Uppdateringar av projektstatus och rapportering

Att få meddelanden om projektuppdateringar blir snabbt stressigt och tidskrävande. Med Asanas vyer Översikt och Panel har du en informationsdriven metod för att förstå projektanalyser och en och samma plats för att sammanställa, dela och automatisera uppdateringarna.

Hur fungerar vyerna översikt och panel?

Översikt och panel är projektvyer i Asana (så du kan växla mellan dem när som helst).

Använd översikt för att bekanta dig med ett projekt och starta det. Översikt är även vyn för att skriva utkast, dela och se ett projekts samlade statusuppdateringar och aktiviteter.

SKÄRMBILD av projektöversikt och statusuppdateringar

Dra och släpp höjdpunkter i uppdateringar för att dela diagram och milstolpar. Asana sparar din mall för statusuppdateringar om du vill använda samma format varje gång.

GIF om att dra en höjdpunkt till en Asana-mall för uppdateringar av projektstatus för att visa en graf över slutförda uppgifter efter tilldelad person

Är du intresserad av att rapportera om flera projekt samtidigt? Kolla in vår artikel om bästa praxis för portfolior i stället.

Panel erbjuder en samling anpassningsbara diagram fyllda med er projektinformation och visar uppgiftsförlopp efter slutförande, tilldelad person, slutdatum och mer. Diagrammen hjälper dig att svara på viktiga frågor för att inte bara kunna fatta mer strategiska beslut snabbt, utan också använda information för att motivera och kommunicera dessa beslut.

SKÄRMBILD av panelvyn i Asana, som visar fem olika visualiseringar i form av stapeldiagram, cirkeldiagram, burnup-diagram och budgetbelopp för att visa ofullständiga eller slutförda uppgifter efter avsnitt, tilldelad person, med mera.

Rapportering i Asana-exempel

I Asana är fungerar ingenting separat. Här är några exempel på rapporteringsfrågor och hur man kan besvara dem och vidta åtgärder i hela företaget.

GIF som visar panelvyn medan en användare anpassar diagram med projektinformation för att se ofullständiga uppgifter efter prioritet, sedan ofullständiga uppgifter efter prognos och sedan förfallna uppgifter efter tilldelad person

StartfrågaVad man kan kontrollera i panelvynHur man kan agera på insikter
Hinner vi slutföra de prioriterade uppgifterna?Uppgifter efter slutförandestatus eller prioriterat anpassat fältHör med de ansvariga för uppgiften genom att kommentera på uppgiften och markera allt som riskerar att fördröja projektuppdateringen.
Varför är vi försenade?Ej slutförda uppgifter efter avsnittAnvänd tidslinjen för att flytta flera deadliner och utvärdera konsekvenserna av att göra det. Dela sedan den nya planeringen i en förloppsuppdatering.
Är någon överbelastad?Ej slutförda uppgifter efter tilldelad personAnvänd tidslinjen eller listvyn för att flytta runt arbetet i ett specifikt projekt. (Använd arbetsbelastning i en portfolio för att göra ändringar i arbetskapaciteten i flera projekt.)
Hur går det med uppskattningarna jämfört med de faktiska resultaten?Se till att ha numeriska anpassade fält i projektet och kontrollera sedan summan i panelenHar ni överskridit budgeten? Använd projektinformationen för att be om mer resurser.

Hur man bygger en bra statusuppdatering

Lägg upp statusuppdateringar i Asana från översikts-fliken överst på alla projekt

  1. Ställ in projektets deadline (om det finns någon) så att den syns i förloppsdiagrammet för att alla ska kunna se den slutliga deadlinen.
  2. Ställ in milstolpar för projektet för att markera viktiga projektmål eller kritiska arbetsuppgifter som behöver slutföras för att projektet ska kunna utvecklas och/eller avslutas.
  3. Uppdatera projektstatusen regelbundet. Välj en färg (grön, gul, röd) för att ange om ett projekt är“i fas&ldquo, “riskerar att bli försenat” eller “ur fas,”.
  4. Använd statusverktyget och höjdpunkter för att snabbt dra och släppa detaljer i uppdateringen baserat på den befintliga informationen i Asana.
    • Använd @omnämn för att berömma teamkollegor och hänvisa till arbete i Asana. Du kan till exempel @omnämna en uppgift med de slutliga formgivningarna bifogade ifall någon behöver dem som referens.
    • Projektmedlemmar får en inkorgsavisering när någon lägger upp en ny statusuppdatering och portfolion uppdateras i realtid så att alla håller sig uppdaterade.

Nu kan du berätta en övertygande, visuell historia med hjälp av informationen som redan finns i Asana för att ge intressenterna de tydliga uppdateringarna de behöver.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com