Kommentarer till uppgifter och bilagor

Kommentarer

Kommentera en uppgift för att ställa frågor, ge extra information eller insikter.

Kommentarer är synliga längst ner i en uppgift i det högra fönstretdet högra fönstret.

Alla som har tillgång till en uppgift kan se kommentarerna till den.

Stöd för uppgiftskommentarer rich text och emojier.  

Lägg till kommentarer

Skriva en kommentar:

Klicka i kommentarsfältet, skriv en kommentar och klicka på knappen Kommentera.

Tryck på Tab+C på tangentbordet för att fokusera på kommentarsfältet.

Uppgiftsmedarbetarna får en avisering om din nya kommentar i sin inkorg.

Om du skriver en kommentar och glömmer att skicka den sparas kommentartexten som ett utkast till nästa gång du besöker uppgiften.

Ta bort eller redigera kommentarer

Ta bort eller redigera en kommentar:

 1. Håll muspekaren över kommentaren och klicka på den nedrullningsbara pilen
 2. Välj Redigera kommentar
 3. Välj Ta bort kommentar

Du kan bara radera eller redigera dina egna kommentarer.

Fästa kommentarer

Om en uppgift har viktiga kommentarer som du vill att alla ska se kan du fästa dem högst upp i uppgiftens aktivitetsflöde i det högra fönstret.

Fästa en kommentar:

 1. Håll muspekaren över kommentaren och klicka på den nedrullningsbara pilen
 2. Välj Fäst högst upp

En fäst kommentar visas två gånger i aktivitetsflödet:

 1. Fäst högst upp
 2. Infogad i fallande kronologisk ordning med andra uppgiftsuppdateringar

Fästa kommentarer har en gul markering.

Plocka bort kommentarer

 1. Håll muspekaren över kommentaren och klicka på den nedrullningsbara pilen
 2. Välj Plocka bort från högst upp på sidan

Aktivitetsflöde

En mängd olika åtgärder skapar flödeshistorik för uppgiftsaktivitet, bland andra skapande av uppgifter, ändringar av beskrivningar, namnändringar, ändringar av slutdatum, ändringar av tilldelad person och ändringar av avsnitt.

minimera historik

Om du klickar på Visa tidigare uppdateringar får du upp en historik över vidtagna åtgärder för den uppgiften.

Bilagor

Du kan ladda upp en fil till en Asana-uppgift från det högra fönstret.

Från en dator

Om du vill bifoga en fil som du har sparat på din dator har du två alternativ:

Bläddra:

 1. Klicka på gemikonen.
 2. Välj Från dator och bläddra till filen

Dra och släpp

Dra och släpp:

Dra filen från ditt skrivbord och släpp den i det högra fönstrethögra fönstret i uppgiften.

När du bifogar en fil visas den i:

 1. Fältet för bilagor
 2. Aktivitetsflödet för uppgiften

Det är också möjligt att kopiera och klistra in bilder eller filer i Asana som bilagor från urklipp.

Google Drive-användare kan även synkronisera dokument till Asana-uppgifter för att få aviseringar i Asana när nya kommentarer läggs till i synkroniserade Dokument, Kalkylark eller Presentationer.

Gruppera text och bilagor i en uppgiftskommentar

Användare kan inkludera ett textblock och en eller flera bilagor som är grupperade. Det är enkelt att bifoga en fil eller bifoga en bild och kommentera.

grupperad

Det här effektiviserar kommentarer som innehåller både text och bilagor.

Gränser för bilagor

Storleksgränsen för bilagor från din dator är 100 MB per fil. Du kan bifoga större filer från Dropbox eller Google Drive.

Det finns ingen begränsning för hur många filer du kan ladda upp.

Integreringar för bilagor

Du kan bifoga filer från Box, Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive/SharePoint direkt till Asana-uppgifterna.

Integreringarna har egna behörigheter som är kopplade till filerna. Vår integrering ändrar inte behörigheter för filerna, vilket innebär att du kan behöva dela filen med dina kollegor efter att ha bifogat den till en uppgift.

Bifoga från en extern applikation:

 1. Klicka på gemikonen
 2. Välj ett av de tre alternativen för att öppna ett nytt fönster där du kan logga in på det aktuella kontot. Logga in och välj filen du vill bifoga.

Om du är inloggad på flera Google-konton på din dator kan du välja vilket Google Drive-konto du vill bifoga filer från, oavsett vilket Google-konto som är kopplat till ditt Asana-konto.

Via e-post

Du kan bifoga filer när du skapar uppgifter via e-post.   Observera att storleksgränsen för vidarebefordrade e-postmeddelanden till Asana är 30 MB

Via mobil

Bifoga filer via vår Android-app genom att ta ett foto eller använda filer från din telefon eller Google Drive.

Från iOS-enheter är det endast möjligt att ladda upp foton.

Ta bort en bilaga

Ta bort en bilaga:

Du har tre alternativ i den nedrullningsbara pilen i namnet på bilagan: Begär godkännande, Ladda ned bilagan och Ta bort bilagan.

Välj Ta bort bilagan om du vill ta bort den.

Du tar inte bort filen från uppgiften om du tar bort miniatyrbilden för en bild eller historiken för en bilaga från aktivitetsflödet. Aktivitetsflödet är en lista med tidsstämplade åtgärder ovanför kommentarsfältet.

Länkar för tillhörande arbete

Länkar för tillhörande arbete ger ett sammanhang och åtkomst till tillhörande arbete som gör det möjligt för teamet att agera snabbt. Länkar för tillhörande arbete är ett synligt tecken på att någon har hänvisat till (@omnämnt) ett objekt (uppgifter, statusuppdateringar, meddelanden etc.) någon annanstans i Asana. De här länkarna skapas automatiskt när en användare @omnämner en uppgift, en statusuppdatering, ett meddelande eller ett mål i Asana och visas i aktivitetsflödet för det objekt som har omnämnts. Det här hjälper teamet att kommunicera enklare och på ett pålitligare sätt för att belysa viktiga redan existerande samband mellan arbete, vilket gör det möjligt för teamet att få tillgång till objekt som de annars kunde ha missat. Länkar för tillhörande arbete är taggade med symbolen ↔ och kan endast ses av användare som har tillgång till det @omnämnnda objektet. Användare som inte har åtkomst kommer inte att se något.

Det finns ingen gräns för hur många länkar för tillhörande arbete som kan visas i aktivitetsflödet. Genom att klicka på en länk kommer du till uppgiften, statusuppdateringen, meddelandet eller målet i Asana som @omnämns. I likhet med andra objekt som visas i aktivitetsflödet, går det att radera länkar för tillhörande arbete manuellt.

Exempel

uppgift i en kommentar

@omnämna en uppgift i en kommentar

I det här exemplet hänvisar Neel till en uppgift i sin kommentar.

aktivitetsflöde

Hänvisning i aktivitetsflödet

I det här exemplet visas Neels hänvisning i uppgiftens aktivitetsflöde.

aktivitetsflöde

Objektåtkomst

I det här exemplet har Neel åtkomst till uppgiften ”Bemanningsplan för kvartal 3” och kan därför se länken för tillhörande arbete i aktivitetsflödet.

aktivitetsflöde

Ingen objektåtkomst

I det här exemplet har Sue ingen åtkomst till uppgiften ”Bemanningsplan för kvartal 3” och kan därför inte se länken för tillhörande arbete i aktivitetsflödet.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com