Power BI-integrering

Översikt

Power BI-integreringen ger Asana-användare i team på Business- eller Enterprise-nivå möjlighet att rapportera viktiga Asana-data direkt i Power BI.

Power BI-anslutningsappen för Asana låter Power BI ansluta direkt till Asana för att hämta data om uppgifter i ett visst projekt, team eller portfolio.

Asana-användare bör se till att ha fyllt i följande innan de synkroniserar data med Power BI:

 1. Vanliga uppgiftsdetaljer (titel, tilldelad person, slutdatum, etc.).
 2. Anpassade fält i uppgifter.
 3. Data i överordnade projekt.
 4. Taggar (sparas som ett listobjekt i varje uppgiftsrad).

Underuppgifter stöds ej såvida de inte är överordnade uppgifter på högsta nivå i andra projekt i teamet eller portfolion.

Allt det här kan delas med andra Power BI Asana-användare inom organisationen.

Installationskrav

Asana för Power BI-integreringen är tillgänglig för alla Business-kunder och Enterprise-kunder.

Användaren bör ha tillgång till Asana samt Power BI Desktop eller Power BI Online.

Power BI-krav:

 • Tillgång till BI Desktop (endast Windows) för full anpassningsbarhet, skapande av paneler och publicering.
 • Tillgång till BI Service (Online) för att kunna visa data med mallar eller publicerade paneler.

Om man synkroniserar data från ett team, behöver teamet vara på Business- eller Enterprise-nivå i Asana

Hur man ansluter

Anslut från desktop

Så här ansluter man från Power BI Desktop:

 • Öppna Power BI Desktop.
 • Klicka på Hämta data och välj Asana från Onlinetjänster.
 • Klicka på Anslut.
 • Du kommer att uppmanas att ange en länk. Välj en giltig portfolio-, team- eller projektlänk.
 • Klicka på OK
 • Du kan uppmanas att logga in på Asana och bevilja tillstånd för Power BI att hämta dina data. Logga in med en användare som har tillgång till dina data.

Skapa en panel från uppgifter

Så här skapar man paneler från uppgifter:

 • Klicka på kryssrutan för Uppgifter och sedan på Ladda.
 • Du kan välja att transformera hämtade data innan du börjar använda dem för att skapa en panel.
 • Dina uppgiftsdata bör nu synkas med Power BI. Det här kan ta allt från några sekunder till tio minuter beroende på storleken av det valda teamet eller portfolion.
 • När informationen har laddats kan du börja skapa en panel genom att använda de tillgängliga fälten till höger.

Du kan välja att expandera informationen i de anpassade fälten och ändra värdena i dessa fält så att de visas som individuella kolumner i datamängden

Nyckelfunktioner

Power BI-anslutningsappen för Asana låter Power BI ansluta direkt till Asana för att hämta data om uppgifter och sedan aktivera den informationen.

Power BI kan göra följande:

 • Analysera uppgiftsbelastningen för att säkerställa att alla team är i fas och möter de förväntade nyckeltalen.
 • Ansluta olika datamängder och transformera dem till en datamodell.
 • Skapa diagram och grafer för att kunna tillhandahålla visualiseringar av Asana-data.
 • Besvara frågor i realtid genom skräddarsydda rapporter som även underlättar prognoser.

Användningsfall

Power BI förbättrar insikterna om verksamheten och värdet av Asana-datan. Med allt från Power BI-visualiseringar till inbäddade analyser blir teamet mer insatt, kan identifiera möjligheter och får en konkurrenskraftig fördel. Det ger en mycket mer komplett bild.

Till exempel om en projektledare vill lägga till Asana-data till intern BI-rapportering kan Asana läggas till som en datakälla till Power BI för att skapa rapporter som är mer aktuella och verkligen berättar en historia.

En teamledare som ombeds att leverera viktiga insikter om ett team med hjälp av Asana kan filtrera och gruppera data i Power BI för att skapa rapporter som är mer verksamhetsanpassade och som upptäcker trender och möjliggör datadrivna beslut.

Power BI-anslutningsappen för Asana ger perspektiv åt team på följande sätt:

Den kan ge team en översikt över verksamheten i en enda panel som möjliggör tvärfunktionellt samarbete och i slutändan bättre informerade affärsbeslut.

Visuella data

Användare kan skapa anpassade, genomförbara paneler baserade på Asana-indata, såsom anpassade fält, för att få insikter om projekt och arbetsflöden i realtid.

En portföljansvarig som för närvarande använder ett enkelt kalkylark för att hålla reda på projekt kan använda Power BI-anslutningsappen för Asana för att få ett mer skräddarsytt, visuellt spårningssystem för projekt.

En projektledare kan få tillgång till data från uppgifters anpassade fält för att bygga rapporter som är specifika för företagets behov genom att använda återanvändbara datamodeller för att skapa enhetlighet i rapporteringen.

Optimisera processer

Det går att spåra och analysera förlopp i relation till teammål för att identifiera projektets effektivitet och problempunkter, vilket minskar hindren och ger snabbare information.

Skapa delbara rapporter

Användarna kan också kombinera Asana-data med information från andra viktiga företagsverktyg för att dela en detaljerad bild av teamets prestationer.

Till exempel skulle en marknadsföringsansvarig i EMEA-området kunna lägga till Asana som en datakälla till Power BI på webben för att på några sekunder skapa rapporter som är aktuella, transparenta, omfattande och delbara.

Du behöver en Power BI-licens för att visa alla rapporter. För att skapa anpassade mätvärden behöver du Power BI Desktop. Ange URL:en till teamet eller portfolion i Asana som du vill analysera

Panelexempel

Power BI Asana översikt

Det här exemplet visar hur arbetsledningsdata från Asana kan ge insikt i teamets arbete.

Använd Asana för Power BI-integreringen för att få åtkomst till Asana, inklusive uppgifter, taggar, projekt och mycket mer.

Kombinera Asana-data med andra datamängder för att anamma ett enhetligt tillvägagångsätt i verksamheten

Begränsningar

Asana för Power BI-integreringen stöder:

 • Projekt med mindre än 10 000 uppgifter

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com