Tidslinje

Tidslinjen är en levande vy av hur ditt arbete passar ihop och som hjälper dig att få en bra start på projekten och nå dina deadliner. Med tidslinjevyn kan du skapa en projektplan som visar hur alla delar av projektet passar ihop, dela planer för att få stöd och skapa förtroende för att teamet kommer att leverera i tid. Om problem uppstår kan du anpassa planen för att hålla projekten i fas.

Visa ditt projekt på en tidslinje

Du kan visa alla dina projekt i Asana i en tidslinjevy.

Tidslinjevy

För att få åtkomst till projektets tidslinje klickar du på fliken Tidslinje i ditt projekt.

Underuppgifter övertar inte automatiskt projektet och den tilldelade personen från sina överordnade uppgifter. Du behöver lägga till en underuppgift manuellt till ett projekt och lägga till ett slutdatum/datumintervall för att det ska visas i projektets tidslinje.

Ej schemalagda uppgifter

 • Alla uppgifter i projektet som har ett slutdatum eller datumintervall kommer automatiskt att visas på tidslinjen.
 • Ej schemalagda uppgifter i projektet som inte har slutdatum visas till höger om tidslinjen i avsnittet Ej schemalagda uppgifter.
 • Dölj Ej schemalagda uppgifter genom att klicka på pilikonen till höger eller genom att klicka på växlingsikonen Ej schemalagt i projektets verktygsfält.

Schemalägga uppgifter på tidslinjen

För att flytta en uppgift från Ej schemalagda uppgifter till tidslinjen kan du dra uppgiften från avsnittet till rätt datum på tidslinjen eller återgå till list- eller tavelvyn och lägga till ett slutdatum eller datumintervall till uppgiften. När uppgiften har fått ett slutdatum visas den på tidslinjen.

schemalägga uppgifter

Planera om flera uppgifter samtidigt

Du kan behöva planera om flera uppgifter samtidigt för att anpassa dem till datumen för överordnade uppgifter eller på grund av hinder i projektet.

Så här skjuter du upp flera datum samtidigt:

Markera flera uppgifter samtidigt och dra dem till ett mer realistiskt datum på tidslinjen.

uppskjutning av flera uppgifter

Från tidslinjevyn:

 1. Klicka på den första uppgiften i ditt urval.
 2. Håll in kommandotangenten på tangentbordet (Ctrl på en PC).
 3. Markera de andra uppgifterna och flytta dem när rektangeln är blå.
 4. Dra dem till den nya tidsperioden.
 5. Alla andra uppgifter bör visas med justerade datum.

Du kan ändra flera slutdatum i en lista genom att ändra vyn till Sortera efter slutdatum, markera alla uppgifter som du vill ändra eller trycka på och hålla in kommandotangenten (Ctrl på en PC) och sedan använda upp- och nedpilarna för att justera alla slutdatum en dag i taget.

Skapa en ny uppgift på tidslinjen

För att skapa en ny uppgift på tidslinjen kan du klicka direkt på det datum på tidslinjen där du vill schemalägga uppgiften och skriva in namnet på den. Klicka sedan i uppgiftsdetaljerna för att lägga till ytterligare information och tilldela den. Uppgiften visas direkt på tidslinjen och i din list- eller tavelvy.

Ställa in färger på tidslinjen

Det bästa sättet att ställa in färger på tidslinjen är att skapa anpassade fält och ställa in färger för varje fält. När du sedan ställer in ett anpassat fält i uppgifterna visas den färgen på tidslinjen.

Ställa in färglogik på tidslinjen

För att ställa in färger på tidslinjen kan du klicka på Färg i den nedrullningsbara menyn och välja dina färgpreferenser.

Du kan välja Asana standard som tar hänsyn till andra färger som du redan har valt i Asana, eller så kan du ställa in din färglogik baserat på anpassade fält. När du har valt vilka anpassade fält du vill använda kan du spara vyn så att alla i teamet ser samma färglogik när de tittar på projektet i tidslinjen.

Beroenden på tidslinjen

Du kan ställa in beroenden direkt på tidslinjen genom att klicka på kopplingsikonen som visas när du håller markören över en uppgift och sedan dra den till en annan uppgift.

Rita beroenden-Gif

För att rita beroenden på tidslinjen:

 1. Klicka på kopplingsikonen när du håller markören över en uppgift.
 2. Dra kopplingen till uppgiften som du vill märka som beroende av.

typer av beroenden

Om uppgifterna i ditt projekt är beroende av andra, kommer de att visas som relaterade uppgifter på tidslinjen.

Om det inte finns några datumkonflikter kommer uppgiften att kopplas ihop med den uppgift den är beroende av med en grå linje på tidslinjen.

Om beroende uppgifter överlappar varandra på tidslinjen, till exempel om en uppgift har ett startdatum som börjar innan uppgiften den är beroende av är slutförd, visas en röd beroendelinje på tidslinjen för att påvisa att det finns en potentiell konflikt.

Zooma på tidslinjen

Zoom

Du kan zooma in eller ut på tidslinjen för att se timmar, dagar, veckor, månader, kvartal, halvår eller år.

Dela tidslinjen

Alla som har åtkomst till ditt projekt har åtkomst till projekttidslinjen. Om projektet är offentligt och du vill dela en tidslinje med någon i företaget kan du skicka en länk till projekttidslinjen genom att kopiera URL:en. Om projektet är privat kan du lägga till personen som medarbetare på uppgifter.

Anpassning av beroendedatum

Tidslinjen erbjuder tre sätt att flytta slutdatum för uppgifter med beroenden i projektets tidslinjevy.

Behålla marginal

Behåll tiden mellan beroende uppgifter. Den här processen kallas för fast marginal.

Ta två uppgifter som är beroende av varandra. Om det är tre dagar mellan deras slutdatum och den ena uppgiftens slutdatum flyttas fram med en dag, flyttas även den andra uppgiftens slutdatum med en dag för att bibehålla tre dagars mellanrum.

Behåll marginal

Minska marginal

Minska tiden mellan beroende uppgifter förutsatt att det inte uppstår en konflikt. Det här kallas också för flexibel marginal.

När du använder marginalen mellan två beroende uppgifter kommer slutdatumet för den ena uppgiften inte att flyttas i förhållande till slutdatumet för den ändrade uppgiften.

Minska marginal

Ingen

Ignorera tiden mellan beroende uppgifter, även om det finns en konflikt. Med det här alternativet kommer marginalen varken att behållas eller minskas. Konflikter mellan slutdatum för beroende uppgifter kommer inte heller att beaktas.

Ingen

För att få åtkomst till de olika alternativen för datumändring klickar du på trepunktsikonen i det övre högra hörnet av projektets tidslinjevy och väljer sedan Tidslinjealternativ.

Beaktande av helger

beaktande av helger

Använd beaktande av helger för att automatiskt undvika att schemalägga uppgifter på helger när du ändrar slutdatum för beroende uppgifter.

Lär dig att kartlägga arbetet visuellt med hjälp av tidslinjen i vårt webbinarium Effektivisera arbetet. Registrera dig nu

Kritiska linjen på tidslinjen

Funktionen är tillgänglig för alla Asanas kunder som har Business eller Enterprise.

Med kritiska linjen kan du enkelt identifiera vilka uppgifter som är avgörande för att projektet ska kunna slutföras och visualisera dem på din tidslinjevy. Med kritiska linjen kan du uppmärksamma hinder och hantera projektets tidslinje samtidigt som du har en fullständig vy över projektet.

Beräkna projektets kritiska linje

Den kritiska linjen är den längsta kedjan av beroende uppgifter som måste utföras för att projektet ska kunna slutföras. Underuppgifter ingår dock inte i beräkningen av den kritiska linjen.

För att beräkna hur lång tid det tar att slutföra ett projekt måste man beakta uppgiftslängden och beroenden mellan uppgifterna, inklusive tidsluckor.

Till exempel:

 • Uppgift B är beroende av uppgift A.
 • Datumintervallet för uppgift A är 1 december till 5 december.
 • Datumintervallet för uppgift B är 10 december till 20 december.

Den totala tiden för den här linjen är 20 dagar.

Det här behövs för att beräkna projektets kritiska linje:

 • Uppgifter med ett slutdatum för att kunna uppskatta uppgiftslängden.
 • Uppgiftsberoenden.
 • Den sista uppgiften i projektet måste vara beroende av andra uppgifter.

Den kritiska linjen kommer att variera beroende på vilka ändringar som sker i beroenden och slutdatum.

Observera: Kritiska linjen är tillgänglig för projekt med högst 100 uppgifter med slutdatum.

Markera den kritiska linjen

Klicka på fliken Tidslinje för att visa projektets kritiska linje i din tidsinjevy.

markera den kritiska linjen

Härifrån kan du:

 1. klicka på trepunktsikonen
 2. aktivera Markera den kritiska linjen.

Projektets kritiska linje markeras i gult. 

Om du inte kan se den kritiska linjen direkt i tidslinjevyn kan du bläddra till din sista uppgift. Om uppgiften inte har några beroenden är det bara den uppgiften som är markerad.

Observera: Den kritiska linjen kommer inte att markeras om uppgiften har cirkulära beroenden, till exempel om A blockerar B som blockerar C som blockerar A.

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars kostnadsfri Asana-provperiod i dag. Prova gratis

Avsnitt på tidslinjen

Avsnitt ger din projektplan en ny nivå av kategorisering. Du kan se ditt arbete på ditt sätt, dela en plan med fler visuella indikatorer för uppgiftstyper och anpassa planen samtidigt som du vet hur uppgifterna är grupperade.

Avsnitt

Sortera på tidslinjen

Man kan också sortera uppgifterna på tidslinjen efter startdatum, slutdatum eller tilldelad person och sedan spara det som standardvy.

Sortera efter

Sortera uppgifter på tidslinjen:

 1. Klicka på ikonen Sortera.
 2. Välj antingen Startdatum, Slutdatum eller Tilldelad person.

layout

För att spara din vy klickar du på den nedrullningsbara pilen intill projektnamnet och klickar på Spara layout som standard.

När uppgifterna på tidslinjen är sorterade efter startdatum, slutdatum eller tilldelad person försvinner projektavsnitten. För att återgå till avsnitten kan du sortera efter Ingen.

Underuppgifter på tidslinjen

Att visa underuppgifter på tidslinjen hjälper dig att hantera komplexa projekt med många beroende arbetsflöden.

underuppgift

Från tidslinjen kan du göra följande:

 1. Klicka på pilen till vänster om uppgiftsrutan för att visa underuppgifterna. Antalet underuppgifter visas bredvid uppgiftens namn.
 2. Klicka på underuppgiften för att visa uppgiftsdetaljfönstret.
 3. Ställa in beroenden för underuppgifter med anslutningsikonen genom att dra den till en annan uppgift.
 4. Ändra underuppgiftens slutdatum.
 5. Visa ej schemalagda underuppgifter. Klicka på den här länken för att schemalägga de här underuppgifterna från uppgiftsdetaljfönstret.

Till skillnad från överordnade uppgifter kan underuppgifter inte skapas från tidslinjevyn. Om du vill skapa en ny underuppgift navigerar du till den överordnade uppgiftens detaljfönster och lägger till den nya underuppgiften. Du kan också lägga till nya underuppgifter från projektets listvy.

Endast den första nivån av underuppgifter visas.

När du expanderar en uppgift för att se underuppgifterna förblir den expanderad när andra besöker tidslinjen. Om du stänger sektionen för underuppgifter förblir den stängd när andra besöker tidslinjen. Alla dessa åtgärder som vidtas på tidslinjen blir tidslinjens standardlayout.

Zoomknappen bör ställas in på dagar eller längre för att visa underuppgifter på tidslinjen.

Filtrera på tidslinjen

Använd projektets verktygsfält för att filtrera tidslinjen enligt dina önskemål.

filtrera efter

Du kan filtrera tidslinjen för att visa: Ej slutförda, Slutförda eller Alla uppgifter.

Portfoliotidslinje

Portfoliotidslinjen är tillgänglig för alla Asana-användare som har Business eller Enterprise.

Med portfoliotidslinjen kan du visualisera, dela och justera hur initiativen är ordnade för att utnyttja resurserna på bästa sätt och hålla dina deadliner.

Ta reda på mer om portfoliotidslinjen i vår portfolioguide-artikel.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com