Startdatum och starttider

Startdatum och starttider är Asana Premium-funktioner som gör det möjligt för team med komplexa arbetsflöden att effektivt schemalägga uppgifter som sträcker sig över flera dagar eller till och med på minutnivå.

Att skapa, spåra och hantera uppgifter och projekt på minutnivå kan göra så att målsättningarna i teamet knyts samman. Det kan även förhindra att uppgifter och beroenden förbises. Starttider och startdatum gör det även möjligt för teamet att se och förstå hur lång tid det bör ta att slutföra uppgiften i fråga.

Uppgifter kan ha både starttider och startdatum. Projekt kan ha startdatum.

Startdatum för uppgifter

startdatum

Så här lägger man till ett startdatum:

 1. Klicka på fältet Slutdatum i uppgiften.
 2. Klicka på eller ange ett slutdatum.
 3. Klicka på eller ange ett startdatum till vänster om slutdatumet.

När du har valt både start- och slutdatum visas datumintervallet i uppgiften.

Som standard får du först välja ett slutdatum. Om du anger ett startdatum innan du anger ett slutdatum kommer slutdatumet automatiskt få samma datum som startdatumet.

datumintervall

Starttider för uppgifter

Att ange start- och sluttider för uppgifter är ett otroligt effektivt sätt att låta teamet veta exakt när uppgifterna ska vara slutförda.

När du har valt datum klickar du på ikonen Lägg till tid i det nedre vänstra hörnet av datumväljaren. Du kommer automatiskt att uppmanas att ange en sluttid med en motsvarande starttid.

datumintervall

Ytterligare starttidsalternativ

ytterligare alternativ

I datumväljaren kan du även:

 1. ta bort tiden
 2. ställa in uppgiften på upprepning
 3. rensa alla.

Uppgiftsdatum blir automatiskt dagens datum om:

 1. du ställer in en starttid utan ett datum eller en sluttid
 2. du ställer in en start- och sluttid utan ett datum
 3. du tar bort slutdatumet efter att tidsintervallen ställts in
 4. du endast ställer in en starttid eller ett startdatum

Startdatum för projekt

Startdatum för projekt är också en Asana Premium-funktion och kan schemaläggas över flera dagar.

Projektstartdatum

Så här lägger man till ett datumintervall till projektet:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen till höger om projektet i fråga.
 2. Välj Redigera projektdetaljer.

Startdatumintervall för projekt

När du kommit till Projektdetaljer kan du välja både startdatum och slutdatum för projektet.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com