Regelintegreringar

Översikt

Regler är en viktig del av många arbetsflöden, liksom integreringar. Nu kan du använda en regel för att integrera teamets favoritverktyg i ditt arbete i Asana och låta reglerna utföra det tunga jobbet automatiskt. Du kan ställa in specifika utlösare i dina Asana-projekt och lita på att regler automatiserar arbetsflödet när de valda kriterierna uppfylls.

Regelintegreringen Slack + Asana låter dig exempelvis skicka ett meddelande till en teamkollega eller kanal i Slack baserat på en utlösare, t.ex. slutförandet av en uppgift eller ett projekt.

Skapa en regel

Nedan visas ett exempel på hur man skapar en regel i ditt Asana-projekt genom att välja en utlösare, en åtgärd och ett regelnamn.

skapa regelintegreringar

För att ta reda på mer om regler och hur man kan använda dem för att automatisera det dagliga arbetet kan du läsa vår artikel om regler i guiden.

Gmail

Använd regler för att skicka ett e-postmeddelande från ditt Gmail-konto till mottagaren du valt när vissa parametrar uppfylls – allt inställt av dig på förhand. Välj bland många utlösare, t.ex. när en uppgift inte längre är blockerad eller när ett slutdatum närmar sig, och låt reglerna automatiskt skicka ett anpassat e-postmeddelande.

regelintegreringar-gmail

Ställa in Gmail

 1. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet i ditt projekt och välj Lägg till regel från listan.
 2. Från Lägg till regel väljer du en utlösare, till exempel Godkännande slutfört.
 3. Från fliken Åtgärder väljer du Skicka e-postmeddelande.
 4. Ange mottagarens e-postadress i fältet Till.
 5. Ange en Svar till-e-postadress.
 6. Ange e-postmeddelandets ämne i fältet Ämne.
 7. Skriv e-postmeddelandets text i fältet Skriv ett meddelande.

I det här exemplet godkänns en uppgift vilket utlöser regeln och en åtgärd vidtas; ett e-postmeddelande skickas från din e-postadress och du får automatiskt en hemlig kopia. Uppgiftslänken kommer också att ingå i e-postmeddelandet.

Twilio

För att kommunicera smidigt med dina kunder eller medarbetare kan du använda regler för att skicka ett SMS via Twilio, baserat på utlösare och kombinationer som du kan ställa in i förväg.

regelintegreringar-twilio

Ställa in Twilio

 1. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet i ditt projekt och välj Lägg till regel från listan.
 2. Från Lägg till regel väljer du en utlösare, t.ex. att värdet för det anpassade fältet Prioritet ändras till Hög.
 3. Från fliken Åtgärder väljer du Skicka SMS.
 4. Välj Anslut till Twilio. Du ombeds ange ditt Twilio-kontots SID och autentiseringstoken. Du hittar dessa genom att logga in på ditt Twilio-konto och välja Account och din token finns under Auth tokens.
 5. När du har anslutit ditt konto anger du ditt Twilio-telefonnummer.
 6. Ange mottagarens telefonnummer i fältet Skicka till.
 7. Skriv meddelandets innehåll i fältet Skriv ett meddelande.

I det här exemplet utlöses regeln och åtgärden vidtas när värdet Prioritet i det anpassade fältet är inställt på Hög; ett SMS skickas till den valda mottagaren.

Pagerduty

Använd regler för att meddela ditt incidenthanteringsteam via PagerDuty när en uppgift behöver uppmärksammas. De utlösare du har valt tillåter Asana att automatiskt ansluta till PagerDuty och skapa incidenter med sammanhang från uppgifter, oavsett tid på dygnet.

regelintegreringar-pagerduty

Ställa in Pagerduty

 1. Klicka på Anpassa i det övre högra hörnet i ditt projekt och välj Lägg till regel från listan.
 2. Från Lägg till regel väljer du en utlösare, t.ex. att värdet för det anpassade fältet Prioritet ändras till Hög.
 3. Från fliken Åtgärder väljer du Skapa incident.
 4. Ange en titel för händelsen i fältet Titel.
 5. Välj en service i fältet Service.
 6. Välj hur brådskande det är i fältet Prioritet
 7. Skriv en Incidentbeskrivning.

I det här exemplet utlöses regeln och åtgärden vidtas när värdet Prioritet i det anpassade fältet ställs in på Hög; en Pagerduty-incident skapas. Uppgiftsskaparens e-postadress och uppgiftslänk delas automatiskt i incidentbeskrivningen.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com