Förstå arbetsytor

Asana-kontonkontonNär någon går med i Asana börjar de med ett konto. Endast en användare kan få tillgång till ett konto. är gratis och personliga. Asana-konton ger tillgång tlll delade arbetsytor och OrganisationerOrganisationerOrganisationer kopplar ihop alla i företaget som använder Asana genom en delad e-postdomän. för att användare ska kunna samarbeta med andra Asana-användare.

Med ett enda Asana-konto kan du skapa eller gå med i flera arbetsytor och organisationer, för att samarbeta med olika grupper av Asana-användare. De arbetsytor och organisationer du tillhör är separata enheter, var och en med sin egen unika uppsättning av personer, projekt och uppgifter.

Eftersom varje arbetsyta och organisation är separata enheter kan inte dina kollegor se vilka arbetsytor eller organisationer du tillhör. Inte heller du kan se vilka arbetsytor eller organisationer dina kollegor tillhör. Läs mer om sekretessen mellan de olika ytorna här.

kontodiagram

Läs mer om behörighetsinställningarna för projekt och uppgifter inom varje arbetsyta och organisation här.  

Vad är en arbetsyta?

En arbetsyta är en grupp personer som arbetar tillsammans med projekt och uppgifter. Alla grupper kan använda arbetsytor och de kräver inte en delad företags-e-postdomän.

Personer som skapar ett Asana-konto med en personlig e-postadress (t.ex. @gmail.com eller @yahoo.com) börjar med en arbetsyta.

diagram för arbetsyta

Om du har en företags-e-postdomän kan du i stället överväga att använda en organisation.

Personer i din arbetsyta

I en arbetsyta finns det två typer av personer: medlemmar och medlemmar med begränsad åtkomst. Medlemmar har full åtkomst till arbetsytan medan medlemmar med begränsad åtkomst bara kan komma åt de projekt, uppgifter och konversationer som någon har delat med dem.

Arbetsytmedlemmar

Arbetsytmedlemmar har full åtkomst till alla öppna projekt, uppgifter och konversationer i arbetsytan.

Alla arbetsytmedlemmar kan göra följande:

 • Byta namn på arbetsytan.
 • Uppgradera arbetsytan till ett betalabonnemang.
 • Bli betalningsansvarig för den betalande arbetsytan.
 • Bjuda in eller ta bort personer från arbetsytan.
 • Omvandla personer till medlemmar eller medlemmar med begränsad åtkomst.

Medlemmar med begränsad åtkomst

Medlemmar med begränsad åtkomst är personer med begränsad åtkomst till arbetsytan. Medlemmar med begränsad åtkomst kan bara se de projekt du har delat. Du kan bjuda in leverantörer, kunder eller andra tredje parter som medlemmar med begränsad åtkomst, vilket ger dem åtkomst till relevanta projekt och uppgifter utan att ge dem åtkomst till allt i arbetsytan.

Medlemmar med begränsad åtkomst kan inte göra följande:

 • Byta namn på arbetsytan.
 • Uppgradera arbetsytan till ett betalabonnemang.
 • Bli betalningsansvarig för den betalande arbetsytan.
 • Bjuda in personer som fullvärdiga medlemmar i arbetsytan.
 • Ta bort personer.
 • Omvandla personer till medlemmar eller medlemmar med begränsad åtkomst.

Medlemmar med begränsad åtkomst kan göra följande:

 • Skapa nya projekt och uppgifter.
 • Göra ändringar i de projekt och uppgifter som de har tillgång till.
 • Bjuda in andra medlemmar med begränsad åtkomst.
 • Skriva meddelanden.

Det finns inga gäster i arbetsytan.

Identifiera medlemmar och medlemmar med begränsad åtkomst

Identifiera medlemmar

I fliken Medlemmar i vänster sidofält kan du göra följande:

 1. Få en översikt av medlemskapsstatusen.
 2. Välja medlemmar med begränsad åtkomst.
 3. Välja Ta bort för att ta bort medlemmar.
 4. Bjuda in medlemmar.

Arbetsytmedlemmar kan även omvandla medlemmar till en fullvärdig medlem eller medlem med begränsad åtkomst i det här fönstret.

Bli medlem i en befintlig arbetsyta

För att bli medlem i en befintlig arbetsyta måste du begära att en medlem bjuder in dig.  

Lämna en arbetsyta

Du kan lämna en arbetsyta om du inte längre samarbetar aktivt med arbetsytmedlemmarna.

När du lämnar kommer du inte längre att ha tillgång till projekten och uppgifterna i arbetsytan, och den kommer inte längre att synas när du klickar på din profilbild även om arbetsytan finns kvar.

lämna en arbetsyta

Lämna en arbetsyta

 1. Klicka på din profilbild
 2. Klicka på Mer
 3. Välj Ta bort mig från den här arbetsytan

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com