Uppgiftsåtgärder

Uppgifter utgör grunden för åtgärder i Asana. Du kan: skapa nya uppgifter, kopiera en befintlig uppgift, sammanfoga två uppgifter, skriva ut en uppgift eller ta bort en uppgift.

Uppgiftsnamnen listas i ditt huvudfönster. Klicka på valfri uppgift för att visa detaljerna i uppgiftsdetaljfönstret.

Lär dig grunderna inom uppgifthantering i vårt Asana Basics-webbinarium. Registrera dig nu

Skapa uppgifter

Skapa uppgifter snabbt genom att skriva in dem i en lista i huvudfönstret eller genom vår genväg snabbinfoga. Du kan även skapa uppgifter genom att skicka ett meddelande från någon av e-postadresserna som är kopplade till ditt konto eller via dina iOS- eller Android-enheter.

Uppgiftsnamnet är ofta en uppmaning till att utföra en uppgift medan mer specifik information ges i uppgiftsbeskrivningen, ett redigerbart fält i uppgiftsdetaljfönstret, och i kommentarerna.

Skriva in uppgifter i en lista

Se Asanas huvudfönster som en textredigerare. Skapa och redigera uppgifter genom att skriva in text i huvudfönstret.

För att skapa en ny uppgift:

 1. Välj en befintlig uppgift i huvudfönstret.
 2. Tryck på Enter på tangentbordet.
 3. Börja skriva namnet på uppgiften.

Uppgifter tas bort automatiskt om du inte namnger dem. Om du vill behålla en tom uppgift kan du lägga till ett mellanslag i titelfältet.

Lägga till uppgift i listvyn

För att lägga till en ny uppgift från listvyn:

Klicka på knappen + Lägg till uppgift högst upp till vänster i huvudfönstret.

Använda snabbinfoga

Använd snabbinfoga för att enkelt skapa en uppgift var du än befinner dig i Asana.

För att skapa en uppgift med snabbinfoga-knappen:

 1. Klicka på snabbinfoga-knappen i det övre fältet.
 2. Välj Uppgift.

Tryck på TAB + Q på tangentbordet för att öppna uppgiftsdialogen från snabbinfoga.

Ny snabbinfoga

I fönstret för att snabbinfoga en uppgift kan du göra följande:

 1. Ge uppgiften ett namn.
 2. Tilldela uppgiften.
 3. Associera uppgiften till ett projekt.
 4. Lägga till en uppgiftsbeskrivning.
 5. Ladda upp en fil.
 6. Ställa in ett slutdatum.
 7. Lägga till medarbetare till uppgiften.

Tillgängliga anpassade fält kommer att visas i snabbinfoga-menyn när du lägger till en uppgift i ett projekt som använder fälten.

Uppgiftsbehörigheter

Läs mer om uppgiftsbehörigheter och hur man anpassar dem i guidens avsnitt för behörigheter.

Om du glömmer att ge uppgiften en tilldelad person eller ett projekt, tilldelas uppgiften som standard till dig så att du enkelt kan hitta den i listan i dina Mina uppgifter.

Uppgiftsåtgärder

För att vidta åtgärder för en uppgift:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret och välj från menyn för uppgiftsåtgärder.

Man kan vidta följande åtgärder:

 1. Starta helskärmsläge.
 2. Lägga till i projekt.
 3. Märka som en milstolpe.
 4. Märka som beroende.
 5. Lägga till taggar.
 6. Kopiera uppgift.
 7. Skapa uppföljningsuppgift.
 8. Göra uppgiften offentlig.
 9. Skriva ut.
 10. Få tillgång till avancerade åtgärder.

Milstolpar

Milstolpar är tillgängliga för alla Premium-, Business- och Enterprise-kunder.

Milstolpar markerar specifika tidpunkter i projektets tidslinje och används för att spåra viktiga förloppspunkter som måste uppnås för att nå framgång. I Asana finns de som en ny typ av uppgift. Det innebär att alla uppgifter som spåras i ett projekt nu kan märkas som en milstolpe.

Skapa en milstolpe

Milstolpar 1

Skapa en milstolpe från projektets listvy:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen intill knappen *Lägg till uppgift.
 2. Välj Lägg till milstolpe.

Det går även att omvandla befintliga uppgifter till milstolpar.

Milstolpar 1

Omvandla en uppgift till en milstolpe:

 1. Klicka på trepunktsikonen.
 2. Välj Märk som milstolpe.

Kopiera uppgifter

För att kopiera en uppgift:

 • Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret.
 • Välj Kopiera uppgift.
 • Välj de komponenter i uppgiften som du vill ha i den kopierade uppgiften.
 • Välj Skapa ny uppgift.

Man kan endast kopiera en uppgift åt gången.

Sammanfoga duplicerade uppgifter

Om en uppgift är väldigt lik en annan kan du sammanfoga dem i uppgiftsdetaljfönstret.

För att sammanfoga duplicerade uppgifter:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret och välj Sammanfoga duplicerade uppgifter.
 2. Börja att skriva namnet på den uppgift som ska sammanfogas eller välj en i den nedrullningsbara menyn.
 3. Leta upp den duplicerade uppgiften och klicka på den.

Du kommer att bli hänvisad till den andra uppgiften (dess projekt kommer att laddas i huvudfönstret) och du kommer att se alternativet för att ångra högst upp i huvudfönstret.

Den duplicerade uppgiftens taggar, medarbetare och gillanden läggs till i huvuduppgiften. Den duplicerade uppgiften märks som slutförd och ordet [kopia] står i dess namn.

Vi kommer att meddela följande personer om sammanslagningen via e-post (om de har e-postaviseringar aktiverat) eller inkorgen:

 • Den duplicerade uppgiftens medarbetare.
 • Huvuduppgiftens skapare och den tilldelade personen.

Bilagor från den duplicerade uppgiften kommer inte att läggas till i huvuduppgiften.

Kopiera uppgiftens URL för att enkelt dela den med kollegorna.

För att kopiera uppgiftslänken:

 1. Klicka på ikonen Kopiera uppgiftslänk högst upp i uppgiftsfönstret.

Omvandla uppgift till projekt

uppgift till projekt

För att omvandla en uppgift till ett projekt:

 • Klicka på ikonen med tre punkter i uppgiftsdetaljfönstret.
 • Gå till Omvandla till och välj Projekt i rullgardinsmenyn.
 • Ange projektets namn.
 • Välj det team som du vill lägga till projektet i.
 • Välj Tomt projekt eller Använd en mall.
 • Välj Omvandla.

I organisationer kan du även välja vilket team som projektet ska skapas för. Som standard kommer projektet att skapas för samma team som den ursprungliga uppgiften.

Ditt nya projekt

När en uppgift omvandlas till ett projekt kommer många av detaljerna att föras över till det nya projektet:

Ursprungligt fält:Nytt fält:
UppgiftsnamnProjektnamn
Tilldelad personProjektägare
UppgiftsmedarbetareProjektmedlemmar
UnderuppgifterÖverordnade uppgifter

Dessutom kommer en länk till den ursprungliga uppgiften att ingå i projektbeskrivningen.

Uppgiftsfiler och kommentarer till uppgifter överförs inte utan finns kvar i den ursprungliga uppgiften.

Den ursprungliga uppgiften

En länk till det nya projektet kommer att ingå i den ursprungliga uppgiftens högra fönster.

Behörigheter

Efter att en uppgift har omvandlats till ett projekt kommer det nya projektet att få samma behörigheter som den ursprungliga uppgiften.

En uppgift som är privat för en grupp av medlemmar omvandlas till:

 • ett öppet projekt i arbetsytor, team eller organisationer som är gratis
 • ett projekt som är privat för en grupp medlemmar i arbetsytor, team eller organisationer som har Premium.

Lägga till en uppgift i ett projekt

lägga till uppgift steg 1

För att lägga till en uppgift i ett projekt:

 • Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret. och välj Lägg till i ett annat projekt.
 • Sök efter och välj det projekt som du vill lägga till uppgiften i.

Du kan även använda kortkommandot Tab + P för att lägga till en uppgift i ett annat projekt

från uppgiftsdetaljerna

Från uppgiftsdetaljerna:

 • Klicka på + i uppgiftsdetaljfönstret under Projekt.
 • Håll muspekaren över Lägg till den här uppgiften i ett annat projekt och klicka där.
 • Sök efter och välj det projekt som du vill lägga till uppgiften i.

Skriva ut en uppgift

Du kan välja att skriva ut en viss uppgift och dess detaljer.

För att skriva ut en enskild uppgift:

 1. Klicka på trepunktsikonen i höger fönster
 2. Välj Skriv ut

Lär dig att skriva ut en hel lista med uppgifter här.  

Helskärmsläge

Starta helskärmsläge om du vill fokusera på en uppgift eller hålla en presentation under ett möte.

För att starta helskärmsläget:

 1. Klicka på ikonen Helskärm högst upp i uppgiftsdetaljfönstret.

Du kan även använda kortkommandot Tab + X för att starta helskärmsläget.

Multival

multival

Multival är ett enkelt och effektivt sätt att vidta åtgärder för flera uppgifter samtidigt.

För att välja flera uppgifter i en listvy i huvudfönstret kan du använda en av följande metoder:

Klicka + Skift + Klicka

 • Klicka på den första uppgiften i ditt urval.
 • Håll ned Skift-tangenten på tangentbordet.
 • Klicka på den sista uppgiften i ditt urval.

Klicka + Skift + Pilar

 • Klicka på den första uppgiften i ditt urval.
 • Håll ned Skift-tangenten på tangentbordet.
 • Använd upp- eller nedpilen för att välja intilliggande uppgifter.

Klicka + Dra

 • Klicka på den första uppgiften i ditt urval.
 • Dra muspekaren till den sista uppgiften i ditt urval.

Ctrl/Cmd + Klicka (för ej intilliggande uppgifter)

 • Håll ned Ctrl- eller -tangenten på tangentbordet.
 • Klicka på varje önskad uppgift.

multival 2

När du har valt alla dina uppgifter och verktygsfältet visas kan du:

 1. lägga till dem i ett projekt eller flytta dem till ett annat avsnitt i projektet
 2. kopiera uppgiftslänkarna
 3. ta bort uppgifterna
 4. få åtkomst till andra uppgiftsalternativ.

När du har valt flera uppgifter kan du samtidigt ändra tilldelad person, slutdatum eller anpassade fält.

multival 3

När du klickar på trepunktsikonen kan du:

 1. märka alla valda uppgifter som slutförda/ej slutförda
 2. lägga till medarbetare till alla valda uppgifter
 3. märka alla uppgifter som milstolpar
 4. märka alla uppgifter som godkännanden
 5. göra alla uppgifter beroende av andra uppgifter
 6. sammanfoga duplicerade uppgifter.

Kom ihåg att du kan använda kortkommandon för att vidta de flesta av de åtgärder som anges ovan.

Du kan även dra och släppa dina valda uppgifter i huvudfönstret för att flytta dem till ett annat avsnitt i projektet.

Ta bort uppgifter

Om du skapar en uppgift av misstag eller ångrar dig kan du ta bort den.

Det finns två sätt att ta bort en uppgift på:

 • Från huvudfönstret: klicka i den begärda uppgiften och tryck på Tab + backsteg på tangentbordet
 • Från uppgiftsdetaljfönstret: klicka på trepunktsikonen och välj Ta bort uppgift från den nedrullningsbara menyn

ta bort uppgift

För att ta bort en uppgift i uppgiftsdetaljfönstret:

 1. Klicka på trepunktsikonen i uppgiftsdetaljfönstret.
 2. Välj Ta bort uppgift.

Vy för borttagna objekt

I vyn för borttagna objekt kan den person som skapade eller tog bort en uppgift, underuppgift eller ett meddelande återställa objektet. Den motsvarar papperskorgen på din dator.

För att visa och återställa borttagna objekt som du har skapat eller tagit bort:

 1. Klicka på Visa mer… i sidofältet under Favoriter och välj Borttagna objekt.
 2. Klicka på ikonen med en papperskorg för att återställa borttagna objekt.
 3. Klicka på uppgiften och sedan på Ta bort permanent i uppgiftsdetaljfönstret för att permanent ta bort en uppgift.

För att hitta borttagna objekt behöver du först märka ett projekt, ett team eller en portfolio som favorit. Det här beror på att vyn för Borttagna objekt finns under avsnittet Favoriter i sidofältet.

Objekt som du har tagit bort eller skapat laddas i huvudfönstret.

Du hittar även borttagna meddelanden i vyn för Borttagna objekt.

Borttagna objekt i sökvyer

Du kan inkludera eller exkludera borttagna objekt från en sökvy.

####För att söka efter borttagna objekt kan du börja med att skapa en sökvy och sedan:

 1. klicka på + Lägg till filter
 2. välja Mer > Borttagna....

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com