Agenda för kvartalsrapportmöte

Prova vår mall som ett utkast för ert nästa kvartalsrapportmöte för att spara tid och briljera.

Kvartalsrapportmöten är en möjlighet att visa upp resultatet och värdet av era insatser för både interna och externa intressenter. Men det räcker inte att bara gå igenom en presentation, utan ni behöver engagera publiken och få ut det mesta av er tid tillsammans med en välplanerad och lättillgänglig agenda. Vår mall är en struktur som hjälper er att spara tid i förväg. Under mötet kan ni använda den för att hålla koll på möjligheter och åtgärder för att göra ännu bättre ifrån er inför nästa möte.

Tips på hur du kan planera kvartalsrapportmöten med vår agendamall

 • Ta upp de viktigaste ämnena. Be om synpunkter från deltagarna i förväg för att göra mötet relevant för alla inblandade. Du kan samla in dem med genom en enkät eller ett formulär som är direkt kopplat till mötesagendaprojektet.
 • Dela agendan i förväg. Dela agendan och uppdatera den vid behov för att hålla mötet på rätt spår redan innan det börjar. Se till att viktiga dokument finns tillgängliga och att presentatörerna känner till förväntningarna.
 • Allokera tid till de olika agendaämnena. Ge presentatörerna tydliga tidsgränser för att garanterat hinna med allt på agendan inom den tilldelade tiden och hålla samtalet på rätt spår.
 • Spåra åtgärdspunkter och frågor. Kvartalsrapportmöten genererar frågor och möjligheter inför framtiden. Skapa därför uppgifter för åtgärder och frågor, så att ni kan följa upp dem efter mötet.

Relaterade resurser

 • 5 tips för att leda bättre möten

  Prova fem enkla tips för att få effektivare möten.

  Läs artikel
 • Asana Academy

  Följ vår kurs för att omvandla din mall till en aktiv agenda och lära dig bästa praxis.

  Gå kurs
 • Använda Asana

  Kom igång med en snabb videohandledning om hur du planerar möten i Asana.

  Se video

Planera mål (och uppnå dem)

Kom bättre förberedd till möten inför kvartalsrapporten och lämna dem med tydliga planer för hur ni ska nå de mest ambitiösa målen – allt med Asana Premium.