in de configuratie van de SaaS-omgeving opsporen en snel repareren en zo naleving van de normen van het bedrijf en de sector waarborgen.

Met Adaptive Shield kunt u:

 • Proactief naar zwakke plekken in uw hele stack zoeken en deze repareren. Dit doet u door al uw SaaS-apps continu te monitoren en zo eventuele misconfiguraties in de beveiliging en mogelijke blootstellingen op te sporen.
 • Uw herstelprocessen vereenvoudigen; u krijgt de volledige context van het risico en een herstelplan om de voortgang te volgen, te valideren en de risicovermindering te monitoren.
 • Configuratiedrift detecteren op het moment dat deze zich voordoet en voorkomen dat kleine incidenten grote problemen worden.

De Adaptive Shield + Asana-integratie invoegtoepassing biedt:

 • Een account-dashboard: Een overzicht van de opzet van uw account, met algemene inzichten, integratiestatus en waarschuwingen.
 • Landschap: Bekijk alle app-typen die in uw account worden gemonitord, met hun huidige opzetscore, op één plek.
 • Veiligheidscontroles: De basisentiteit in uw account, deze omvat een specifieke beveiligingsinstelling of -configuratie in elke gemonitorde app.

Ontvang Adaptive Shield + Asana

De integratie van het platform van Adaptive Shield met Asana wordt mogelijk gemaakt door de openbare API van Adaptive Shield. Hiervoor wordt OAuth gebruikt.

Adaptive Shield en Asana verbinden:

 1. Login bij de Adaptive Shield-interface.
 2. Klik in de zijbalk op "Integraties".
 3. Klik op de knop "Een nieuwe integratie" toevoegen.
 4. Kies "Asana."
 5. Voer de alias-gegevens in: een beschrijvende naam voor de integratie.
 6. Vul de API-gegevens in door OAuth toestemming te verlenen. Klik op de OAuth-knop en volg de instructies op het scherm.
 7. Klik op “Voltooien.”
 8. Begin met het analyseren van de SaaS-opzet van uw organisatie.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de Adaptive Shield + Asana-integratie gaat u naar de ondersteuningspagina of stuurt u een e-mail naar hun team via integrations@adaptive-shield.com

Deze app-integratie is gebouwd door een externe ontwerper. Asana waarborgt of garandeert deze integratie niet, beveelt ze niet aan en neemt er geen verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app voor details en ondersteuning.

Asana werkt met de tools die u reeds gebruikt