Lär dig mer om Asana Premium-funktioner

Genom att spåra ert arbete i Asana skapas mer klarhet och ansvarstagande vilket gör att ni kan uppnå bättre resultat. Och för att uppnå de bästa resultaten behöver ni kraften i Asana Premium (vi själva vet att vi aldrig hade kunnat driva Asana utan det!)

Större team, hela organisationer eller de som vill ha ännu kraftfullare Asana-funktioner kan kolla in våra erbjudanden med Business och Enterprise.

Asana Premium-funktioner*

Med Asana Premium får du följande funktioner utöver de som redan ingår i Asana Basic.

Enklare projekthantering

 • Formulär – Fånga alltid upp rätt information från varje projektsammanfattning eller begäran. Formulären är direkt kopplade till projekten, så när de väl har skickats in kan du spåra alla på ett och samma ställe.
 • Anpassade fält – Skapa anpassade fält som är nedrullningsbara, som har siffror eller text i projekt och portfolior när du vill samla in information på ett enhetligt sätt, spåra statusen och sortera och filtrera information (såsom kolumner i kalkylark). Du kan också få aviseringar när anpassade fält ändras.
 • Uppgiftsanknytningar – Håll komplexa projekt i fas och se till att rätt arbete utförs vid rätt tidpunkt genom att märka en uppgift som väntande på en annan.
 • Startdatum – Startdatum visar när du bör börja arbeta om du ska hålla dina deadliner utan att behöva känna den där sista minuten-stressen.
 • Tidslinje – En Gantt-liknande vy som visar hur projektdelar hänger ihop och som hjälper dig att starta projekt på rätt sätt och hålla varje deadline.
 • Asana-skapade mallar – Använd våra färdiga mallar när du snabbt vill lägga till nya arbetsflöden i Asana som baserats på våra bäst praxis. Du kan anpassa mallarna ytterligare för att matcha ditt arbetsflöde efter behov.
 • Anpassade mallar – Standardisera vanliga arbetsflöden genom att skapa anpassade projektmallar som alla kan använda.

Rapportering och insikter om förloppet

 • Milstolpar – Gör projektmålen tydliga och håll teamet motiverat genom att sätta upp milstolpar som viktiga framstegsmarkörer.
 • Statusuppdateringar – Gör en statusuppdatering på några sekunder som du kan dela med relevanta intressenter. Du kan också spara uppdateringsmallar och använda grafer från panelen i uppdateringarna.
 • Panel – Här finns anpassade realtidsdiagram som hjälper dig att förstå var arbetet kan vara blockerat eller ur spår, med möjlighet att exportera diagram till PNG.*
 • Sparade avancerade sökningar – Spara sökningar som baserats på specifika kriterier så att det blir lättare att hitta arbete igen, eller göra bedömningar utifrån dina sökkriterier.

Hitta en balans mellan sekretess och transparens

 • Sekretessinställningar – Projekt och team kan göras privata eller öppna beroende på om du vill skydda känsligt arbete eller göra det öppet för hela organisationen.
 • Adminkontroller – Utse en administratör för att hantera användare och team och konfigurera Google enkel inloggning för sin organisation.†
 • Projekt med enbart kommenteringsrättigheter – Förhindra oavsiktliga ändringar i dina projekt eller mallar och tillåt vissa projektmedlemmar att endast skriva kommentarer till uppgifter, samtidigt som de fortfarande har åtkomst till informationen i projektet.

Få ut mesta möjliga av Asana

 • Fler medlemmar – Köp ett abonnemang för hela teamet, avdelningen eller företaget. Du kan också bjuda in gäster så att även leverantörer, entreprenörer och andra medverkande kan arbeta med dig.
 • Prioriterad support – När du har en fråga till vårt team eller behöver felsökningstips kan du hoppa över kön och få all den hjälp du behöver.
 • Resurser för användarframgång – Se till att ditt team lyckas med Asana genom våra resurser för användarintroduktion, inspelade utbildningar, tillgång till vår kundcommunity och läromedel från vårt team för användarframgång.

*Alla Asana Premium-funktioner ingår även i Asana Business och Enterprise-organisationer.

†Endast tillgängligt för Premium-organisationer (inte Premium-team).

Är mitt team redo?

Alla organisationer är olika och fördelarna med Asana Premium kan utnyttjas av både små och stora team, oavsett om de precis har börjat eller har använt Asana ett tag. Här är några viktiga indikatorer:

 • Om du ingår i ett team med fler än 15 personer
 • Om du är projektledare (eller leder projekt som en del av ditt arbete)
 • Om du har arbete som måste rapporteras
 • Om du regelbundet upprepar projekt eller processer (arbetsmallar)
 • Om du har komplexa eller detaljerade arbetsflöden
 • Om du arbetar med många olika team i din organisation
 • Om du arbetar på ett stort företag‡/försäljningsavdelning
 • Om du har känslig information i Asana‡
 • Om du behöver hjälp med att få ditt team att börja använda Asana‡

‡Större team, hela företag eller de som vill ha ännu kraftfullare Asana-funktioner och supportalternativ bör överväga vårt Enterprise-erbjudande.

Uppgradera

Om du redan använder Asana kan du bara klicka på den gula uppgradera-knappen i det övre högra hörnet. Du kan också se vår prissättningssida och uppgradera därifrån.

Om det är du som uppgraderar blir du automatiskt administratör för teamet eller företaget, men det går alltid att byta administratör senare.

Fler frågor innan du uppgraderar? Du kan starta en gratis Premium-provperiod eller kontakta vårt försäljningsteam. Vi svarar gärna på alla dina frågor för att se till att Premium är rätt för er!

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com