Arbetsbelastning

Arbetsbelastning är tillgänglig för alla Business- och Enterprise-kunder.

Arbetsbelastning ger en visuell ögonblicksbild av teamets kapacitet och en inblick i vad teamet arbetar med i olika projekt – allt på ett och samma ställe. Identifiera konflikter så att du kan hantera risker för att hålla projekt i fas genom att enkelt omtilldela eller planera om uppgifter i samma vy. Se till att teammedlemmarna inte har för mycket eller för lite arbete och att projekten är ordentligt bemannade.

Titta på demon om Arbetsbelastning

Det är möjligt att följa upp arbetsbelastning baserat på antal uppgifter eller på insatsen genom att till exempel ange timmar eller poäng. Dessutom kan du ställa in kapaciteten för varje teammedlem för att snabbt upptäcka om någon har för mycket arbete.

Få åtkomst till Arbetsbelastning i Portfolior

Du har åtkomst till Arbetsbelastning i Portfolior. Klicka på Portfolior i sidofältet, välj en portfolio och gå sedan till fliken Arbetsbelastning.

Portfolior

Alla som har tilldelats arbete i de olika projekten i portfolion finns med i användarlistorna.

Skapa en teamportfolio för att se teamets arbete i olika projekt. Skapa en teamövergripande portfolio för att se dina viktiga projekt som delas av flera team.

Skapa en portfolio

För att kunna använda Arbetsbelastning måste du ha en aktuell portfolio eller skapa en ny portfolio.

Panel 1

Skapa en portfolio:

 1. Klicka på Portfolior i sidofältet.
 2. Klicka på panelen Ny portfolio.
 3. Namnge portfolion.
 4. Klicka på Skapa portfolio.

lägg till projekt

När din portfolio har skapats klickar du på Lägg till projekt för att lägga till ett projekt till din nyligen skapade portfolio.

Kapacitetsöversikt

Kapacitet-trendlinje

När du klickar på en arbetsbelastningsvy i din portfolio visas en trendlinje för kapaciteten bland teamkollegorna. Som standard är kapaciteten baserad på antalet uppgifter och deras varaktighet, men du kan lägga till den insats som krävs för varje uppgift för att visa timmar, poäng, etc.

trendlinje

 • Alla uppgifter i projektet som har ett slutdatum eller datumintervall kommer automatiskt att visas i arbetsbelastningsvyn.
 • Uppgifter måste vara tilldelade för att räknas in i trendlinjen för kapacitet. I annat fall visas de längst ned i arbetsbelastningsvyn i avsnittet Ej tilldelade uppgifter.
 • Du kan tilldela uppgifter genom att dra och släppa dem till en tilldelad person eller genom att öppna uppgiftsmenyn och tilldela dem där.

Använd uppgifter för arbete som du vill redogöra för eftersom underuppgifter inte är synliga i arbetsbelastningsvyn.

Lägg till arbetsinsats för att mäta kapaciteten

Att lägga till arbetsinsats innebär att kapaciteten baseras på timmar och poäng, med mera, i stället för antal uppgifter.

Panel 1

Lägga till arbetsinsats:

 1. Välj Lägg till insats i arbetsbelastningens verktygsfält. En insats kan vara vilket numeriskt anpassat fält som helst i biblioteket. Du kan även skapa ett nytt fält.
 2. Lägg till insatsfältet till alla projekt i portfolion (om det inte redan är gjort).
 3. Arbetsbelastningsdiagrammet visar nu insats i stället för antal uppgifter.

Kom ihåg att lägga till insats i uppgifter (antingen genom att öppna dem i Arbetsbelastning eller i ett projekt).

Efter att ha ställt in arbetsinsats är det bra att även ställa in teamkapacitet för att exakt kunna mäta tillgänglighet och se till att ingen är överbelastad.

Ställ in teamkapacitet

Kapacitet är den maximala arbetsmängd som en person kan utföra under en vecka. Den kan anpassas efter varje person. Låt säga att en entreprenör bara kan arbeta 20 timmar, medan en teammedlem kan arbeta 40 timmar. När en person har mer arbete än vad de har kapacitet för blir arbetsbelastningsdiagrammet rött.

kapacitet

 1. Klicka på växlingsikonen i verktygsfältet.
 2. Klicka på Redigera kapacitet.

redigera kapacitet

Härifrån kan du redigera teamets kapacitet.

kapacitetsöversikt

När kapaciteten är inställd kan du enkelt se vilka teammedlemmar som har nått sina kapacitetsgränser och vilka som fortfarande är tillgängliga.

Redigera teamets insats

Med Arbetsbelastning kan du visa och redigera teammedlemmarnas insats.

insats

Redigera teamets insats:

 1. Klicka på växlingsikonen i verktygsfältet.
 2. Klicka på Redigera insats.

insats

Härifrån kan du redigera teamets insats.

insatsöversikt

När insatsen är inställd får du en bättre överblick över det arbete som delegerats till var och en av dina teammedlemmar.

Startdatum

Använd startdatum för att redogöra för uppgifter som tar mer än en dag att slutföra.

start

För en uppgift som kräver flera dagars arbete kommer insatsen att fördelas jämnt över vardagar (och hoppa över helgdagar). För en uppgift som till exempel beräknas ta 10 timmar under 2 dagar kommer tiden att fördelas med 5 timmar varje dag. Om uppgiften pågår från en fredag till en måndag beräknas den ta 5 timmar på fredagen och 5 timmar på måndagen.

Anpassade fält

Ställ in anpassade fält enligt prioritet för att få en uppfattning om uppgiftens betydelse. Du kan välja färger för anpassade fält i växlingsmenyn.

anpassa

Skapa anpassade fält och ställ in färger i projektvyn. När du sedan ställer in ett anpassat fält i uppgifterna visas den färgen i arbetsbelastningsvyn.

Visa statistik

Håll muspekaren över en användares diagram för att se hur många uppgifter den personen har slutfört en viss dag.

visa med muspekare

Håll muspekaren över kolumnrubriken för en viss dag för att visa det totala antalet uppgifter för flera olika teammedlemmar den dagen. Håll muspekaren över ett namn för att visa det totala antalet uppgifter eller insatser över tid för den personen.

Detaljerad vy

Klicka på pilen intill en person för att få en detaljerad vy över projekt och uppgifter för den personen.

detaljerad

 • Klicka på projektnamnet för att öppna projektstatusrutan.

Dra och släpp uppgifter

Dra och släpp uppgifter för att planera om eller omtilldela till en annan person.

Arbetsbelastning

 • Du kan inte flytta en uppgift till ett annat projekt.
 • När du omtilldelar uppgifter låser sig kalendern för att undvika misstag. När du är färdig med att omtilldela kan du dra uppgiften för att planera om.
 • Du kan skapa uppgifter direkt i arbetsbelastningsvyn. För att skapa en uppgift klickar du på den tilldelade personen, datumet och projektet som du vill schemalägga uppgiften till och namnger uppgiften. Du kan sedan klicka på uppgiftsdetaljerna för att lägga till ytterligare information.

Använd multival för att planera om flera uppgifter på samma gång: håll ned Command-/Ctrl-tangenten och markera alla uppgifter som du vill planera om och/eller omtilldela.

Filtrera

Filtrera arbetsbelastningsvyn efter roll eller person.

filtrera

 • Du kan söka efter och välja de personer du vill se i din arbetsbelastningsvy.
 • Du kan även söka efter Roll.

Uppmuntra teammedlemmarna att lägga till roller i sina profiler i Asana.

Du kan även spara en filtrerad vy som standardvy för alla.

filtrerad sökning

Spara en filtrerad vy som standardvy:

 1. Välj personer till ditt filter.
 2. Klicka på Tillämpa filter.
 3. Klicka på den nedrullningsbara pilen.

filtrerad sökning

Välj spara layout som standard i den nedrullningsbara menyn.

filtrera resultat

Zooma

zooma

Klicka på zoom-knappen för att zooma in eller ut och välj sedan dagar, veckor, månader, kvartal, halvår eller år.

 • Klick på I dag för att snabbt komma till dagens datum.

Använd zoomen för att justera vyn baserat på hur ditt schema för arbete och uppföljning ser ut.

Antal underuppgifter i arbetsbelastningen

Du kan också se antalet underuppgifter i en specifik uppgift direkt från arbetsbelastning.

skärmbild med fokus på antalet underuppgifter i arbetsbelastning

Antalet underuppgifter visas bredvid uppgiftsnamnet i den den detaljerade vyn i arbetsbelastningen.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com