Tidslinje

Tidslinjen är en levande vy av hur ditt arbete passar ihop och som hjälper dig att få en bra start på projekten och nå dina deadliner. Med tidslinjen kan du skapa en projektplan som visar hur alla delar av projektet passar ihop, dela planer för att få stöd och skapa förtroende för att teamet kommer att leverera i tid. Om problem uppstår kan du anpassa planen för att hålla projekten i fas.

Visa ditt projekt på en tidslinje

Du kan visa alla dina projekt i Asana i en tidslinjevy.

Använd tidslinjen för att hjälpa dig att planera ett projekt innan du börjar

Klicka på fliken Tidslinje i din projektvy för att få åtkomst till projekttidslinjen.

Underuppgifter övertar inte automatiskt projektet och den tilldelade personen från sina överordnade uppgifter. Du behöver lägga till en underuppgift manuellt till ett projekt och lägga till ett slutdatum/datumintervall för att det ska visas i projektets tidslinje.

Ej schemalagda uppgifter visas längst ner på tidslinjen. Bara dra och släpp dem i schemat

 • Alla uppgifter i projektet som har ett slutdatum eller datumintervall kommer automatiskt att visas på tidslinjen.
 • Ej schemalagda uppgifter i projektet som inte har slutdatum visas till höger om tidslinjen i avsnittet Ej schemalagda uppgifter.
 • Dölj Ej schemalagda uppgifter genom att klicka på pilikonen till höger.

Du kan också dölja ej schemalagda uppgifter genom att klicka på växlingsikonen Ej schemalagda i projektets verktygsfält.

Schemalägga uppgifter på tidslinjen

För att flytta en uppgift från Ej schemalagda uppgifter till tidslinjen kan du dra uppgiften från avsnittet till rätt datum på tidslinjen eller återgå till list- eller tavelvyn och lägga till ett slutdatum eller datumintervall till uppgiften. När uppgiften har fått ett slutdatum visas den på tidslinjen.

Använd startdatum för att ge uppgifterna datumintervall och schemalägga enklare i tidslinjen

Lägga till ett slutdatum till uppgiften:

Klicka på slutdatumfältet i uppgiften och välj ett Startdatum och ett Slutdatum.

När uppgifterna uppdateras återspeglas det i tidslinjevyn

Det här datumet eller datumintervallet kommer att visas på tidslinjen.

Planera om flera uppgifter samtidigt

Du kan behöva planera om flera uppgifter samtidigt för att anpassa dem till datumen för överordnade uppgifter eller på grund av hinder i projektet.

Så här skjuter du upp flera datum samtidigt:

Du kan göra det i Tidslinjevyn.

Markera flera uppgifter samtidigt och dra dem till ett mer realistiskt datum på tidslinjen.

uppskjutning av flera uppgifter

Tryck in kommandoknappen på tangentbordet och dra sedan i den blå rektangeln runt de uppgifter som du vill flytta samtidigt i tidslinjevyn (inte i de faktiska uppgifterna). Ett meddelande kommer att visas om att datumen för uppgiften har ändrats.

Markera fler uppgifter samtidigt och flytta dem

 • Klicka på den första uppgiften i ditt urval
 • Håll in kommandoknappen på tangentbordet
 • Markera de andra uppgifterna och flytta dem när rektangeln är blå
 • Dra dem till den nya tidsperioden
 • Alla de andra uppgifterna bör visas med ändrade datum

Du kan ändra flera slutdatum i en lista genom att ändra vyn till Sortera efter slutdatum, markera alla uppgifter som du vill ändra eller trycka på och hålla in kommando (Ctrl på en PC) och sedan använda upp- och nedpilarna för att justera alla slutdatum en dag i taget.

Skapa en ny uppgift på tidslinjen

För att skapa en ny uppgift på tidslinjen kan du klicka direkt på det datum på tidslinjen där du vill schemalägga uppgiften och skriva in namnet på den. Klicka sedan i uppgiftsdetaljerna för att lägga till ytterligare information och tilldela till lämplig person. Uppgiften visas direkt i tidslinjen och även i list- eller tavelvyn.

Ställa in färger i tidslinjen

Det bästa sättet att ställa in färger i tidslinjen är att skapa anpassade fält och ställa in färger för varje fält. När du sedan ställer in ett anpassat fält i uppgifterna visas den färgen i tidslinjen.

Ställa in färglogik i tidslinjen

För att ställa in färger i tidslinjen kan du klicka på ikonen i det övre högra hörnet och sedan klicka på Färg i den nedrullningsbara menyn för att välja dina färgpreferenser.

Du kan välja Asana standard som tar hänsyn till andra färger som du redan har valt i Asana, eller så kan du ställa in din färglogik baserat på anpassade fält. När du har valt vilka anpassade fält du vill använda kan du spara vyn så att alla i teamet ser samma färglogik när de tittar på projektet i tidslinjen.

Beroenden på tidslinjen

Du kan ställa in beroenden direkt på tidslinjen genom att klicka på ikonen koppling som visas när du håller markören över en uppgift och sedan dra den till en annan uppgift.

Rita beroenden-Gif

För att rita beroenden på tidslinjen:

 • Klicka på ikonen koppling när du håller markören över en uppgift.
 • Dra kopplingen till uppgiften som du vill märka som beroende av.

Om uppgifterna i ditt projekt är beroende av andra, kommer de att visas som relaterade uppgifter i tidslinjen.

Beroenden i tidslinjen visas som linjer som kopplar ihop uppgifter

Om det inte finns några datumkonflikter kommer uppgiften att kopplas ihop med den uppgift den är beroende av med en grå linje i tidslinjen.

Om det uppstår fel i samband med beroenden kommer de att visas som röda linjer mellan uppgifterna för att du ska kunna anpassa schemat på nytt. Bara dra och släpp

Om beroende uppgifter överlappar varandra på tidslinjen, till exempel om en uppgift har ett startdatum som börjar innan uppgiften den är beroende av är slutförd, visas en röd beroendelinje på tidslinjen för att påvisa att det finns en potentiell konflikt.

Zooma på tidslinjen

Zooma ut på tidslinjen för att visa sex till nio månader av din projektplan

Du kan zooma in eller ut på tidslinjen för att se timmar, dagar, veckor, månader, kvartal, halvår eller år.

Dela tidslinjen

Alla som har åtkomst till ditt projekt har åtkomst till projekttidslinjen. Om projektet är offentligt och du vill dela en tidslinje med någon i företaget kan du skicka en länk till projekttidslinjen genom att kopiera URL:en. Om projektet är privat kan du lägga till personen som följare i en uppgift.

Kritiska linjen på tidslinjen

Funktionen är tillgänglig för alla Business- och Enterprise-kunder.

Med kritiska linjen kan du enkelt identifiera vilka uppgifter som är avgörande för att projektet ska kunna slutföras och visualisera dem på din tidslinje. Med kritiska linjen kan du uppmärksamma hinder och hantera projektets tidslinje samtidigt som du har en fullständig överblick över projektet.

Beräkna projektets kritiska linje

Den kritiska linjen är den längsta kedjan av beroende uppgifter som måste utföras för att projektet ska kunna slutföras. Underuppgifter ingår dock inte i beräkningen av den kritiska linjen.

För att beräkna hur lång tid det tar att slutföra ett projekt måste man beakta uppgiftslängden och beroenden mellan uppgifterna, inklusive tidsluckor.

Till exempel:

 • Uppgift B är beroende av uppgift A.
 • Datumintervallet för uppgift A är 1 december till 5 december.
 • Datumintervallet för uppgift B är 10 december till 20 december.

Den totala tiden för den här linjen är 20 dagar.

Det här behövs för att beräkna projektets kritiska linje:

 • Uppgifter med ett slutdatum för att kunna uppskatta uppgiftslängden.
 • Uppgiftsberoenden.
 • Den sista uppgiften i projektet måste vara beroende av andra uppgifter.

Den kritiska linjen kommer att variera beroende på vilka ändringar som sker i beroenden och slutdatum.

Observera: Kritiska linjen är tillgänglig för projekt med högst 100 uppgifter med slutdatum.

Markera den kritiska linjen

Klicka på fliken Tidslinje för att visa projektets kritiska linje i din tidsinjevy.

markera den kritiska linjen

Härifrån kan du:

 1. klicka på trepunktsikonen
 2. aktivera Markera den kritiska linjen.

Projektets kritiska linje markeras med gult.

Om du inte kan se den kritiska linjen direkt i tidslinjevyn kan du bläddra till din sista uppgift. Om uppgiften inte har några beroenden är det bara den uppgiften som är markerad.

Observera: Den kritiska linjen kommer inte att markeras om uppgiften har cirkulära beroenden. Till exempel om A blockerar B som blockerar C som blockerar A.

Avsnitt på tidslinjen

Avsnitt ger din projektplan en ny nivå av kategorisering. Du kan se ditt arbete på ditt sätt, dela en plan med fler visuella indikatorer för uppgiftstyper och anpassa planen samtidigt som du vet hur uppgifterna är grupperade. Vi har lagt till möjligheten att visa avsnitten i tidslinjen eller sortera efter datum.

För att lägga till, ta bort eller ordna om avsnitt i tidslinjen behöver du göra det från projektets list- eller tavelvy. När ändringarna är gjorda uppdateras tidslinjevyn automatiskt.

Avsnitt

Sortera på tidslinjen

Man kan också sortera uppgifterna på tidslinjen efter startdatum, slutdatum eller tilldelad person och sedan spara det som standardvy.

Sortera efter

För att sortera uppgifter på tidslinjen:

 1. Klicka på ikonen Sortera efter.
 2. Välj antingen Startdatum, Slutdatum eller Tilldelad person.

layout

För att spara vyn kan du klicka på pilen i den nedrullningsbara menyn bredvid projektmenyn och klicka på Spara layout som standard.

När uppgifterna på tidslinjen är sorterade efter startdatum, slutdatum eller tilldelad person försvinner projektavsnitten. För att återgå till avsnitten kan du sortera efter Ingen.

Antal underuppgifter i tidslinjen

Du kan också se antalet underuppgifter i en specifik uppgift direkt från tidslinjen.

underuppgift

Antalet underuppgifter visas bredvid uppgiftens namn på tidslinjen.

Filtrera på tidslinjen

Använd projektets verktygsfält för att filtrera tidslinjen enligt dina önskemål.

filtrera efter

Filtrera tidslinjen för att visa: Ej slutförda, Slutförda eller Alla uppgifter.

Portfoliotidslinje

Portfoliotidslinjen är tillgänglig för alla Business- och Enterprise-kunder.

Med portfoliotidslinjen kan du visualisera, dela och justera hur initiativen är ordnade för att utnyttja resurserna på bästa sätt och hålla dina deadliner.

Ta reda på mer om portfoliotidslinjen i guide-artikeln här.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com