Planering med Asana-kalendern

Vad har du inbokat i kalendern i dag? Den här veckan? Den här månaden? Med Asana kan du se uppgifter och projekt i en kalender som hjälper dig att hantera din tid, arbetsbelastning och deadliner.

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod i dag. Prova gratis

Se din kalender

SKÄRMBILD av kalendervyn i Mina uppgifter där du planerar och hanterar ditt schema

Det finns några olika kalendervyer i Asana. Du kan se dina personliga uppgifter och projekt i en kalender. Nästa gång en teamkollega frågar om du är tillgänglig kan du dubbelkolla din kalender i Mina uppgifter. Kalendern är även synlig i mobilappen så att du snabbt kan granska eller boka om arbete när du vet att du kommer vara borta.

När du planerar projekt med en deadline rekommenderar vi dig att prova tidslinjen i stället. Tidslinjen hjälper dig att hantera beroenden och skapa en rimlig tidsplan innan du börjar och att hålla ditt team i rätt fas under arbetet.

Tips för kalendervyn

GIF av att dra och släppa en uppgift i en projektkalender när du vill flytta slutdatumet

  • Om en viss dag verkar vara överbelastad kan du flytta slutdatumet genom att dra och släppa uppgifterna till ett nytt datum.
  • Om du föredrar att se alla dina uppgifter i kalendervyn kan du ställa in den som standardvy i Mina uppgifter eller i ett projekt.
  • Skapa nya uppgifter genom att dubbelklicka på det önskade slutdatumet. Du kan också märka uppgifter som slutförda genom att hålla muspekaren över slutdatumet och klicka på bockmärket.
  • Använd kalendervyn för projekt såsom redaktionella kalendrar om du enkelt vill kunna se var det finns luckor i innehållet, eller händelser och sprintar när du planerar dina projekt och vill se till att dina deadliner är rimligt utspridda.
  • Använd kalenderfiltrering för att sortera efter anpassade fält i ett projekt och därigenom snabbt upptäcka högprioriterade uppgifter, innehållstyper och godkännandestatus (eller vad du nu använder anpassade fält för).
  • Använd startdatum och slutdatum för uppgifter för att se hur lång tid du kommer att arbeta med dem. Det är lika viktigt att veta när du ska börja som när du ska vara klar.
  • Gå till fliken Visning i Mina inställningar ... för att ändra vilken veckodag som ska inleda kalendern.

Använda kalendervyn vs tidslinjevyn

Tidslinjevyn och kalendervyn ger dig olika insikter, och du bör använda dem i olika syften. De är båda projektvyer, så du kan alltid växla mellan dem, men det här bör du tänka på:

AnvändVisa tidslinjen om ...Visa kalendern om ...
DeadlineDitt projekt har ett slutdatumDitt projekt är pågående
ArbetsflödeDitt projekt har beroenden och arbetet sker i en viss ordningUppgifterna är mer oberoende av varandra
SchemaDu vill skapa ett projektschema och se hur arbetet fortlöperDu vill få en glimt av det arbete som pågår den här veckan eller månaden
InblandadeDu vill dela planen med chefer, andra team och intressenter i projektetDu ser över ditt eget schema i Mina uppgifter eller det övergripande schemat för hela teamet

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod i dag. Prova gratis

Lär dig mer om att använda Asana

Se Asana-kalendern i praktiken och lär dig mer genom att följa med i guiden ”Använda Asana”.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com