Uppgiftsåtgärder

Uppgifter utgör grunden för åtgärder i Asana. Du kan: skapa nya uppgifter, kopiera en befintlig uppgift, sammanfoga två uppgifter, skriva ut en uppgift eller ta bort en uppgift.

Uppgiftsnamnen listas i ditt huvudfönster. Klicka på valfri uppgift för att visa detaljerna i uppgiftsdetaljfönstret.

Skapa uppgifter

Skapa uppgifter kvickt genom att skriva in dem i en lista i huvudfönstret eller genom vår genväg Snabbinfoga. Du kan även skapa uppgifter genom att skicka ett meddelande från någon av e-postadresserna som är kopplade till ditt konto eller via dina iOS- eller Android-enheter.

Uppgiftsnamnet är ofta en uppmaning till att utföra en uppgift medan mer specifik information ges i uppgiftsbeskrivningen, ett redigerbart fält i uppgiftsdetaljfönstret, och i kommentarerna.

Skriva in uppgifter i en lista

Se Asanas huvudfönster som en textredigerare. Skapa och redigera uppgifter genom att skriva in text i huvudfönstret.

För att skapa en ny uppgift:

 1. Välj en befintlig uppgift i huvudfönstret.
 2. Tryck på Enter på tangentbordet.
 3. Börja skriva namnet på uppgiften.

Uppgifter tas bort automatiskt om du inte namnger dem. Om du vill behålla en tom uppgift kan du lägga till ett mellanslag i titelfältet.

Lägga till uppgift i listvyn

För att lägga till en ny uppgift från listvyn:

Klicka på knappen + Lägg till uppgift högst upp i huvudfönstret.

Använda snabbinfoga

Använd Snabbinfoga för att enkelt skapa en uppgift varifrån som helst i Asana.

För att skapa en uppgift med knappen Snabbinfoga:

 1. Klicka på knappen Snabbinfoga i det övre fältet.
 2. Välj Uppgift.

Tryck på TAB+Q på tangentbordet för att öppna uppgiftsdialogen från snabbinfoga.

Ny snabbinfoga

I fönstret Snabbinfoga uppgift du göra följande:

 1. Ge uppgiften ett namn.
 2. Tilldela uppgiften.
 3. Associera uppgiften till ett projekt.
 4. Lägga till en uppgiftsbeskrivning.
 5. Ladda upp en fil.
 6. Ställa in ett slutdatum.
 7. Lägga till medarbetare till uppgiften.

Tillgängliga anpassade fält kommer att visas i menyn Snabbinfoga när du lägger till en uppgift i ett projekt som använder fälten.

Uppgiftsbehörigheter

Läs mer om uppgiftsbehörigheter och hur man anpassar dem i guidens avsnitt för behörigheter.

Om du glömmer att ge uppgiften en tilldelad person eller ett projekt, tilldelas uppgiften som standard till dig så att du enkelt kan hitta den i listan i dina Mina uppgifter.

Uppgiftsåtgärder

För att vidta åtgärder för en uppgift:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret och välj från menyn för uppgiftsåtgärder.

Man kan vidta följande åtgärder:

 1. Starta helskärmsläge
 2. Lägga till i projekt
 3. Märka som en milstolpe
 4. Märka som beroende
 5. Lägga till taggar
 6. Kopiera uppgift
 7. Skapa uppföljningsuppgift
 8. Göra uppgiften offentlig
 9. Skriva ut
 10. Få tillgång till avancerade åtgärder

Kopiera uppgifter

För att kopiera en uppgift:

 • Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret.
 • Välj Kopiera uppgift.
 • Välj de komponenter i uppgiften som du vill ha i den kopierade uppgiften.
 • Välj Skapa ny uppgift.

Man kan endast kopiera en uppgift åt gången.

Sammanfoga duplicerade uppgifter

Om en uppgift är väldigt lik en annan kan du sammanfoga dem i uppgiftsdetaljfönstret.

För att sammanfoga duplicerade uppgifter:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret och välj Sammanfoga duplicerade uppgifter.
 2. Börja att skriva namnet på den uppgift som ska sammanfogas eller välj en i den nedrullningsbara menyn.
 3. Leta upp den duplicerade uppgiften och klicka på den.

Du kommer att bli hänvisad till den andra uppgiften (dess projekt kommer att laddas i huvudfönstret) och du kommer att se alternativet för att ångra högst upp i huvudfönstret.

Den duplicerade uppgiftens taggar, medarbetare och gillanden läggs till i huvuduppgiften. Den duplicerade uppgiften märks som slutförd och ordet [kopia] står i dess namn.

Vi kommer att meddela följande personer om sammanslagningen via e-post (om de har e-postaviseringar aktiverat) eller inkorgen:  

 • Den duplicerade uppgiftens medarbetare
 • Huvuduppgiftens skapare och den tilldelade personen

Bilagor från den duplicerade uppgiften kommer inte att läggas till i huvuduppgiften.

Kopiera uppgiftens URL för att enkelt dela den med kollegorna.

För att kopiera uppgiftslänken:

 1. Klicka på ikonen Kopiera uppgiftslänk högst upp i uppgiftsfönstret.

Omvandla uppgift till projekt

uppgift till projekt

För att omvandla en uppgift till ett projekt:

 • Klicka på ikonen med tre punkter i uppgiftsdetaljfönstret.
 • Gå till Omvandla till och välj Projekt i rullgardinsmenyn.
 • Ange projektets namn.
 • Välj det team som du vill lägga till projektet i.
 • Välj Tomt projekt eller Använd en mall.
 • Välj Omvandla.

I organisationer kan du även välja vilket team som projektet ska skapas för. Som standard kommer projektet att skapas för samma team som den ursprungliga uppgiften.

Ditt nya projekt

När en uppgift omvandlas till ett projekt kommer många av detaljerna att föras över till det nya projektet:

Ursprungligt fält:Nytt fält:
UppgiftsnamnProjektnamn
TilldeladProjektägare
Uppgiftens medarbetaremedarbetareProjektmedlemmar
UnderuppgifterÖverordnade uppgifter

Dessutom kommer en länk till den ursprungliga uppgiften att ingå i projektbeskrivningen.

Uppgiftsfiler och kommentarer till uppgifter överförs inte utan finns kvar i den ursprungliga uppgiften.

Den ursprungliga uppgiften

En länk till det nya projektet kommer att ingå i den ursprungliga uppgiftens högra fönster.

Behörigheter

Efter att en uppgift har omvandlats till ett projekt kommer det nya projektet att få samma behörigheter som den ursprungliga uppgiften.

En uppgift som är privat för en grupp av medlemmar omvandlas till:

 • Ett öppet projekt i arbetsytor, team eller organisationer som är gratis.
 • Ett projekt som är privat för en grupp medlemmar i arbetsytor, team eller organisationer som är premium.

Lägga till en uppgift till ett projekt

lägga till uppgift steg 1

För att lägga till en uppgift till ett projekt:

 • Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret.
 • Håll muspekaren över Lägg till i ett annat projekt och klicka där.
 • Nu visas alternativet Lägg till i ett projekt
 • Välj det Projekt som du vill lägga till uppgiften i.

Du kan även använda kortkommandot Tab + P för att lägga till en uppgift i ett annat projekt

från uppgiftsdetaljerna

Från uppgiftsdetaljerna:

 • Klicka på + i uppgiftsdetaljfönstret under Projekt.
 • Håll muspekaren över Lägg till den här uppgiften i ett annat projekt och klicka där.
 • Som tidigare visas en lista med projektalternativ.

Skriva ut en uppgift

Du kan välja att skriva ut en viss uppgift och dess detaljer.

För att skriva ut en enskild uppgift:

 1. Klicka på trepunktsikonen i höger fönster
 2. Välj Skriv ut

Lär dig att skriva ut en hel lista med uppgifter här..  

Helskärmsläge

Starta helskärmsläge om du vill fokusera på en uppgift eller hålla en presentation under ett möte.

För att aktivera helskärmsläge:

 1. Klicka på trepunktsikonen i det högra fönstret.
 2. Välj Helskärm.

Ta bort uppgifter

Om du skapar en uppgift av misstag eller ångrar dig kan du ta bort den.

Det finns två sätt att ta bort en uppgift på:

 • Från huvudfönstret: klicka i den begärda uppgiften och tryck på Tab + backsteg på tangentbordet
 • Från uppgiftsdetaljfönstret: klicka på trepunktsikonen och välj Ta bort uppgift från den nedrullningsbara menyn

ta bort uppgift

För att ta bort en uppgift i uppgiftsdetaljfönstret:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret.
 2. Välj Ta bort uppgift.

Vy för borttagna objekt

I vyn för borttagna objekt kan den person som skapade eller tog bort en uppgift, underuppgift eller ett meddelande återställa det. Den motsvarar papperskorgen på din dator.

![]https://assets.asana.biz/m/794fa1f858c8d758/original/guide-help-tasks-actions-asset17-en-1x.png){.screenshot}

För att visa och återställa borttagna objekt som du har skapat eller raderat:

 1. Klicka på Visa mer… i sidofältet under favoriter och välj Borttagna objekt.
 2. Klicka på ikonen med en papperskorg för att återställa borttagna objekt.
 3. Klicka på uppgiften och sedan på Ta bort permanent i uppgiftsdetaljfönstret för att permanent ta bort en uppgift.

För att hitta borttagna objekt behöver du först märka ett projekt, ett team eller en portfolio som favorit. Det här beror på att vyn för Borttagna objekt finns under avsnittet Favoriter i sidofältet.

Objekt som du har tagit bort eller skapat laddas i huvudfönstret.

Du hittar även borttagna meddelanden i vyn för borttagna objekt.

Borttagna objekt i sökvyer

Du kan inkludera eller exkludera borttagna objekt från en sökvy.

####För att söka efter borttagna objekt kan du börja med att skapa en sökvy och sedan:

 1. Klicka på + Lägg till filter
 2. Välja Mer > Borttagna...

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com