Chrome och Asana

Om du använder Google Chrome kan du ladda ned Asana-tillägget för Chrome från Chrome Web Store för att snabbt kunna skapa uppgifter medan du besöker andra webbplatser.

klicka på Chrome-ikonen

När du har installerat tillägget klickar du på Asana-logon i närheten av det övre högra hörnet av Google Chrome-fönstret.

Åtgärder med Chrome-tillägget

I tillägget går det att:

  1. söka efter befintliga uppgifter i Asana
  2. välja vilken arbetsyta eller organisation till vilken uppgiften ska skapas
  3. tilldelatilldelaDen person som ansvarar för uppgiften eller underuppgiften. Asana tillåter en ansvarig per uppgift eller underuppgift. uppgiften
  4. lägga till uppgiften i ett projekt
  5. lägga till ett uppgiftsnamn
  6. ange uppgiftsbeskrivninguppgiftsbeskrivningUppgiftsbeskrivning är ett textfält där användare kan lägga till detaljer och sammanhang till sina uppgifter.
  7. lägga till ett slutdatumslutdatumDet datum då en uppgift eller underuppgift ska vara klar.
  8. klistra in den aktuella webbsidans URL i uppgiftsbeskrivningenuppgiftsbeskrivningen
  9. redigera värdena för ett projekts befintliga anpassade fält
  10. klicka på Skapa uppgift när du är färdig.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com