Flytta till Asana med MeUndies

Talare

Terry Lee

Terry är verksamhetschef på MeUndies. Han leder företagets dagliga verksamhet och ser till att varumärkets vision genomförs. Innan han började på MeUndies tog Terry examen från University of Notre Dame och arbetade på Johnson & Johnson i deras rotationsprogram för chefer med fokus på affärsutveckling, marknadsföring och försäljning.

Michael Nguyen

Michael är ansvarig för användarframgång på Asana. Han är expert på storskaliga implementeringar och tillsammans med Asana-mästare utformar han strategier för att få team att börja använda Asana. Innan han kom till Asana arbetade Michael som organisationskonsult och hjälpte till med företagsomvandlingar. Han studerade affärs- och informationssystem vid University of Washington, har en master i ledarskapsutveckling från Seattle University och har nyligen studerat design och innovation vid Stanford.

Mål för Asana

Terry och MeUndies-teamet satte upp tydliga mål för implementeringen av Asana:

  • Kommunicera effektivt
  • Skapa transparens i hela organisationen

Bästa praxis

  • Förklara de nuvarande problemområdena för ditt team. För MeUndies var missförstånd och malplacerade förväntningar orsak till frustration innan de valde att använda Asana.
  • Börja med lite i taget. MeUndies började använda Asana med enkla, tvärfunktionella användningsfall.
  • ”Håll kursen.” Tänk på Asana som ett verktyg med hög insats och stor effekt. Terry ser Asana ur ett långsiktigt perspektiv.
  • Uppmuntra alla i teamet att skapa uppgifter. Implementera användningsfall som kräver att enskilda medarbetare och ledare skapar sina egna uppgifter, tilldelar dem och fastställer sina egna slutdatum. Ju fler som använder Asana fullt ut, desto starkare och kraftfullare blir det.
  • Utbilda nya och befintliga medarbetare kontinuerligt. När Terry märker att en teammedlem ligger lite efter när det gäller att uppdatera slutdatum eller slutföra uppgifter i Asana bokar han in en individuell utbildning där han delar med sig av bästa praxis och tar itu med deras problem.

Arbetsflöden

Mötesagenda

MeUndies började med att använda Asana för företagets måndagsmöten. Terry uppmuntrade alla att lägga till sina egna diskussionsämnen. Det var ett bra sätt för mötesdeltagarna att göra det till en vana att skapa uppgifter – lägga till ytterligare anteckningar eller bilagor som rör diskussionsämnet, tilldela sig själva uppgiften och sedan lägga till ett slutdatum. Måndagsmötena blev ett sätt att prova på Asana på en grundläggande nivå.

Lär dig hur du skapar den perfekta mötesagendan här.

Individuella möten

MeUndies gav cheferna möjlighet att sköta sina individuella samtal med hjälp av Asana. Det uppmuntrade både enskilda medarbetare och chefer att lära sig grunderna i hur man använder Asana genom att lägga till uppgifter i enskilda projekt när det fanns problem att ta upp eller ett företagsmål att granska.

Läs mer om Asana-projekt för individuella möten.

Månadens design

När Terry och teamet utökade användningen av Asana på MeUndies började de spåra hela arbetsflödet för kampanjen ”Månadens design” i Asana. Tidigare kunde de komma farligt nära lanseringsdatumet med en sista minuten-leverans. Genom att fastställa tydliga slutdatum och tilldela varje uppgift till en enskild ansvarig person i Asana har MeUndies-teamet nu fått allting klart inför ”Månadens design” två veckor före lanseringsdatumet.

Spåra dina marknadsföringskampanjer med Asana i dag.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com