Migrering till nya projektmallar

Den 11 april 2022 börjar migreringen av gamla projektmallar till de nya projektmallarna. Nya projektmallar är tillgängliga för alla Premium-, Business- och Enterprise-kunder.

Meddelande om nya projektmallar

Från och med den 11 april kommer du att se det här meddelandet om nya projektmallar, när du går till ett projekt eller ett team. Klicka på Prova nu för att uppdatera till den senaste versionen.

Meddelande

De om äger eller har skapat gamla projektmallar, kommer att se följande meddelande.

Uppdatera

Med det här meddelandet kan du:

  1. klicka på Uppdatera för att uppdatera till de nya projektmallarna
  2. klicka på Inte nu om du vill fortsätta att använda de gamla projektmallarna tills migreringen är slutförd.

Banner

Om du klickar på Inte nu kan du fortfarande uppdatera till de nya projektmallarna senare via bannern som visas i projektet.

Arkiverad mall

När migreringen är slutförd kommer den gamla mallen att arkiveras.

De gamla projektmallarna kommer att vara tillgängliga

Projektmallar som skapas under migreringen kommer att innehålla en hänvisning till källprojektet, vilket gör att användarna inte kommer att förlora någon information.

Hänvisning till källprojektet

Funktioner som inte ingår i de nya projektmallarna

De nya projektmallarna kommer inte att ha absoluta datum. De kommer endast att ha datum relaterade till ett referensdatum, som kan motsvara projektets start- eller slutdatum.

Typ av schema

I de gamla projektmallarna hade användare med åtkomst till ett projekt möjlighet att använda eller redigera mallarna. Med de nya projektmallarna kan man ställa in sekretessinställningarna för medlemmar till Kan redigera, vilket innebär att de kan lägga till, redigera eller ta bort vad som helst i mallen, eller till Kan använda, som tillåter dem att använda mallen men inte att redigera den.

API

Om du använder Asana-API:et för att kopiera mallar, måste du använda de nya projektmallarnas slutpunkter.

Mer information om de nya projektmallarna

Om du vill få mer information om de nya projektmallarna kan du ta en titt på den här artikeln.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com