Projektåtgärder

Det finns många åtgärder att utföra för dina projekt i Asana. Åtgärderna nedan avser projekt. Sökvyer och Mina uppgifter erbjuder variationer av de här åtgärderna.

projektåtgärder

Klicka på den nedrullningsbara pilen för att få åtkomst till följande alternativ:

 1. Redigera projektdetaljer – ändra projektets namn eller beskrivning.
 2. Ställ in färg och ikon – ändra projektets färg.
 3. Kopiera projektlänk.
 4. Spara layout som standard.
 5. Kopiera – kopiera projektet.
 6. Omvandla till en mall.
 7. Lägg till i portfolio.
 8. Importera/exportera eller skriv ut/flytta till ett annat team.
 9. Arkivera – arkivera projektet.
 10. Ta bort projektet.

För att favoritmarkera ett projekt klickar du på stjärnan intill projektnamnet. Det läggs då till i ditt sidofält för att du enkelt ska komma åt det.

Projektnamn och projektbeskrivning

Projektets namn och beskrivning ger information om vilken typ av projekt det handlar om och vad det vill uppnå.

projektbeskrivning

När du öppnar ett projekt:

 1. ser du tydligt projektnamnet i sidhuvudet
 2. kan du också ändra projektnamnet eller beskrivningen genom att klicka på ikonen i intill projektnamnet.

ändra projektbeskrivning

Ändra projektnamn och beskrivning:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen.
 2. Välj Redigera projektdetaljer.

Projektbeskrivningar har stöd för rik text och emojier.

Skriva ut ett projekt

skriva ut projekt

Skriva ut ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Håll muspekaren över Exportera/skriv ut.
 3. Välj alternativet Skriv ut.

Den utskrivna versionen innehåller:

 • uppgiftsnamn och -beskrivningar
 • underuppgiftsnamn och -beskrivningar
 • avsnitts- och kolumnnamn
 • kryssruta för slutfört/ej slutfört
 • anpassade fält
 • slutdatum för uppgifter.

Den utskrivna versionen återspeglar den aktuella vyn för ditt projekt eller dina Mina uppgifter. Om du vill att den utskrivna versionen ska sorteras eller filtreras annorlunda ändrar du bara i vyn och skriver ut den igen.

Du kan även använda utskriftsalternativet att spara projektet som en pdf. De flesta webbläsare erbjuder alternativet att Spara som en pdf i utskriftsfönstret. Välj det här alternativet om du vill spara en utskriftsvy av projektet på datorn.

Kopiera ett projekt

Kopiera ett projekt och använd det som mall för dina vanligaste arbetsflöden.

kopiera projekt

Kopiera ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn intill projektnamnet.
 2. Välj Kopiera.

kopiera projekt dialogruta

Här visas en lista med uppgiftsfält som du kan lägga till i ditt projekt. Kryssa i de fält du önskar och klicka på Skapa nytt projekt när du är klar.

För de arbetsflöden du använder mest kan du ta hjälp av projektmallar i stället för att kopiera projekten en efter en.

Flytta ett projekt till ett annat team

Den här åtgärden kan utföras både i öppna och privata projekt i organisationer.

Observera att du måste du vara medlem i båda teamen för att flytta ett projekt.

Du kan bara flytta ett projekt till team som du är medlem i.

flytta projekt till ett annat team

Flytta ett projekt till ett annat team:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Flytta till ett annat team.
 3. Välj målteamet (bockmarkeringen visar vilket team projektet för närvarande tillhör).

Du kan också flytta projekt mellan olika team genom att dra och släppa dem i sidofältet.

Flytta projekt till en annan arbetsyta eller organisation

Arbetsytor och organisationer är avskilda. För att kunna flytta ett projekt till en annan yta måste du skapa ett nytt projekt i den valda arbetsytan och organisationen och kopiera och klistra in uppgiftslistor manuellt från det befintliga projektet till det nya projektet.

Du har även möjlighet att använda den här tredjepartsintegreringen. Kothar är ett verktyg som är utformat för att flytta Asana-projekt mellan olika arbetsytor. Det kopiera och reproducerar projektet till den yta du väljer utan att det påverkar det ursprungliga projektet.

Kopiera uppgiftens URL för att enkelt dela den med teammedlemmar

kopiera länk

Kopiera en projektlänk:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Kopiera projektlänk.

Projektfärger

Om du har flera projekt men bara ett fåtal av dem är relevanta eller brådskande kan du använda färgfunktionen för att göra de här projekten mer synliga.

projektfärger

Ändra projektfärg:

 1. Klicka på den nedrullningabara menyn.
 2. Välj Ställ in färg och ikon.
 3. Kryssa i rutan Ställ in för alla för att ställa in projektfärgen för alla i din arbetsyta eller organisation.

Importera ett projekt till Asana

Du kan importera uppgifter till ett Asana-projekt med en CSV-fil.

importera uppgifter

Välj menyn i det nedrullningsbara projektsidhuvudet intill projektnamnet, håll muspekaren över Importera och välj CSV.

importera uppgifter

Följ instruktionerna och välj det projekt till vilket du vill lägga till din CSV-fil och den organisation där projektet finns.

För att importera projekt eller uppgifter till Asana kan du även kopiera de uppgifter du vill flytta som en lista och klistra in listan i ett projekt. Asana skapar automatiskt en ny uppgift efter varje radbrytning.

Observera att vårt supportteam inte kan erbjuda hjälp med tredjepartsverktyg eftersom de inte är framtagna av Asana.

Exportera ett projekt

Du kan exportera ditt projekt till de textbaserade filformaten JSON eller CSV.

Förutom projekt kan du exportera en sökvy eller dina Mina uppgifter.

exportera projekt

Exportera ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn intill projektnamnet.
 2. Håll muspekaren över Exportera/skriv ut.
 3. Välj önskad filtyp.

Läs mer om att exportera projekt.

Arkivera ett projekt

Genom att arkivera projekt kan du fokusera på de som är aktiva.

arkivera projekt

Arkivera ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Arkivera.

Alla som har en länk till det arkiverade projektet kan enkelt få åtkomst till projektet. Du kan också hitta det via Sökning.

Uppgifter i arkiverade projekt som du har blivit tilldelad kommer fortfarande att visas i dina Mina uppgifter.

Vill du märka ett projekt som slutfört? Vi rekommenderar att slutföra projekt i projektstatusen eftersom arkivering inte uppdaterar projektets status.

Avarkivera ett projekt

Du kan när som helst återställa ett projekt via projektets sidhuvud eller sidofält.

avarkivera projekt

Avarkivera ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Avarkivera.
 3. Eller klicka på återställningsknappen i det övre högra hörnet.

Arkiverade projekt förfaller inte och tas inte bort. Uppdatera sidan för att åter dölja arkiverade projekt.

Ta bort ett projekt

Tilldelade uppgifter och uppgifter kopplade till andra projekt kommer inte att tas bort.

ta bort projekt

Ta bort ett projekt:

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Välj Ta bort projekt.

Alla projektmedlemmar får en e-postavisering om att projektet tas bort och personen som tar bort projektet får en länk för att eventuellt kunna avbryta borttagningen. Länken är giltig i sju dagar. E-postmeddelanden för borttagning av projekt skickas inte om projektet skapades för mindre än en dag sedan och inte innehåller några uppgifter.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com