Tidsspårning

Tidsspårning är tillgängligt för användare som har Asana [Business](http://asana.com/business) eller [Enterprise](https://asana.com/enterprise).

Asanas interna tidsspårningsfunktion gör det möjligt att uppskatta hur mycket tid som behövs för att slutföra en uppgift och även registrera den faktiska tiden. Med hjälp av den här informationen kan du fatta välgrundade beslut inom områden såsom arbetsbelastning och resursplanering, uppskattning av projektförloppet i realtid, prognostisering och budgetering.

Du kan spåra tiden manuellt eller använda tidsloggning för att automatiskt beräkna den totala faktiska tid som spenderats, utifrån olika tillfällen då någon arbetade med uppgiften. Det är också möjligt att redogöra för tidsspårningsinformation i paneler, och den beräknade tiden kan sorteras som anpassade fält.

Aktivera tidsspårning i ditt projekt

beräknad och faktisk tid

Aktivera tidsspårning i ditt projekt:

 1. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet.
 2. Välj Tidsspårning i listan.

Fälten Beräknad tid och Faktisk tid

De anpassade fälten Beräknad tid och Faktisk tid läggs till i projektet. Du kan även lägga till dem via biblioteket med anpassade fält.

![tidsfält]

 1. Beräknad tid.
 2. Faktiskt tid.
 3. Tidsloggen kan registrera varje tillfälle då någon arbetar med uppgiften.
 4. Den totala tiden beräknas automatiskt utifrån tidsloggen.

Rapportera om tidsspårningsinformation

Du kan rapportera om tidsinformation i projekt på liknande sätt som med andra anpassade fält med hjälp av paneler.

Beräknad tid efter tilldelad person

beräknad tid efter tilldelad person

I det här exemplet rapporterar vi om beräknad tid för att slutföra en uppgift i ett projekt baserat på tilldelad person. Skapa ett nytt diagram genom att välja följande:

 • X-axel: Tilldelad person.
 • Y-axel: Anpassat fält > Beräknad tid.

Beräknad tid efter en grupp av tilldelade personer

välja tilldelade personer

Du kan också rapportera om den totala beräknade tiden för uppgifter baserat på en utvald grupp av tilldelade personer i projektet.

Total faktisk tid efter avsnitt

total tid efter avsnitt

Du kan också rapportera om den totala faktiska tiden. Den här panelen visar den totala faktiska tiden efter avsnitt.

Återskapa det här diagrammet genom att välja följande:

 • X-axel: Avsnitt.
 • Y-axel: Tidsangivelse > Faktisk tid.

Total faktisk tid efter anpassat fält

total tid efter anpassat fält

Rapportera den totala faktiska tiden efter anpassat fält i ett projekt.

Återskapa det här diagrammet genom att välja följande:

 • X-axel: Anpassat fält > Avdelning.
 • Y-axel: Tidsangivelse > Faktisk tid.

Timer för tidsspårning i realtid

Nu kan du registrera den faktiska tiden som du har lagt på en uppgift genom att starta och stoppa timern för direkt tidsspårning.

tidsspårning 1

När timern startas visas ett popup-fönster i det nedre högra hörnet av skärmen med den igångsatta timern och uppgiftsnamnet. Om du klickar på popup-fönstret omdirigeras du till uppgiften som har timern igång. På så sätt kan du sömlöst spåra den exakta tiden som du lägger på en uppgift.

tidsspårning 2

Om du klickar på Faktisk tid i en uppgift visas varje instans som timern har varit igång medan någon arbetade med uppgiften samt vilken användare som startade timern. I ovanstående exempel beräknades uppgiften ta 1 timme. Någon arbetade med den vid två olika tillfällen som varade 45 minuter och 15 minuter.

API-stöd för utläsning av tidsspårningsinformation

Nu är det möjligt att läsa ut tidsspårningsinformation för uppgifter i API:et. Du hittar mer information i vårt communityforum.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com