Projektpaneler

Översikt

Paneler är flikar på projektnivå med diagram och visualiseringar som låter dig få en snabb översiktsbild för hur det går för teamet. Dessa diagram gör det möjligt att omedelbart identifiera potentiella problem i teamets arbete och driva projektet framåt.

Fliken Panel är en bra referenspunkt för att hitta information och få en snabb översikt över projektets framsteg.

Den här funktionen är tillgänglig för alla betalabonnemang i Asana (Premium, Business, och Enterprise).

börja med diagram

Så här får du åtkomst:

 • Från projektet klickar du på fliken Panel.

Beroende på skärmens/fönstrets storlek kan du behöva klicka på Mer för att komma åt panelen.

Komponenter

Diagrammen i paneler fylls i automatiskt direkt när du öppnar fliken. Du kan också lägga till anpassade diagram och numeriska sammanfattningar. Panelerna uppdateras automatiskt varje gång du öppnar fliken eller uppdaterar sidan, så att du vet att informationen alltid är aktuell.

Diagramtyper

Kolumndiagram

Ej slutförda uppgifter efter avsnitt.

stapeldiagram

För att anpassa:

Klicka på ikonen Penna. Du kan till exempel byta ut avsnitt till slutförandestatus eller något annat anpassat fält i menyn så att du kan se en vertikal fördelning av datapunkter för att göra jämförelser.

Du kan:

 • visa antal uppgifter efter avsnitt för att se om det finns några flaskhalsar i teamets process
 • byta ut till valfritt anpassat fält för att se projektets status och var det kan finnas problem.

Ringdiagram

Antal uppgifter efter slutförandestatus.

ringdiagram

Med ringdiagrammet kan du:

 • få en snabb bild av hur stor varje del av arbetet är, till exempel om dina ej slutförda uppgifter utgör en liten eller stor del av helheten
 • visa uppgifter efter slutförandestatus eller uppgifter efter avsnitt genom att byta ut det ena fältet mot det andra eller klicka på pennikonen för att anpassa diagrammet.

Diagram för tilldelad person

Antal uppgifter efter tilldelad person

klubbdiagram

Med klubbdiagrammet kan du:

 • Förstå hur arbetet fördelas i teamet. Med ett snabbt ögonkast kan du se vem som presterar och vem som kanske är överbelastad.
 • Klicka på pennikonen för att anpassa diagrammet.

Om du håller muspekaren över klubbdiagrammet över tilldelad person kan du se antalet kommande uppgifter.

Burnup-diagram

Uppgiftsslutförande under en viss tid.

burnup-diagram

Det här diagrammet hjälper dig att följa hur snabbt teamet arbetar och slutför arbetet.

Linjediagram

linjediagram

Linjediagram hjälper dig att illustrera trender över tid och att förstå vilka processer som är effektivast i ditt team. Linjediagram kan hjälpa team att standardisera processer och dela med sig av bästa praxis.

Summan av anpassade sifferfält

Du kan lägga till ett sifferfält till ditt projekt för att se dess värde i det här diagrammet.

Förbättra din datarapport med en totalsumma av dina befintliga numeriska anpassade fält i ett visst projekt. Oavsett vilka de individuella anpassade fälten är kommer de att fylla i diagrammet för att skapa en sammanfattning. Du kan också klicka på pennikonen för att anpassa diagrammet.

Anpassat sifferfält

Vi kan summera numeriska anpassade fält inom hela projektet. Vi rekommenderar att du använder det här diagrammet när du jämför uppskattningar med faktiska kostnader (t.ex. budget och faktiska kostnader) eller om du snabbt vill summera de timmar som ditt team har jobbat med projektet. 

Om du har numeriska anpassade fält kommer de att inkluderas automatiskt i panelen.

Lägga till anpassningsbara diagram och numeriska sammanfattningar

Gruppera eller filtrera data efter tilldelad person, anpassat fält, uppgiftstyp, slutförande, status eller datum. Du kan lägga till flera filter i lager för att få detaljerad information och ange egna titlar på diagrammen.

När du skapar ett nytt diagram kan du välja mellan stapel-, linje-, burnup-, ring-, klubb- eller nummerdiagram.

Diagramtyper

Klicka på knappen Lägg till diagram för att lägga till ett diagram eller en numerisk sammanfattning.

lägg till diagram 1

Det går att lägga till högst 15 objekt i en panel.

I nästa fönster kan du anpassa diagrammet eller den numeriska sammanfattningen.

lägg till diagram 2

Du måste ange en titel på diagrammet innan du sparar det.

Redigera ett diagram

När du redigerar ett diagram går det att göra följande:

 • Välja format på diagrammet (ring-, stapel-, klubb-, linje-, eller burnupdiagram) eller numerisk sammanfattning.
 • Bestämma hur du vill gruppera data i diagrammet (x-axeln). Till exempel efter tilldelad person, skapare, numrerat anpassat fält, avsnitt, uppgiftstyp, slutförandestatus, uppgiftsstatus (kommande, försenad, slutförd, ej schemalagd) och tidsperiod.
 • Välja hur du vill mäta data (y-axeln). Använd till exempel slutförandetid, antal uppgifter eller summa/genomsnitt av numeriska anpassade fält som ett mått i diagram och sammanfattningar. Ringdiagram kan inte använda medelvärde som mått, eftersom talen måste utgöra delar av en helhet.
 • Lägga till flera filter på ett enda diagram eller en numerisk sammanfattning, till exempel tilldelad person, enkelval för anpassat fält, avsnitt, uppgiftstyp, slutförandestatus, uppgiftsstatus (kommande, försenad, ej schemalagd) och datumfilter. Inom relevanta datumintervall kan du också välja vilket datum (skapande-, slutförande- eller slutdatum) du vill använda. Filtren gäller för diagram, inte paneler.

Redigera diagram

Klicka på pennikonen vid ett markerat diagram för att redigera diagrammet.

redigera diagram

I nästa fönster kan du anpassa diagrammet som du vill.

redigera diagram 2

Klicka på Spara när du har redigerat färdigt.

Omorganisera diagram

Du kan omorganisera layouten genom att använda funktionen dra och släpp.

dra och släpp diagram

Expandera diagramvyn

Klicka på expanderingsikonen för att visa mer data och diagrammen i ett större format.

expandera diagram

Exportera ett diagram

Du kan exportera var och ett av diagrammen individuellt till en bild (png).

Om du vill lägga till diagram till dina statusuppdateringar kan du ladda ned diagrammet och helt enkelt bifoga det i statusverktyget. Du kan sedan dra in diagrammet till ett e-postmeddelande, ett Slack-meddelande eller en bildpresentation för att rapportera om teamets framsteg.

bild

För att ladda ned en bild:

 1. Klicka på trepunktsikonen i det övre högra hörnet av diagrammet i Panel.
 2. Välj Ladda ned bild.

Du kan inte exportera panelen i sin helhet.

Ta bort ett diagram

ta bort diagram

För att ta bort ett diagram:

 1. Klicka på trepunktsikonen.
 2. Välj Ta bort diagram.

Anpassa diagram med färg

Att anpassa diagram och grafer med färg kan hjälpa dig att omedelbart identifiera och skilja mellan eventuella problem för teamet. Genom att använda en unik färg på olika diagram blir det lättare att visuellt representera uppgifter efter slutförandestatus eller uppgifter efter avsnitt. Anpassade färger kan användas för både filtrerade och grupperade diagram.

Redigera diagram

 1. Klicka på pennikonen vid ett markerat diagram.
 2. Välj önskad färg genom att använda färgväljaren och klicka på Spara.

Diagramtyper

Färger på anpassade sifferfält

Om du vill ställa in färger för anpassade sifferfält väljer du färgen grå (”ingen”) uppe till vänster i färgväljaren.

Anpassat sifferfält

Om du väljer att gruppera efter anpassat fält kommer vi automatiskt att ställa in diagramfärgen till ingen för att se till att du ser färgerna för det anpassade fältet först.

Användningsfall

Användarna känner sig trygga med visualiseringar eftersom de får en tydlig, databaserad bild av relevant arbete. Det är enkelt att använda denna bild för att förmedla sin historia till olika intressenter, skapa förtroende och underlätta snabba åtgärder. Det går att se var man kommer ifrån och var man är på väg.

Chefer, direktörer och programledare som ansvarar för genomförandet av strategiska mål behöver visuella bilder så att de kan se framsteg i realtid, snabbt flagga för problem och fokusera på det arbete som är viktigast.

Målet

Panelen i Asana är en datapanel som visar nyckeltal för specifika projekt. Den kan visa viktiga mätvärden för projektförlopp, eller lyfta fram särskilda problem som kräver ytterligare uppmärksamhet.

Om du erbjuder visuella data i dina rapporter är det lättare för din publik att snabbt förstå den information som presenteras och sedan överväga resultaten av dessa data.

Använd de här funktionerna för att :

 • Bevaka arbetet i ett eller flera projekt och identifiera svårigheter eller problem
 • Spåra förlopp i förhållande till mål och rapportera status till ledningen
 • Sammanställa de största problemområdena i en problembeskrivning/visualisering för intressenter.
 • Få värdefulla insikter om projekt
 • Ge liv åt data och ligga före i utvecklingen
 • Få en fullständig översikt över projektets kurs

Genom att använda diagram i rapporter gör du följande:

 • Driver på och förenklar arbetsflödet
 • Tar ansvar och ger klarhet
 • Omvandlar data till genomförbara insikter
 • Förmedlar ett starkare budskap snabbare

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com