Uppgiftsmallar

Uppgiftsmallar är tillgängliga för alla Premium-, Business- och Enterprise-kunder.

Gäster i en organisation kan inte redigera eller skapa uppgiftsmallar.

Översikt

Uppgiftsmallar gör det enkelt att standardisera uppgifter i ett projekt. Du kan använda mallarna för att snabbt skapa samma uppgifter om och om igen. Du skapar på så sätt återkommande arbetsflöden och sparar tid eftersom du inte behöver börja om från början med varje ny uppgift.

Uppgiftsmallar är endast tillgängliga inom projekt. Det är dock möjligt att kopiera uppgifter som inte är en del av ett projekt.

Du kan använda uppgiftsmallar för att skapa följande delar:

 • Uppgiftstyp (uppgift, milstolpe eller godkännande)
 • Uppgiftstitel
 • Tilldelad person
 • Relativt slutdatum
 • Projekt
 • Uppgiftsberoenden
 • Alla anpassade fält
 • Uppgiftsbeskrivning
 • Medarbetare
 • Underuppgifter
 • Bilagor

Komponenter

Uppgiftstyp

Du kan ange uppgiftstypen i uppgiftsmallarna. På så sätt kommer alla uppgifter som skapas från mallen också att vara av den uppgiftstypen.

Tilldelad person

Tilldelade personer kan anges i uppgiftsmallar för att effektivisera upprepade arbetsflöden.

Relativa slutdatum

Uppgiftsmallar låter dig ange relativa slutdatum. Det innebär att i stället för att skapa uppgifter som alltid förfaller på specifika datum (t.ex. 21 januari) kan uppgiftsmallar skapas på ett sådant sätt att deras tillhörande uppgifter får slutdatum som ställs in till ett valfritt antal dagar längre fram i tiden, relativt till när mallen skapas.

Projekt

Att länka uppgiftsmallar till projekt kan förenkla arbetsflöden. Organisera mallar relaterade till specifika initiativ och mål i antingen listor eller tavlor.

Uppgiftsberoenden

Om du lägger till beroenden i uppgiftsmallar kan du märka en uppgift som väntar på en annan uppgift. Det här hjälper team med arbetsflöden för samarbete att enkelt se vilka uppgifter de väntar på och veta när de ska börja med sin del av arbetet.

Asana-tips: För att aktivera beroenden måste du lägga till underuppgifter i uppgiftsmallarna.

Taggar.

Taggar ger uppgiftsmallar mer sammanhang och de hjälper också till med att gruppera och kategorisera liknande uppgifter.

Bilagor

Om du lägger till bilagor i uppgiftsmallar kan du bifoga kreativa sammanfattningar, bilder, dokument, PDF-filer och mycket mer.

Skapa en uppgiftsmall

Omvandla en befintlig uppgift till en mall

ta bort diagram

Omvandla en uppgift till en mall:

 1. Klicka på trepunktsikonen.
 2. Välj Omvandla uppgift till mall.

Via knappen Anpassa i projektverktygsfältet

lägga till en mall

Lägga till en mall:

 1. Klicka på knappen Anpassa.
 2. Rulla nedåt och välj Lägg till mall.

Redigera en befintlig mall

anpassa en mall

När du redigerar en befintlig mall kan du välja att:

 1. märka mallen som en Uppgift, en Milstolpe eller ett Godkännande
 2. lägga till en titel
 3. ange en tilldelad person
 4. lägga till ett relativt slutdatum eller ett datumintervall
 5. lägga till ett projekt
 6. lägga till beroenden
 7. redigera eller skapa anpassade fält
 8. skriva en uppgiftsbeskrivning
 9. lägga till medarbetare
 10. lägga till underuppgifter och bilagor
 11. ta bort mallen.

Klicka på Klar för att spara dina malluppgifter när du har redigerat dem.

Skapa uppgifter från befintliga mallar

Mallar kan användas för att skapa uppgifter med hjälp av någon av alla de möjligheter som finns för att lägga till uppgifter i ett projekt. Uppgiftsmallar i ett projekt kan ses och nås genom att klicka på den nedrullningsbara menyn Lägg till ny eller på knappen + bredvid avsnittsrubrikerna. Då visas en nedrullningsbar meny med alla relevanta uppgiftsmallar för projektet.

I den nedrullningsbara menyn Lägg till ny

lägg till ny

Med +-knappen

plussknappen

Ytterligare information

 • Uppgiftsmallar är inte tillgängliga på mobilen.
 • Om du omvandlar en uppgift till en mall stängs den ursprungliga uppgiften.
 • För närvarande sparas inte uppgiftsmallar när du kopierar ett projekt.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com