Arbetsbelastning

Arbetsbelastning är tillgängligt för alla Asanas användare som har Business eller Enterprise.

Arbetsbelastning ger en visuell ögonblicksbild av teamets kapacitet och en inblick i vad teamet arbetar med i olika projekt – allt på ett och samma ställe. Identifiera konflikter så att du kan hantera risker för att hålla projekt i fas genom att enkelt omtilldela eller planera om uppgifter i samma vy. Se till att teammedlemmarna inte har för mycket eller för lite arbete och att projekten är ordentligt bemannade.

Lär dig hur du får ut det mesta av arbetsbelastning i vårt webbinarium Skala med Asana Business. Registrera dig nu

Se hur arbetsbelastning fungerar i praktiken med en gratis 30-dagars Asana-provperiod. Prova gratis.

Titta på demon om arbetsbelastning

Det är möjligt att följa upp arbetsbelastning baserat på antal uppgifter eller på insatsen genom att till exempel ange timmar eller poäng. Dessutom kan du ställa in kapaciteten för varje teammedlem för att snabbt upptäcka om någon har för mycket arbete.

Få åtkomst till arbetsbelastning i portfolior

Du har åtkomst till arbetsbelastning i portfolior. Klicka på portfolior i sidofältet, välj en portfolio och gå sedan till fliken Arbetsbelastning.

Portfolior

Alla som har tilldelats arbete i de olika projekten i portfolion finns med i användarlistorna.

Skapa en teamportfolio för att se teamets arbete i olika projekt. Skapa en teamövergripande portfolio för att se alla dina viktiga projekt som delas av flera team.

Skapa en portfolio

För att kunna använda arbetsbelastning måste du ha en aktuell portfolio eller skapa en ny portfolio.

Skapa portfolio

Så här skapar du en portfolio:

 1. Klicka på Portfolior i sidofältet.
 2. Klicka på panelen Ny portfolio.
 3. Namnge portfolion och ställ in sekretessnivån.
 4. Klicka på Skapa portfolio.
 5. När du har skapat portfolion kan du klicka på Lägg till projekt för att lägga till ett projekt till den nya portfolion.

Kapacitetsöversikt

Kapacitet-trendlinje

När du klickar på en arbetsbelastningsvy i din portfolio visas en trendlinje för kapaciteten bland teamkollegorna. Som standard är kapaciteten baserad på antalet uppgifter och deras varaktighet, men du kan lägga till den insats som krävs för varje uppgift för att visa timmar, poäng, etc.

trendlinje

 • Alla uppgifter i projektet som har ett slutdatum eller datumintervall kommer automatiskt att visas i arbetsbelastningsvyn.
 • Uppgifter måste vara tilldelade för att räknas in i trendlinjen för kapacitet. I annat fall visas de längst ned i arbetsbelastningsvyn i avsnittet Ej tilldelade uppgifter.
 • Du kan tilldela uppgifter genom att dra och släppa dem till en tilldelad person eller genom att öppna panelen med detaljer och tilldela uppgiften där.

Använd uppgifter för arbete som du vill redogöra för eftersom underuppgifter inte är synliga i arbetsbelastningsvyn.

Lägg till arbetsinsats för att mäta kapaciteten

Att lägga till arbetsinsats innebär att kapaciteten baseras på timmar och poäng, med mera, i stället för antal uppgifter.

arbetsinsats

Lägga till arbetsinsats:

 1. Välj Lägg till insats i arbetsbelastningens verktygsfält. En insats kan vara vilket numeriskt anpassat fält som helst i biblioteket. Du kan även skapa ett nytt fält.
 2. Lägg till insatsfältet till alla projekt i portfolion (om det inte redan är gjort).
 3. Arbetsbelastningsdiagrammet visar nu insats i stället för antal uppgifter.

Kom ihåg att lägga till insats i uppgifter. Efter att ha ställt in arbetsinsatsen är det bra att även ställa in teamkapacitet för att exakt kunna mäta tillgänglighet och se till att ingen är överbelastad.

Ställ in teamkapacitet

Kapacitet är den maximala arbetsmängd som en person kan utföra under en vecka. Den kan anpassas efter varje person. Låt säga att en entreprenör bara kan arbeta 20 timmar, medan en teammedlem kan arbeta 40 timmar. När en person har mer arbete än vad de har kapacitet för blir arbetsbelastningsdiagrammet rött.

kapacitet

 1. Klicka på ikonen som visar insats.
 2. Klicka på Redigera kapacitet.

När kapaciteten är inställd kan du enkelt se vilka teammedlemmar som har nått sina kapacitetsgränser och vilka som fortfarande är tillgängliga.

Redigera teamets insats

Med arbetsbelastning kan du visa och redigera teammedlemmarnas insats.

insats

Redigera teamets insats:

 1. Klicka på ikonen som visar insats.
 2. Klicka på *Redigera insats**.

När insatsen är inställd får du en bättre överblick över det arbete som delegerats till var och en av dina teammedlemmar.

Startdatum

Använd startdatum för att redogöra för uppgifter som tar mer än en dag att slutföra.

För en uppgift som kräver flera dagars arbete kommer insatsen att fördelas jämnt över vardagar (och hoppa över helgdagar). För en uppgift som till exempel beräknas ta 10 timmar under 2 dagar kommer tiden att fördelas med 5 timmar varje dag. Om uppgiften pågår från en fredag till en måndag beräknas den ta 5 timmar på fredagen och 5 timmar på måndagen.

Anpassade fält

Ställ in anpassade fält enligt prioritet för att få en uppfattning om uppgiftens betydelse. Du kan välja anpassade fältfärger i växlingsmenyn.

anpassat

Skapa anpassade fält och ställ in färger i projektvyn. När du sedan ställer in ett anpassat fält i uppgifterna visas den färgen i arbetsbelastningsvyn.

Visa statistik

Håll muspekaren över en användares diagram för att se hur många uppgifter den personen har slutfört en viss dag.

håll muspekaren över

Håll muspekaren över kolumnrubriken för en viss dag för att visa det totala antalet uppgifter för flera olika teammedlemmar den dagen. Håll muspekaren över ett namn för att visa det totala antalet uppgifter eller insatser över tid för den personen.

Detaljerad vy

Klicka på pilen intill en person för att få en detaljerad vy över projekt och uppgifter för den personen.

detaljerad

Klicka på projektnamnet för att öppna projektstatusrutan.

Dra och släpp uppgifter

Dra och släpp uppgifter för att planera om eller omtilldela till en annan person.

Arbetsbelastning

 • Du kan inte flytta en uppgift till ett annat projekt.
 • När du omtilldelar uppgifter låser sig kalendern för att undvika misstag. När du är färdig med att omtilldela kan du dra uppgiften för att planera om.
 • Du kan skapa uppgifter direkt i arbetsbelastningsvyn. För att skapa en uppgift klickar du på den tilldelade personen, datumet och projektet som du vill schemalägga uppgiften till och namnger uppgiften. Du kan sedan klicka på uppgiftsdetaljerna för att lägga till ytterligare information.

Använd multival för att planera om flera uppgifter på samma gång: håll ned Command-/Ctrl-tangenten och markera alla uppgifter som du vill planera om och/eller omtilldela.

Filtrera

Filtrera arbetsbelastningsvyn efter roll eller person.

filtrera

 • Du kan söka efter och välja de personer du vill se i din arbetsbelastningsvy.
 • Du kan även söka efter Roll.

Uppmuntra teammedlemmarna att lägga till roller i sina profiler i Asana.

Du kan även spara en filtrerad vy som standardvy för alla. Välj Spara layout som standard i den nedrullningsbara menyn bredvid projektets namn.

filtrera resultat

Zooma

zooma

Du kan zooma in eller ut genom att klicka på knappen *Zooma och välja mellan dagar, veckor, månader, kvartal, halvår eller år.

Klick på I dag för att snabbt komma till dagens datum.

Använd zoomen för att justera vyn baserat på hur ditt schema för arbete och uppföljning ser ut.

Antal underuppgifter i arbetsbelastningen

Du kan också se antalet underuppgifter i en specifik uppgift direkt från arbetsbelastning.

skärmbild med fokus på antalet underuppgifter i arbetsbelastning

Antalet underuppgifter visas bredvid uppgiftsnamnet i den detaljerade vyn i arbetsbelastningen.

Det finns ett bättre sätt att hantera ditt arbete. Börja med en 30-dagars kostnadsfri Asana-provperiod. Prova gratis

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com