Planera och utföra projekt med Tidslinje

Vad är tidslinjen?

Tidslinjen hjälper dig att skapa projektplaner med realistiska deadliner så att du kan upptäcka eventuella tidskonflikter och göra justeringar när arbetet fortskrider. Den är ett mer kraftfullt Gantt-diagram eftersom den är kopplad till det underliggande arbetet i Asana och uppdateras i realtid.

Skärmbild av Asanas tidslinjevy med schemalagda uppgifter och beroenden

Skärmbild av Asanas tidslinjevy i en portfolio som visar marknadsföringskampanjprojekt under de närmaste månaderna i en Gantt-diagramliknande vy

Hur du använder tidslinjen

Du kan se en tidslinje för ett enskilt projekt (eller en uppsättning projekt i portfolior). Det fungerar bäst när du lägger till start- och slutdatum och uppgiftsberoenden för att visualisera ett schema. Kom igång genom att klicka på fliken Tidslinje i ett projekt eller en portfolio.

Om du vill skapa en enskild projektplan drar och släpper du uppgifter på tidslinjen. I en portfolio kan du använda tidslinjen för att skapa en produktplan eller en årlig kampanjplan.

Tips för planering av ditt projekt med tidslinje

Tidslinjen är ett bra hjälpmedel för att planera ditt projekt innan det börjar, och sedan övervaka och uppdatera det när arbetet fortskrider så att du kan hålla din deadline. Här finns tips för varje planeringsfas:

 • Skapa uppgifter i lista eller tavellayout och gå sedan till tidslinje för att börja kartlägga deadlines och beroenden. Dra en oplanerad uppgift till tidslinjen för att schemalägga den.
  • För portfolior visas projekt med start- och slutdatum på tidslinjen.
 • Använd uppgiftsberoenden. De visar vilket arbete som väntar på en annan uppgift så att du kan se hur uppgifter hänger ihop eller är i konflikt på tidslinjen. Om det finns tidskonflikter ser du en röd pil på tidslinjen. Justera dem för att se till att ingen får problem att hinna med sin deadline.
  • Du kan enkelt ställa in beroenden direkt på tidslinjen genom att klicka på kopplingsikonen som visas när du håller muspekaren över en uppgift och sedan dra den till en annan uppgift.
 • Zooma in och ut på din tidslinje för att se projektets tidsplan i olika skalor. Zooma till exempel in för att få en glimt av vad som är på gång under veckan; zooma sedan ut för att se hela planen om du ska presentera den på ett möte.
 • Välj flera uppgifter för att flytta dem alla på en gång.
 • Använd sortering för att ändra hur din tidslinje är organiserad. Du kan t.ex. visa den efter uppgiftsstatus för att se vilka uppgifter som är i riskzonen, eller efter tilldelad för att kontrollera projektets arbetskapacitet.

![GIF av användning av sortering i tidslinjen för att se uppgifter efter tilldelad person] (https://luna1.co/9cbe43.gif)

När ska du använda tidslinje vs kalendervy

Tidslinjen och kalendervyn ger dig olika insikter och bör användas för olika ändamål. De är båda projektvyer, så du kan alltid växla mellan dem, men här är vad du bör tänka på:

Överväg Visa tidslinjen om... Visa kalendern om...
Deadline Ditt projekt har ett slutdatum Ditt projekt är pågående
Arbetsflöde Ditt projekt har beroenden och arbetet sker i en viss ordning Uppgifterna är mer oberoende av varandra
Schemalägg Du vill skapa en projektplan och se hur arbetet fortskrider Du vill få en glimt av det arbete som pågår den här veckan eller månaden
Publik Du vill dela planen med chefer, andra team och intressenter i projektet Du tittar på ditt eget schema i Mina uppgifter eller ditt teams övergripande schema

Exempel på projekt att planera med tidslinjen

Tidslinjen fungerar bäst med projekt som har deadliner. Klicka på något av användningsfallen nedan för att hämta mallen i Asana och kom igång med några få klick.

Initiativ att visa på tidslinjen i en portfolio

 • Företagets mål, målsättningar och nyckelresultat
 • Årlig produktöversikt
 • Årskalender för marknadsföringskampanjer

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com