Upptäck populära funktioner

En av de största aha-upplevelserna i Asana är när användare inser att de kan ansluta sitt arbete i Asana och se det på olika ställen – utan att behöva kopiera någonting eller tappa sammanhanget.

Meddela teammedlemmar och hänvisa till andra jobb med @omnämn

@omnämning

För att @omnämna:

Skriv @ och börja sedan skriva namnet på en uppgift, ett projekt, ett meddelande eller en person.

@omnämn skapar en länk till projekt, meddelanden, teamkollegor eller uppgifter från alla beskrivnings- eller kommentarsfält i Asana.

Med @omnämn kan man

  • Länka till bakgrundsinformation – @omnämn en annan uppgift, projekt eller meddelande så att historik och sammanhang blir tillgängliga direkt. Teamkollegorna behöver inte heller leta efter informationen.

  • Synliggöra relaterade uppgifter – Om en uppgift är relaterad till en annan kan man @omnämna den andra uppgiften i en kommentar eller uppgiftsbeskrivning så att teamkollegorna är medvetna om annat relevant arbete som pågår.

  • Rikta en kommentar till en specifik teamkollega – @omnämn en teamkollega i en uppgift eller konversation för att lägga till den som följare. Kollegan får en avisering och kan uppmärksamma kommentaren.

Förhindra dubbelarbete genom att lägga till samma uppgift i flera projekt

Skriv Tab + P och använd knappen + för att lägga till uppgiften i alla relevanta projekt. Om en uppgift uppdateras visas ändringarna i alla projekt (eftersom samma uppgift finns i olika projekt).

Lägg till uppgifter i flera projekt när

  • du vill diskutera en uppgift under ett möteLägg till uppgiften i mötesprojektet och behåll den i ursprungsprojektet. På så sätt glömmer du inte att prata om den och kan se den i ett sammanhang med annat relevant arbete som pågår.

  • uppgiften är relevant för fler än ett projekt – Lägg till uppgifter att överlämna eller arbete från två team i båda teamens projekt. På så vis kan alla följa förloppet utan att behöva kopiera information eller diskussioner om uppgiften.

  • uppgifterna är relaterade till mål på hög nivå eller milstolparFölj upp målen i ett projekt med ditt team eller företag. När du har ett projekt som omfattar steg för att uppnå ett mål kan du behålla måluppgiften i målprojektet och även i det projekt som övervakar initiativet.

Se till att arbetet inleds vid rätt tidpunkt och i rätt ordning med beroenden

För smidigare och tydligare överlämningar kan man märka uppgifter som beroende av varandra. Då vet teamkollegorna vem de blockerar och vem de väntar på. Du kan ställa in beroenden i uppgiften eller enkelt dra och släppa dem i tidslinjevyn.

Rita beroenden Gif

Om slutdatumet ändras i den första uppgiften skickas en avisering så att slutdatumet för den beroende uppgiften kan uppdateras därefter.

Använd beroenden för

Filtrera, sortera och följ upp specifika detaljer med anpassade fält

Att lägga till anpassade fält i ett projekt gör att man kan spåra ännu mer information i varje uppgift. Skapa nedrullningsbara fält, nummerfält eller textfält för att samla in information och spåra förlopp, status och mer. Man kan till och med använda samma fält i olika projekt, visa dem i kalendervyn eller sortera projekt efter dem.

Spåra allt med anpassade fält i Asana. Använd Asana till din redaktionella kalender och sortera efter anpassade fält för att se allt arbete efter fas, till exempel

Att använda anpassade fält

Använd anpassade fält om du:

  • vill lägga till specifika data till all uppgifter i ett projekt
  • har standardinformation som du behöver för att spåra uppgifter i olika projekt (t.ex. prioritetsnivå, tidskostnad, arbetsfas)
  • vill säkerställa att dina teamkollegor fyller i viss information för varje uppgift i ett projekt
  • behöver söka efter eller rapportera om specifika datafält (till exempel prioritet, timmar, fas, osv.)

Visa anpassade fält i en avancerad sökning i Asana

Fånga upp projektsammanfattningar och förfrågningar för att åtgärda dem snabbare med formulär

Ditt team kanske är vant vid att skicka förfrågningar och beskriva vad projektet behöver i dokument och e-postmeddelanden. Men den informationen blir ofta oorganiserad och ofullständig, vilket leder till förvirring och förseningar, om den inte bara helt glöms bort. I stället kan du skapa formulär för att standardisera förfrågningsprocessen. Inskickade formulär ansluts till ett specifikt projekt så att du kan samla in den information du behöver i förväg och enkelt spåra den på ett och samma ställe.

Alla kan skicka in formulär – även om de inte använder Asana – om du skickar formulärlänken till dem. Inskickade formulär blir en uppgift i motsvarande projekt, där teamet kan prioritera den.

Skapa ett formulär genom att följa de beskrivna stegen.

Anslut ditt arbete till olika verktyg och e-postadresser med integreringar

Asana hjälper dig att hantera och samordna arbetet, men du använder antagligen flera olika verktyg för att få saker och ting gjorda i G Suite-appar, Microsoft, Slack, Adobe Creative Cloud, och fler.

Därför kan ni integrera Asana med de bästa verktygen och apparna för att hålla allting sammankopplat, minska dubbelarbete och göra samarbetet smidigare. Integreringar är särskilt effektiva med e-post och meddelandeverktyg för att göra konversationerna genomförbara. Med integreringarna för Gmail-tillägget, Outlook-appen, eller Slack går det att omvandla konversationer till uppgifter utan att behöva växla verktyg. Och integreringen med Adobe Creative Cloud låter det kreativa teamet se och åtgärda Asana-uppgifter direkt i Illustrator, Photoshop eller InDesign.

SKÄRMBILD av integreringen Adobe Creative Cloud med Asana-uppgift som är synlig i ett Adobe-program

Se alla Asana-integreringar på app-sidan.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com