Servicekonton

Med Asana Enterprise-servicekonton får Asanas superadministratörer fullständig åtkomst till all information i organisationen och kan exportera den via Asanas API, vilket ger mer kraftfulla rapporteringsalternativ och underlättar skapandet av automatiseringar och integreringar.

Hitta mer information om hur du använder Asanas API.

Läs mer om Asana Enterprise.

Med servicekonton kan du:

  • skapa regelbundna säkerhetskopior av data
  • automatisera hantering av användare och åtkomst baserat på företagets policyer
  • automatisera återkommande administrativa uppgifter, t.ex. hantering av teammedlemmar och rensning av inaktiva projekt
  • lägga till anpassade verksamhetsregler som utlöses av åtgärder i Asana
  • exportera din organisations data med hjälp av Asanas API
  • bygga organisationsspecifika integreringar mellan andra interna verktyg och Asana, samt mycket mer.

Superadministratörer kan när som helst se listan över servicekonton via fliken Appar i sin adminkonsol, och byta namn på eller ta bort auktorisering av konton som inte längre behövs. Du kan ge servicekonton ett namn och en profilbild samt åtgärdspunkter på samma sätt som du skulle göra med ett vanligt användarkonto.

Använd servicekonto-tokens som substitut på organisationsnivå för personliga åtkomsttokens.

lägga till servicekonto

Om du vill lägga till ett servicekonto:

  1. Klicka på fliken Appar i adminkonsolen.
  2. Klicka på Servicekonton.
  3. Klicka på knappen Lägg till servicekonto.

Hantera servicekonton

redigera servicekonto

Klicka på trepunktsikonen intill ett befintligt servicekonto och klicka på Redigera.

Servicekonton har fullständig programmeringsåtkomst till din organisations data. Var noga med att inte hårdkoda servicekonto-tokens i dina program, och att regelbundet granska och avauktorisera tokens som inte längre används.

ta bort servicekonto

Från fönstret Redigera servicekonto kan du spara dina ändringar och ta bort servicekontot.

Du kan inte logga in på Asana som ett servicekonto. Servicekonton interagerar endast med din organisation via Asanas API.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com