Importera data från andra verktyg till projekt i Asana

Flytta ditt arbetsflöde till Asana med hjälp av data från projekt i andra arbetshanteringsverktyg.

Med [CSV-importören] (https://asana.com/guide/help/api/csv-importer) kan du skapa och uppdatera projekt i Asana med information som sparats i CSV-filer som exporterats från andra verktyg. Du laddar helt enkelt ner en CSV-fil med dina projektdata och laddar sedan upp den i Asana.

När du har laddat ned dina data i en CSV-fil kan du namnge kolumnerna i kalkylarket så att de matchar fälten i Asana

Importera data från monday.com till ett projekt i Asana

importera tabell från monday

Du kan använda CSV-importören för att flytta data till projekt i Asana genom att exportera en CSV-fil från monday.com:

 1. Klicka på menyikonen från en tavla.
 2. Välj alternativet Exportera till Excel.
 3. Öppna filen som laddades ned och spara det första arket som en CSV-fil.
 4. Använd CSV-importören för att ladda upp den skapade CSV-filen till Asana.

Informationen kommer att mappas i Asana baserat på kolumnnamnen i CSV-filen. Du kan mappa specifik information med hjälp av anpassade fält om du har ett Premium-abonnemang i Asana.

Importera data från Trello till ett projekt i Asana

exportera tabell från Trello

Du kan använda CSV-importören för att flytta data till projekt i Asana genom att exportera en CSV-fil från Trello om du har en Trello Business Class-prenumeration:

 1. Klicka på tavelmenyn från en tavla.
 2. Under Mer väljer du alternativet Skriv ut och exportera.
 3. Välj Exportera som CSV.
 4. Använd CSV-importören för att ladda upp den skapade CSV-filen till Asana.

Du kan även använda verktyg som Chrome-tillägget Export for Trello för att få en CSV-fil om du inte har en Trello Business Class-prenumeration.

Informationen kommer att mappas i Asana baserat på kolumnernas namn i CSV-filen. Du kan mappa specifik information med hjälp av anpassade fält om du har ett Premium-abonnemang i Asana.

Importera data från Airtable till ett projekt i Asana

exportera tabell från Airtable

Du kan använda CSV-importören för att flytta data till projekt i Asana genom att exportera en CSV-fil från Airtable:

 1. Använd rutnätsvyn av en bas för att välja knappen ”View menu”.
 2. Klicka på Download CSV.
 3. Använd CSV-importören för att ladda upp den skapade CSV-filen till Asana.

Informationen kommer att mappas i Asana baserat på [kolumnernas namn] (https://asana.com/guide/help/api/csv-importer#gl-tips) i CSV-filen. Du kan mappa specifik information med hjälp av anpassade fält om du har ett Premium-abonnemang i Asana.

Importera data från Smartsheet till ett projekt i Asana

exportera tabell från smartsheet

Du kan använda CSV-importören för att flytta data till projekt i Asana genom att exportera en CSV-fil från Smartsheet:

 1. Klicka på File och välj Export > Export to Microsoft Excel eller Google Kalkylark.
 2. Öppna filen som laddades ned och spara det första arket som en CSV-fil.
 3. Använd CSV-importören för att ladda upp den skapade CSV-filen till Asana.

Innan du exporterar filen bör du försäkra dig om att arket är formaterat med kolumnrubriker och rader med uppgifter.

Informationen kommer att mappas i Asana baserat på kolumnernas namn i CSV-filen. Du kan mappa specifik information med hjälp av anpassade fält om du har ett Premium-abonnemang i Asana.

Importera data från Wrike till ett projekt i Asana

exportera tabell från Wrike

Du kan använda CSV-importören för att flytta data till projekt i Asana genom att exportera en CSV-fil från Wrike:

 1. Från en projektmeny väljer du Exportera > Excel.
 2. Öppna filen som laddades ned och spara det första arket som en CSV-fil.
 3. Använd CSV-importören för att ladda upp den skapade CSV-filen till Asana.

Informationen kommer att mappas i Asana baserat på kolumnernas namn i CSV-filen. Du kan mappa specifik information med hjälp av anpassade fält om du har ett Premium-abonnemang i Asana.

Importera data från Google Kalkylark till ett projekt i Asana

exportera tabell från Google Kalkylark

Du kan använda CSV-importören för att flytta data till projekt i Asana genom att exportera en CSV-fil från Google Kalkylark:

 1. Klicka på Arkiv och välj Ladda ned > Kommaavgränsade värden (.csv).
 2. Använd CSV-importören för att importera den skapade CSV-filen till Asana.

Informationen kommer att mappas i Asana baserat på kolumnernas namn i CSV-filen. Du kan mappa specifik information med hjälp av anpassade fält om du har ett Premium-abonnemang i Asana.

Importera data från ClickUp till ett projekt i Asana

clickup

Du kan använda CSV-importören för att flytta data till projekt i Asana genom att exportera en CSV-fil från ClickUp:

 1. Klicka på menyikonen.
 2. Välj Export view.
 3. Välj CSV som filformat och klicka på Download.
 4. Använd CSV-importören för att ladda upp den skapade CSV-filen till Asana.

Informationen kommer att mappas i Asana baserat på kolumnernas namn i CSV-filen. Du kan mappa specifik information med hjälp av anpassade fält om du har ett Premium-abonnemang i Asana.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com