Nya projektmallar

Översikt

Anpassade mallar kan spara mycket tid åt ditt team eftersom du kan skapa standardiserade projekt för att effektivisera arbetsflödet. Med Asanas tidigare version av projektmallar stötte användarna på olika oönskade scenarier som ledde till att arbetet stannade upp och avbröts. Med det snygga nya projektmallsverktyget får du en överblick av alla element och aspekter av din projektmall och av ditt teams projektmallar.

Med Nya projektmallar kan du skapa anpassade, återanvändbara mallar som hjälper ditt team att starta nya projekt på några sekunder, och i längden därmed slippa de hinder som uppkom tidigare.

Genom att du nu kan skapa projektmallar från grunden kan du skräddarsy deras tillhörande uppgifter, medarbetare och tidslinjer så att de passar dig.

Gamla projektmallar vs nya projektmallar

Tidigare hade användare problem med projektmallar som ledde till att arbetsflödet stannade upp eller stördes. De nya funktionerna i de nya projektmallarna kommer att åtgärda de begränsningar som fanns i de ursprungliga projektmallarna.

Gamla projektmallar – problemNya projektmallar – lösningar
Uppgifter som visas som en vanlig uppgift i en tilldelad persons Mina Uppgifter när de har tilldelats.När uppgifter tilldelas i en ny projektmall dyker de inte upp i den tilldelade personens Mina uppgifter
Datum i en mall förblir statiska. Därför visar skapade mallar föråldrade slutdatum.Nya projektmallar visar endast relativa datum (t.ex. 3 dagar efter ett projekt har startat) i stället för alla datum.
Svårigheter när det gäller att hitta mallar för specifika team på ett och samma ställe.Alla projektmallar från ett visst team visas nu på sidan Team.

Skapa ett projekt med hjälp av projektmallar från ett befintligt projekt

Gäster

 1. Klicka på pilkonen bredvid projekttiteln.
 2. Klicka på Spara som mall.

Härifrån kan du namnge projektmallen och dela den med teamet. Du kan också anpassa sekretessinställningarna så att mallen kan delas med teamet, ge teamet åtkomst till redigering eller göra den privat för projektmedlemmar. När det är gjort klickar du på Skapa en ny mall.

Gäster

Din mall kommer nu att genereras, så att du kan börja utforma och skräddarsy den efter dina behov.

Gäster

Här har du möjlighet att lägga till eller redigera mallens standardinställningar uppgifter, Tilldelade personer och slutdatum.

Ställa in projektdatum för en anpassad mall

Datum i projektmallar är relativa. Det gör det lättare att spåra uppgifter genom att visa hur många dagar som skiljer dem från projektets start- eller slutdatum.

Datum i projektmallar är nu relativa till start- eller slutdatumet för det projekt som skapats från mallen.

Om du navigerar till datumväljaren kan du ange start- och/eller slutdatum när du skapar den projektmall som Asana planerar alla associerade uppgifter inom. Endast relativa datum (t.ex. 3 dagar efter att projektet har startat) visas i den här väljaren.

Relativa datum

Ställa in referensdatumet

Ställa in schematyp

När du ställer in ett schema kan du:

 1. välja Från projektets startdatum om du vill att alla uppgiftsdatum ska relateras till projektets startdatum när det skapas från mallen eller

 2. välja Från projektets slutdatum om du vill att alla uppgiftsdatum ska relateras till projektets slutdatum när det skapas från mallen.

Du kan också välja att inte inkludera datum eller hoppa över helgdagar.

När du har valt datum har du också möjlighet att klicka på Lägg till tid i det nedre vänstra hörnet av datumväljaren. Då kommer du automatiskt att uppmanas att ange en sluttid med en motsvarande starttid.

Anpassa mallen

Mallar kan skräddarsys och anpassas genom att gå till fliken Anpassa i mallens högra hörn.

Projektinnehåll

Härifrån kan du anpassa efter fält, formulär, uppgiftsmallar och regler.

Dessutom kan du lägga till, redigera eller ta bort valfria fält. När du har bestämt dig för uppgiftsdatum och anpassade fält klickar du på Fortsätt till vänster om din projektmall.

Uppgifter som tilldelats i en projektmall visas inte i den tilldelade personens Mina uppgifter.

Mallinställningar

Gäster

I Mallinställningar kan du:

 1. redigera titeln på din mall
 2. lägga till en beskrivning av mallen
 3. välja det team som har åtkomst till mallen
 4. välja en sekretessinställning
 5. välja medarbetare för projektmallen.

Inställningar

Mallens ägare kan bestämma om medlemmarna kan redigera eller använda projektmallar.

Gäster

 1. De som har behörigheten Kan redigera kan lägga till, redigera och ta bort vad som helst i mallen.
 2. De som har behörigheten Kan använda kan använda mallen för att skapa projekt, men kan inte redigera något i mallen.
 3. Medlemmar kan beviljas åtkomst för att kunna ställas in som ny mallägare.
 4. Medlemmar kan också tas bort som mallmedlem.

Skapa ett projekt från grunden med hjälp av projektmallar

Du kan också använda verktyget för att skapa en mall från grunden:

 1. Skapa ett nytt projekt.
 2. Välj Använda en mall.
 3. Rulla ned till Anpassade mallar-avsnittet.
 4. Klicka på + Ny mall.

Obs: När teamet har skapat sin första mall kan du också skapa andra från grunden på Team-sidan i avsnittet Mallar.

Ny mall

Ta bort en mall

Projektmallarna för ett visst team kan enkelt visas och identifieras genom att gå till Team-sidan.

Härifrån kan du enkelt redigera och ta bort mallar genom att klicka på trepunktsikonen i mallens övre högra hörn.

Ta bort mall

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com