Projektägare och projektmedlemmar

Ett projekt kan ha flera projektmedlemmar men bara en projektägare.

Både projektägare och projektmedlemmar kan lägga till, ta bort och redigera uppgifteruppgifterUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information. i projektet.

Både projektägare och projektmedlemmar kan uppdatera projektets statusstatusEtt sätt för att uppdatera projektmedlemmar om hur projektet fortskrider. Statusen innehåller en färg (röd, gul, grön) och en kort sammanfattning. och justera projektets förloppsdiagramförloppsdiagram samt få projektaviseringar.

Projektmedlemmar

Bli en projektmedlem och håll dig och kollegorna informerade om projektet.

Projektmedlemmar får aviseringar (via [e-post(/guide/help/email/email-from-asana) eller direkt i inkorgeninkorgen, beroende på vilka aviseringsinställningar som valts) när:

 • projektägaren uppdaterar projektets statusstatusEtt sätt för att uppdatera projektmedlemmar om hur projektet fortskrider. Statusen innehåller en färg (röd, gul, grön) och en kort sammanfattning.
 • någon skapar eller lägger till en ny uppgiftuppgiftUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information. i projektet
 • en ny konversationkonversationAnvändare kommunicerar via konversationer i Asana. Starta en konversation på en projekt- eller teamsida. läggs upp i projektet.

Man behöver inte nödvändigtvis vara en projektmedlem för att se ett projekt. Det är projektbehörigheterna som definierar projektets synlighet.

Lägga till en projektmedlem

lägga till en projektmedlem

Lägga till en projektmedlem

 1. Klicka på medlemmens profilikon i projektets sidhuvud.
 2. Lägg till personens namn eller e-postadress.

lägga till en projektmedlem

Du kan lägga till flera personer i projektmedlemsfältet. Klicka på knappen Lägg till medlem när du har angett personens namn eller e-postadress.

Alla projektmedlemmar får en e-postavisering om ett projekt tas bort. Den här aviseringen går inte att stänga av.

Aviseringar om borttagna projekt innehåller också en länk för att kunna återställa det borttagna projektet.

Aviseringsinställningar för medlemmar

få åtkomst till inställningar för projektaviseringar

Åtkomst till aviseringsinställningar för medlemmar

 1. Klicka på medlemmens profilikon i projektets sidhuvud.
 2. Välj Hantera medlemsaviseringar.

inställningar för projektaviseringar

I aviseringsinställningar för medlemmar kan du:

 1. Anpassa projektmedlemmarnas aviseringar.

I inställningarna för projektaviseringar finns det tre alternativ att välja mellan:

 • statusuppdateringarstatusuppdateringarEtt sätt för att uppdatera projektmedlemmar om hur projektet fortskrider. Statusen innehåller en färg (röd, gul, grön) och en kort sammanfattning. – aviseringar skickas när projektägaren uppdaterar projektstatusen.
 • konversationerkonversationerAnvändare kommunicerar via konversationer i Asana. Starta en konversation på en projekt- eller teamsida. – aviseringar skickas när någon lägger upp en projektkonversation.
 • Skapa uppgifteruppgifterUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information. – aviseringar skickas när någon skapar eller lägger till uppgifter i projektet.

Det finns två typer av projektaviseringar:

Aviseringar från olika projektaktiviteter

 • Uppgift tillagd i ett projekt.
 • Projektägaren ändras.
 • Projektets slutdatum ändras.
 • Projektdelning – när någon delar ett projekt med dig.

Aviseringar kopplade till ett projekt

 • Skapa en konversation – har en egen tråd i Asana-inkorgen.
 • Skapa en statusuppdatering – har en egen tråd i Asana-inkorgen.
 • Tacka ja till en inbjudan – när någon tacklar ja till din inbjudan.

E-postaviseringar för projekt

Asana-användare får e-postaviseringar när kommentarer eller @omnämnanden läggs till i en uppgift de samarbetar på.

Alla medlemmar i ett projekt bör får en e-postavisering när kommentarer eller @omnämnanden läggs till.

För att säkerställa att alla projektmedlemmar får e-postaviseringar från projektet de arbetar med bör alla medlemmarnas aviseringsrutor vara ikryssade i Medlemsinställningar.

Om projektägaren ändras eller en ny medlemsförfrågan kommer in till projektet får projektmedlemmarna endast anpassade fältmeddelanden om de samarbetar på en uppgift, eller följer en uppgift där fältvärdet har ändrats.

Projektägare

En av projektmedlemmarna kan bli projektägare.

identifiera en projektägare

Projektägaren kan identifieras på två ställen:

 1. i projektavsnittet Om
 2. i projektets FörloppsvyFörloppsvyMed förloppsvy kan du spåra uppgiftsslutföranden över tid och få statusuppdateringar från projektägare..

Personen som skapar projektet blir som standard projektets ägare.

Omtilldela en projektägare

ändra projektägare

Ändra projektägare:

 1. Gå till projektets FörloppsvyFörloppsvyMed förloppsvy kan du spåra uppgiftsslutföranden över tid och få statusuppdateringar från projektägare..
 2. Klicka på den nuvarande projektägarens profilbild, ange namnet på en annan projektmedlem och välj personen i söklistan.

Läs mer om hur man uppdaterar projektstatus i artikeln om förloppsvynförloppsvyn som finns tillgänglig i guiden.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com