Hantera kunder med Crema

 

Talare

George Brooks

George är grundare och produktchef på Crema. Han leder ett tvärvetenskapligt team med strateger, chefer, designer och utvecklare, som hittar de bästa metoderna, tekniska färdigheterna, verktygen och teknikerna för att hjälpa entreprenörer och varumärken att lansera nya produkter och affärsområden. George har arbetat som UX-/UI-designer i över tio år och han brinner för att skapa kreativa team som löser stora problem.

Mål för Asana

 • Vara samordnade internt.
 • Transparens på alla nivåer.
 • Tillhandahålla ett utrymme för att samarbeta med kunderna. Låt dem dela med sig av sina idéer och kommentera arbetets utveckling.
 • Ge kunderna en bra insyn så att er relation kan fokusera på samarbete snarare än osäkerhet.

Bästa praxis

 • Organisera kunderna i team. Varje team representerar en kund och innehåller en uppsättning projektmallar.
 • Använd en unik kod i början av varje projektnamn för att särskilja projekt med liknande namn mellan olika kundteam, och göra det enklare att söka efter dem.
 • Bjud in kunderna till deras respektive team och ge dem fullständig insyn i teamets processer och framsteg.
 • Lägg en halvtimme på att utbilda kunderna i hur man använder Asana och hur du har ställt in arbetsflödena. Se till att visa dem vilken del de behöver fokusera på eller när de behöver vidta åtgärder.
 • Begränsa projekt- och teammedlemskapet till de som är direkt involverade. Se till att teamet inte får aviseringar från projekt som de inte arbetar direkt med.
 • Använd instagantt för att dela information om förlopp och tidslinjer med kunderna.

Arbetsflöden

Kundkommunikation

Crema skapar ett projekt för kundkommunikation i varje kundteam. Georges personal använder Asanas förmåga att lägga till uppgifter till flera projekt för att synliggöra uppgifter som behöver kundens uppmärksamhet. Projektet för kundkommunikation erbjuder också kunderna en plats där de kan ställa frågor eller göra förfrågningar.

Läs mer om hur man skapar kundanpassade kommunikationsprojekt här.

Tidslinje

Varje team innehåller en övergripande projektöversikt. Det ger kunden en översikt över nästa steg och viktiga datum. Uppgifterna i projektet representerar milstolpar på en övergripande nivå i Cremas process, snarare än de specifika delarna av arbetet för att nå dit.

Skapa egna projektöversikter i Asana med hjälp av de här instruktionerna.

Prioriteringar

Crema använder ett prioriteringsprojekt för att låta kunderna veta vad som händer varje vecka. Projektet är organiserat sprint för sprint och är uppdelat i tre delar:

 • Vad som händer i den nuvarande veckans sprint.
 • Vad som planeras inför nästa sprint.
 • En backlog med uppgifter som ska slutföras i framtida sprintar.

Det är enkelt att skapa en sprintplan i Asana. Följ bara de här sex stegen.

Kapaciteter

Under en tre dagar lång strategisession skapar Crema ett kapacitetsprojekt för sina kunder. Projektet fångar upp de problem som kunden försöker lösa och föreslår lösningar i form av användarberättelser. Varje uppgift i kapacitetsprojektet representerar en viss funktion eller produktkomponent med olika relaterade användarberättelser i sina beskrivningar.

George och Crema-teamet använder @omnämningar för att hänvisa till relaterade komponenter och användarberättelser i uppgiftsbeskrivningarna.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com