Växla mellan listvyn och tavelvyn

Asana lägger till möjligheten att växla mellan list- och tavelprojekt för att göra det enkelt att växla mellan olika vyer.

Observera att den här processen kräver att vi uppdaterar varje befintligt Asana-projekt. Vi kommer därför att lansera funktionen gradvis till våra kunder under de kommande månaderna. Under själva övergången kommer projekten tillfälligtvis ha enbart kommenteringsrättigheter.

Växla mellan listvyn och tavelvyn

Att ha möjligheten att växla mellan olika vyer gör att du kan skapa ett listprojekt eller ett tavelprojekt och sedan enkelt växla mellan de olika vyerna utefter dina behov.

växla

Förbättrade avsnitt

Avsnitten fungerar nu som kolumner och har därför inga slutdatum eller annan information. De samlar uppgifterna gruppvis.

Dra och släpp avsnitt

Du kan omorganisera avsnitten genom att dra och släppa dem.

dra

Ta bort ett avsnitt

Du kan ta bort avsnitt i projektets listvy.

Du kan även ta bort avsnitt genom att ta bort kolumnen i projektets tavelvy.

ta bort avsnitt

Ta bort ett avsnitt:

  1. Klicka på trepunktsikonen intill avsnittsrubriken.
  2. Klicka på Ta bort avsnitt.

För att ta bort ett avsnitt måste du först ta bort alla slutförda och ej slutförda uppgifter.

Aviseringar

Att flytta uppgifter mellan avsnitt utlöser aviseringar.

aviseringar

Om projektets standardvy är en lista skickas inga aviseringar när uppgifter flyttas till ett annat avsnitt.

Exportera och importera CSV-filer

När möjligheten att växla vyer har aktiverats för ditt listprojekt kommer en ny kolumn att visa i vilket avsnitt varje uppgift befinner sig i (såsom i tavlor). Dina listor kommer inte längre att omvandla uppgifter som innehåller ”:” till avsnitt.

Undantag

Projekt med över 10 000 uppgifter kommer inte att uppgraderas för tillfället. En banner kommer att informera dig om att du inte kan växla mellan listor och tavlor för de här specifika projekten.

Vad hände med avsnitten jag hade tidigare?

Om du hade avsnitt som innehöll metadata (underuppgifter, datum, beskrivningar) har vi omvandlat dem till uppgifter under avsnittet för att bevara dina data. Avsnitten kan inte längre ha den här informationen eftersom de nu fungerar som kolumner.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com