Skapa och hantera arbetsytor

Skapa en arbetsyta

Skapa en arbetsyta när du vill samarbeta med andra personer i Asana.

skapa arbetsyta

Skapa en ny arbetsyta:

 1. Klicka på ditt profilfoto och välj Mina inställningar ... i menyn.
 2. Klicka på fliken Konto.
 3. Välj Skapa ny arbetsyta.

Ett Asana-konto kan [gå med i eller skapa flera arbetsytor] (/guide/help/faq/common-questions#two-orgs). Skapa arbetsytor för olika grupper av personer som du vill samarbeta med.

Omvandla din befintliga arbetsyta till en organisation

Om du behöver skapa flera team eller arbeta med olika avdelningar kan du omvandla en av dina befintliga arbetsytor till en [organisation] (/guide/help/organizations/basics). Lär dig mer om skillnaderna mellan arbetsytor och organisationer här.

Du måste först lägga till företagets e-postadress till ditt Asana-konto innan du kan omvandla en arbetsyta till en organisation.

omvandla till organisation steg 1

För att få åtkomst till adminkonsolen i din arbetsyta:

 1. Klicka på din profilbild.
 2. Klicka på Adminkonsol.

omvandla till organisation steg 2

Från adminkonsolen:

 1. Gå till fliken Inställningar.
 2. Klicka på Omvandla till organisation.

omvandla till organisation steg 3

På fliken Omvandla till organisation:

 1. Välj din jobb-e-postadress.
 2. Godkänn användarvillkoren.

Om den här e-postdomänen inte redan används av en annan organisation uppmanas du att klicka på knappen Omvandla.

Har du problem med att konvertera din arbetsyta?

Om du har problem med att omvandla en av dina befintliga arbetsytor till en organisation och du inte ser meddelandet om att din e-postdomän redan används, kan du kontakta Asanas supportteam och inkludera följande information:

 • Namnet på din organisation eller din största/mest aktiva företagsarbetsyta
 • Din e-postdomän

Vi kommer då att omvandla din största arbetsyta till ett team inom din nya organisation.

Påskynda processen genom att kopiera den här texten:

Huvudsaklig organisation/arbetsyta:
E-postdomän:

Om du omvandlar en betalad arbetsyta till en organisation omvandlas arbetsytan till ett betalande team i en kostnadsfri organisation. Om du vill flytta ditt abonnemang från teamnivå till organisationsnivå kan du kontakta [vårt Asana-supportteam].(https://asana.com/support).

Om du har en delad universitet-e-postdomän (t.ex. college.edu) krävs en separat underdomän (t.ex. staff.college.edu) för att skapa en organisation.

Adminkonsol för arbetsytan

Öppna adminkonsolmenyn när du vill:

 • redigera arbetsytans namn
 • hantera personer och inbjudningar
 • hantera fakturering som gäller för dem som har uppgraderat till en Premium-arbetsyta.

Endast medlemmar i arbetsytan har åtkomst till adminkonsolen, inte medlemmar med begränsad åtkomst.

Adminkonsol

I adminkonsolen får du tillgång till följande flikar: Medlemmar, Fakturering, Inställningar, Appar och Resurser:

Medlemmar

arbetsyta

Från medlemsfliken kan du:

 1. visa en lista över medlemmar och medlemmar med begränsad åtkomst i din arbetsyta
 2. konvertera en medlem till en medlem med begränsad åtkomst, eller omvänt
 3. ta bort en medlem eller en medlem med begränsad åtkomst från din arbetsyta
 4. bjuda in nya personer till din arbetsyta.

Inställningar

inställningar

På fliken Inställningar kan du:

 1. ändra namnet på arbetsytan
 2. omvandla din arbetsyta till en organisation.

Inaktivera en arbetsyta

När du lämnar en arbetsyta kommer projekten och uppgifterna inte att tas bort från arbetsytan eftersom arbetsytor är delade utrymmen.

Om arbetsytan inte längre behövs kan du inaktivera den genom att:

När allt har tagits bort och du är den enda kvarvarande medlemmen kan du lämna arbetsytan.

Endast de som har bjudits in får åtkomst till en arbetsyta. Om alla medlemmar har tagits bort är arbetsytan inte längre tillgänglig.

Det går inte att arkivera arbetsytor.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com