Uppgiftsberoenden

Beroenden är tillgängliga för alla Premium-, Business- och Enterprise-kunder.

Beroenden är relationerna mellan uppgifter som bestämmer i vilken ordning aktiviteterna ska utföras. Med uppgiftsberoenden kan du märka en uppgift som blockerande för en annan uppgift eller som blockerad av en annan uppgift.

Team med samarbetsinriktade arbetsflöden kan enkelt se vilka uppgifter de väntar på från andra och när de ska börja med sin del av arbetet. När den första uppgiften är slutförd, får personen som har tilldelats nästa uppgift ett meddelande om att arbetet med uppgiften kan påbörjas.

Delta i vårt webbinarium Effektivisera arbetet och lär dig hur du länkar relaterat arbete genom att använda beroenden. Registrera dig nu

Märka uppgifter som beroende av

Märk uppgifter som beroende

För att märka en uppgift som beroende av:

 1. Klicka på uppgiften och klicka sedan på Lägg till beroenden i sidofältet

lägg till beroenden

Nästa steg:

 1. Börja att skriva namnet på den uppgift som du vill ska vara den föregående uppgiften
 2. Välj uppgiften i textförslaget som visas
 3. Den här uppgiften kommer nu att visa vilken uppgift den är Blockerad av

Indikationsbannern visas endast i den beroende uppgiftens detaljfönster.

Skapa beroenden på tidslinjen

Du kan ställa in beroenden direkt på tidslinjen genom att klicka på kopplingsikonen som visas när du håller markören över en uppgift och sedan dra den till en annan uppgift.

Rita beroenden-Gif

För att rita beroenden på tidslinjen:

 • Klicka på kopplingsikonen när du håller markören över en uppgift.
 • Dra kopplingen till uppgiften som du vill märka som beroende av.

Flera beroenden

En enskild uppgift kan vara beroende av flera uppgifter och flera uppgifter kan vara beroende av en enskild uppgift.

blockering av föregående uppgift

Den föregående uppgiften visar nu uppgifterna som den blockerar, vilket indikerar att andra uppgifter väntar på att den ska slutföras. Om en enskild uppgift är beroende av flera uppgifter kommer varje föregående uppgift att visas i detaljfönstret för den beroende uppgiften.

Om du vill ta bort ett beroende, håll muspekaren över en befintlig indikationsbanner och klicka på X-symbolen som visas.

Aviseringar

Den som har tilldelats den beroende uppgiften kommer att få en avisering om något av följande sker:

 • Den föregående uppgiften märks som slutförd
 • Slutdatumet för den föregående uppgiften ändras eller tas bort

aviseringar

Om en uppgift är beroende av flera uppgifter, får du endast en avisering när alla föregående uppgifter är slutförda.

Automatisk ändring av datum för beroende uppgifter

När datum ändras och uppgifter därför överlappar varandra är det möjligt att automatiskt uppdatera datumen för tidigare och beroende uppgifter. Den här funktionen kan aktiveras i tidslinjevyn. Funktionen hoppar automatiskt över helgdagar. Det finns också möjlighet att stänga av automatisk ändring av datum.

För att automatisk ändring av datum ska fungera behövs följande:

 • En uppgift har märkts som beroende av en annan uppgift.
 • Slutdatum har ställts in för både den föregående och den beroende uppgiften. Det kan också fungera om uppgifterna har ett startdatum och ett slutdatum.
 • En ändring i någon av uppgifterna orsakar en överlappning av datumen.
 • Ändringen av datumet har gjorts på tidslinjen. Om uppdateringen av en uppgift görs från Mina uppgifter, inkorgen, eller någon annan projektvy förutom tidslinjen (t.ex. listvy, tavelvy eller kalendervy) kommer de berörda uppgifterna inte att uppdateras automatiskt.
 • Uppgifterna är märkta som ej slutförda. Ändringar av datum påverkar inte slutförda uppgifter.

Som standard gäller inte den här funktionen för underuppgifter. Du kan markera underuppgifter som beroende av den överordnade uppgiften för att använda automatisk anpassning för underuppgifter.

Hur automatisk ändring av datum fungerar

Du kan använda automatisk anpassning när du uppdaterar datum från tidslinjen för ditt projekt.

Gif som visar hur datum uppdateras automatiskt i tidslinjen

Automatisk ändring av datum används för föregående och beroende uppgifter:

 • En ändring av datumet för en föregående uppgift uppdaterar datumet för den beroende uppgiften när ändringen orsakar en överlappning.
 • En ändring av datumet för en beroende uppgift uppdaterar datumet för den föregående uppgiften när ändringen orsakar en överlappning.

När startdatumet ändras med funktionen för automatisk anpassning av datum ändras även uppgiftens slutdatum (och vice versa).

Funktionen för automatisk ändring av beroendedatum hoppar per automatik över helgdagar. Funktionen fungerar även för ändringar som flyttar datum bakåt eller framåt:

 • När ett datum flyttas framåt i tiden kan en föregående uppgift även flytta fram beroende uppgifter. Men om datumet för en beroende uppgift skjuts upp påverkar det dock inte de föregående uppgifterna.
 • När ett datum flyttas bakåt i tiden kan en beroende uppgift även flytta en föregående uppgift bakåt i tiden. Men om datumet för en föregående uppgift flyttas bakåt påverkar det dock inte de beroende uppgifterna.

Uppgifter kan märkas som beroende av uppgifter som i sin tur är beroende av andra uppgifter. Funktionen för automatisk ändring av datum fungerar även för uppgifter som är sammanlänkade med flera beroenden. Dessutom uppdateras även milstolpar och underuppgifter om de ingår i en beroendekedja.

Exempel på hur automatisk anpassning används

En föregående uppgift har slutdatum den 29 april. Uppgiften har två beroende uppgifter: den första har slutdatum den 3 maj, medan den andra har slutdatum den 6 maj.

Animation av tidslinjen där en föregående uppgift flyttas och beroendet uppdateras

Om den föregående uppgiften uppdateras till den 3 maj kommer den första beroende uppgiften att uppdateras till den 4 maj. Den andra beroende uppgiften kommer inte att uppdateras eftersom det inte blir någon överlappning den 6 maj.

En föregående uppgift har slutdatum den 24 april. Uppgiften har två beroende uppgifter: den första har slutdatum den 3 maj, medan den andra har slutdatum den 6 maj.

Animation av tidslinjen där en föregående uppgift flyttas men beroendet uppdateras inte

Om den föregående uppgiften uppdateras till den 20 april kommer ingen av de beroende uppgifterna att uppdateras eftersom deras slutdatum inte överlappar varandra.

En föregående uppgift har slutdatum den 25 april. Uppgiften har två beroende uppgifter: den första har slutdatum den 29 april, medan den andra har slutdatum den 5 maj.

Animation av tidslinjen där en beroende uppgift flyttas och föregående uppdateras

Om den första beroende uppgiften flyttas till den 22 april kommer slutdatumet för den föregående uppgiften uppdateras till den 21 april. Den andra beroende uppgiften uppdateras inte eftersom det inte blir någon överlappning den 5 maj.

Stäng av automatisk ändring av datum

Anpassning av datum är inställt som standard för betalande team och organisationer i Asana. Om du vill förhindra datum från att uppdateras automatiskt kan du från tidslinjevyn välja vilka projekt du vill stänga av funktionen för.

Automatisk anpassning på tidslinjen

Från tidslinjevyn:

Klicka på trepunktsikonen och klicka sedan på Förhindra beroendekonflikter för att växla mellan på eller av.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com